Forskel mellem versioner af "Fortum Waste Solutions"

1.609 bytes tilføjet ,  for 6 år siden
Omskrivning
(To steder rettet Nord A/S til NORD A/S.)
(Omskrivning)
{{Infoboks virksomhed
'''NORD A/S (tidl. Kommunekemi A/S)''' blev etableret i [[1971]] som det første danske behandlingsanlæg for [[farligt affald]], og er beliggende i [[Nyborg]]. Virksomheden ejes af [[EQT Infrastructure]].
|Navn = Nordgroup A/S
|Logo =
|Billede =
|Billede_størrelse = <!-- 200px er standard -->
|Billede_tekst =
|Type = [[Aktieselskab]]
|Grundlagt = 1971
|Grundlægger = [[KL]], [[Københavns Kommune|Københavns]] og [[Frederiksberg Kommune|Frederiksberg]] kommuner
|Åbnet =
|Lukket =
|Lokation = {{flag|Danmark}}; [[Nyborg]]
|Antal_salgssteder = 2
|Område = {{flag|Danmark}}
|Nøglepersoner = [[Administrerende direktør|Adm. dir.]] [[Carsten Fich]]<br />[[Økonomidirektør|Øko.dir.]] [[Michael Reedtz Sparrevohn]]<br />[[Operativ chef|Op. chef]] [[Henrik Grand Petersen]]
|Industri = Behandling af [[affald]]
|Produkter = [[Kraftvarmeværk|Kraftvarme]]
|Slogan = ''for a cleaner tomorrow''
|Omsætning = 257 [[Million|mio.]] [[Danske kroner|DKK]] <small>(2012)</small><ref name="års12">[http://www.nordgroup.eu/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fPDF%2fAR_MR%2fAarsrapport+2012_DA.pdf Årsrapport 2012]</ref>
|Resultat = {{0}}{{0}}8 [[Million|mio.]] [[Danske kroner|DKK]] <small>(2012)</small><ref name="års12" />
|Aktiver = 472 [[Million|mio.]] [[Danske kroner|DKK]] <small>(2012)</small><ref name="års12" />
|Egenkapital = 257 [[Million|mio.]] [[Danske kroner|DKK]] <small>(2012)</small><ref name="års12" />
|Andreal =
|AntalMedarbejdere = 190 <small>(gennemsnit 2012)</small></small><ref name="års12" />
|Ejer = Duke Infrastructure A/S (100 %)
|Moderselskab = [[EQT Infrastructure]] A/S
|Datterselskaber = H2O Liquid Waste A/S
|Cvr = 34484414
|Netside = http://www.nordgroup.eu/
|Fodnote =
}}
'''Nordgroup A/S''' (frem til 2012 '''Kommunekemi A/S'''; i dag benævnt '''NORD''' på kort form) blev etableret i 1971 som det første [[Danmark|danske]] behandlingsanlæg for [[farligt affald]], og er beliggende i [[Nyborg]]. Virksomheden ejes af [[EQT Infrastructure]].
 
NORD A/SVirksomheden har et stort udbud af behandlingsydelser til [[affald]], som er farligt og belaster [[Miljø|miljøetmiljø]]et. De tilbyder en certificeret og miljømæssig korrekt behandling af det farlige affald, samt en behandlingsgaranti for hele Danmark. I 2012 blev der behandlet ca. 173.000 [[Danmarktons]] affald.<ref name="års12" />
Anlæggets kapacitet er ca. 180.000 tons, beskæftiger ca. 200 mennesker.<ref name=kk>http://www.kommunekemi.dk | Kommunekemis hjemmeside. Hentet 11-10-2009.</ref>.
 
Anlægget er i dag placeret i [[By|bymæssig bebyggelse]] ca. 400 [[meter]] fra den nærmeste række af [[parcelhus]]e i Nyborg.
NORD A/S er placeret i bymæssig bebyggelse, ca. 400 m fra den nærmeste række af parcelhuse i Nyborg og vil i tilfælde af et større uheld nok kunne give en smule problemer. Men når der er vindstille skulle hypochloritopløsning, thionylchlorid og en svag blanding af uorganisk cyanid ikke kunne nå beboelsesområderne i Nyborg udtaler brandvæsenet. .<ref name=kk>http://ekstrabladet.dk/112/article1931285.ece | Kommunekemis hjemmeside. Hentet 3-3-2013.</ref>.
 
