Forskel mellem versioner af "Regeringen Neergaard I"

== Baggrund ==
 
Få dage før forsvarskommissionen afleverede sin betænkning om debden nye forsvarsreform den 28. juli [[1908]] gjorde [[J.C. Christensen]] sin regering kampklar ved en rekonstruktion af regeringen, hvor bl.a. Neergaard blev ny finansminister, hvormed medlemmerne af den moderate Venstre gruppe reelt sluttede sig til [[Venstre]].
 
J.C. Christensen vidste, at de Moderate var forhadte i Venstre på grund af det forlig, som de havde indgået med [[Højre]] i [[1894]], og som havde bragt [[J.B.S. Estrup]] til fald, men J.C. Christensen havde brug for en stærk regering til at forhandle forsvarsreformen på plads. De Moderates og Niels Neergaard ønskede indflydelse, og da regeringen var en flertalsregering, der ene og alene bestemte den førte politik, gik indflydelsen over regeringsmagten, hvorfor tilbuddet var tillokkende.
 
På trods af den stærke regering og J.C. Christensens ønske om at gennemføre forsvarsreformen, blev der dog intet forlig. Den 8. september [[1908]] meldte den tidligere justitsminister [[Peter Alberti]] sig således på Københavns domhus som bedrager. Dette kunne synes som en ligegyldig sag for Regeringen[[Ministeriet ChristensenJ.C. Christensen]], da Alberti var efter regeringsomdannelsen ikke mere medlem af regeringen, og han havde ikke foretaget sig noget ulovligt gennem sin tid som minister, men på grund af de æresbevisninger, som den nye konge [[Frederik 8.]] havde tildelt Alberti i foranledningforbindelse afmed J.C.han Christensenministerafgang, har kongen formentlig følt sig misbrugt og vildledt. Dermed var sagen ikke mere ubetydelig for regeringen, og J.C. Christensen. J.C. Christensen måtte derfor træde tilbage og overlade embedet til Niels Neergaard.
 
RegeringenMinisteriet Neergaard måtte se det som sin hovedopgave at få forsvarsordningen gennem Rigsdagen. Dette lod sig imidlertid ikke gøre, og efter et års tid resulterede forsvarsspørgsmålet i en splittelse af Venstre i to fraktioner, hvormed regeringen kom i mindretal, og lod sig fælde på foranledning af J.C. Christensen. Neergaards forslag til forsvarsordningen var blevet opfattet som vendt mod [[Tyskland]], hvilket var uacceptabelt for J.C. Christensen, som hele tiden havde arbejdet for, at et dansk forsvar aldrig måtte være rettet mod Tyskland.
 
{{Arvefølge|[[Danmarks regeringer]]|[[Ministeriet J.C. Christensen]]<br>[[14. januar]] [[1905]]|[[Ministeriet Holstein-Ledreborg]]<br>[[16. august]] [[1909]]}}
Anonym bruger