Frem til 2009 var Kommunekemi ejet af [[KL]], [[Københavns Kommune]] og [[Frederiksberg Kommune]]. De solgte med virkning fra 1. januar 2010 virksomheden til EQT Infrastructure for en pris på 260 mio. DKK.<ref>{{kilde pressemeddelelse |titel = Kommunekemi A/S får ny ejer |udgiver =[[KL]] |dato ={{dato|2009-10-20}} |udgiverurl =http://www.kl.dk/menu/Kommunekemi-AS-far-ny-ejer-id64718/ |hentetdato ={{dato|2013-10-24}}}}</ref> To år senere rettede tre konkurrenter en kritik mod salgsprisen, som de vurderede skulle være omtrent tre gange så stor.<ref>{{Kilde nyheder |title=Konkurrenter: Kommunekemi solgt 500 millioner kroner for billigt |first=Christian |last=Loiborg |url=http://ing.dk/artikel/konkurrenter-kommunekemi-solgt-500-millioner-kroner-billigt-134674 |newspaper=[[Ingeniøren]] |date={{dato|2012-12-05}} |accessdate={{dato|2013-10-24}}}}</ref>
Frem til [[2009]] var NORD A/S (tidl. Kommunekemi) ejet af [[KL]], [[Københavns Kommune]] og [[Frederiksberg Kommune]].
 
== HovedformålBehandling og prodktion ==
Overordnet set handler produktionen om at f.eks. [[Forbrænding|forbrænde]] affald og fra denne proces udvinde [[elektricitet]] og [[varme]]. Alternativt udvinde f.eks. [[metal]]ler fra affaldet, eller sikre at det kan [[genbrug]]es.
NORD A/S' hovedformål er:<ref name=kk></ref>
*At skabe flest mulige værdier ud af farligt affald.
*At afgifte affaldskredsløbet af stoffer.
*At udvikle miljømæssigt forsvarlige og omkostningseffektive teknologier.
Disse hovedformål opnåes ved at af skabe flest mulige værdier ved at udvinde, omdanne, genanvende og forbrænde det farlige affald.
 
I 2012 erhvervede NORD [[olie]]oparbejdningsanlægget H2O Liquid Waste A/S i [[Grenaa]]. Anlægget kan separere olie fra [[vand]], så olie fra f.eks. skylning af [[beholder]]e kan genbruges.<ref>[http://www.nordgroup.eu/da-DK/Affaldsbehandling/Ressourceudnyttelse.aspx Ressourceudnyttelse - NORD]</ref>
== Olie- og kemikalieaffald ==
Fokusset er på [[olie]]- og [[kemikalie]]affald, men der udvikles samtidig nye forretningsområder.
NORD A/S udvinder bl.a. gødningssalte fra halmflyveaske, men arbejder også på at udvinde værdier af [[batteri (elektricitet)|batteri]]er, aske fra [[biogas]]anlæg og trykimprægneret træ.
NORD A/S genanvender bl.a. batterier, [[Bly|blyholdige]] materialer, metalholdige filterkager, [[Kviksølv|kviksølvholdige]] lyskilder, oliefiltre, [[spraydåse|spraydåser]], neddelte stålemballager samt tømte emballager af metal og plast.
NORD A/S (tidl. Kommunekemi) har i flere år lavet gødningsprodukter af halmflyveaske. Halmflyveaske er et restprodukt fra [[kraftvarmeværk]]er, som fyrer med halm. Aske med [[tungmetal|tungmetaller]] har traditionelt været spredt direkte ud på landbrugsjorden, men anlægget isolerer og behandler tungmetallerne miljømæssigt forsvarligt.
NORD A/S nyttiggør også [[karbid|karbidkalk]], der er et restprodukt fra [[acetylen]]fremstilling. Det udnyttes til at neutralisere [[Syre|surt]] affald på [[uorganisk]] anlæg og har siden 2006 næsten erstattet forbruget af brændt [[kalk]].
 
Ca. 80 % af [[energi]]mængden i det modtagne affald, går enten til processer internt på anlægget eller i form af [[fjernvarme]] og elektricitet, der aftages af husstandene i Nyborg.<ref>[http://www.nordgroup.eu/da-DK/Affaldsbehandling/Behandlingsmetoder/Energiproduktion.aspx Farligt affald bliver til fjernvarme - NORD]</ref>
== Energiregnskab ==
NORD A/S leverer damp til Nyborg Forsyningsselskab til produktion af fjernvarme.
Derudover udnytter NORD A/S overskudsenergien til produktion af elektricitet. Den samlede udnyttelse af overskudsenergi er 82%, og virkningsgraden for varme- og elproduktion er hhv. 90% og 31%.<ref name=kk></ref>
<nowiki> </nowiki>NORD A/S udnytter også energien fra en stor del af sine køleprocesser via et centralt [[varmegenvindingsanlæg]], der i 2007 har leveret godt 40.000 [[MWh]], og denne energiproduktionen svarer til energien fra 17.000 tons [[Olie|fuelolie]] på et varmeværk.
 
<center>
 
{| border="2"
|+Varmegenvindingsanlæggets produktion:<ref name=kk></ref>
|-
! Energiproduktion i [[Joule|MWh]]<ref name="års12" />
! Energi
! 20032008
! 20042009
! 20052010
! 20062011
! 20072012
|-
| Elektricitet
| Produceret el MWh
| 49{{0}}60.000445
| 46{{0}}47.000322
| 38{{0}}47.000241
| 46{{0}}37.000696
| 59{{0}}55.000574
|-
| Varme
| Totalt elforbrug MWh
| 30162.000348
| 28168.000442
| 25190.000959
| 27173.000620
| 31180.000450
|-
| El-køb fra nettet MWh
| 17.000
| 16.000
| 25.000
| 27.000
| 31.000
|-
| El-salg til nettet MWh
| 36.000
| 34.000
| 38.000
| 46.000
| 59.000
|-
| Varmeforsyning Nyborg MWh
| 150.000
| 150.000
| 150.000
| 150.000
| 170.000
 
|}
</center>
 
 
== Import af giftigt affald ==
I efteråret 2010 var der en offentlig debat om hvorvidt det kunne accepteres at Kommunekemi havde godkendt at modtage 6.100 tons [[hexachlorbenzen]] (HCB) fra [[Australien]] til behandling, da man ikke selv havde udstyr og teknologi til at behandle det. Presset på Danmarks miljøminister i 2010, [[Karen Ellemann]], første i første omgang til at transporten blev stoppet.<ref>{{Kilde nyheder |title=Kommunekemi: Det er meningsløst |author=[[Ritzaus Bureau]] |url=http://www.information.dk/telegram/252788 |newspaper=[[Information]] |date={{dato|2010-12-03}} |accessdate={{dato|2013-10-24}}}}</ref>
[[Hexachlorbenzen]] er en af de mest [[persisterende organiske forurenere]] og farlige [[miljøgift]]e, der kan behandles på NORD A/S. Danmarks miljøminister i 2010, [[Karen Ellemann]] var fortaler for import af [[hexachlorbenzen]] fra [[Australien]] med henblik på destruktion i Danmark. Karen Ellemann beskrev i juni 2010 denne import som en mulighed for at demonstrere Dansk Knowhow på kemiaffald og gifthåndteringsområdet. Den [[3. december]] [[2010]] besluttede hun imidlertid at stoppe en planlagt transport af dette affald efter en offentlig kritik heraf.
 
Undervejs i debatten blev det af fagfolk påpeget at HCB i sig selv ikke udgør nogen større sikkerhedsrisiko, samt at man i Nyborg er blandt de førende i verden til at behandle denne type giftstoffer. Endvidere har man tidligere behandlet materialer, som [[polyklorerede bifenyler]] (PCB) uden problemer.<ref>{{Kilde nyheder |title=Nyborg har set farligere transporter end omstridt giftskib |first=Michael |last=Rothenborg |url=http://politiken.dk/indland/ECE1133615/nyborg-har-set-farligere-transporter-end-omstridt-giftskib/ |newspaper=[[Politiken]] |date={{dato|2010-12-04}} |accessdate={{dato|2013-10-24}}}}</ref>
 
Et flertal i [[Folketinget]] fik stoppet handlen, og det kom senere frem at [[Miljøministeriet]] i sommeren 2011 måtte betale afsenderen, [[Orica]], en erstatning på 2,25 mio. [[Australske dollar|AUD]].<ref>{{Kilde nyheder |title=
Miljøministerens HCB-kaos koster Danmark 12,5 millioner |author=Andersen, Ulrik og Bredsdorf, Magnus |url=http://ing.dk/artikel/miljoministerens-hcb-kaos-koster-danmark-125-millioner-122133 |newspaper=[[Ingeniøren]] |date={{dato|2011-09-15}} |accessdate={{dato|2013-10-24}}}}</ref>
 
== Referencer ==
{{Reflist}}
<references/>
 
== Eksterne henvisninger ==
* [http://www.kommunekemi.dk/Nyheder/2010/Juli/KK-l%C3%B8ser-et-stort-australsk-milj%C3%B8problem.aspx| Kommunekemi løser et stort australsk miljøproblem, 2010]
 
==Kilder og referencer==
{{reflist}}
 
{{coor title dms|55|18|09|N|10|48|55|E|type=landmark_region=DK}}
46.199

redigeringer