Forskel mellem versioner af "Pensionsafkastskat"

2.665 bytes tilføjet ,  for 7 år siden
forskellige tilføjelser
(Ny side: '''Pensionsafkastskatten''' er den skat, der årligt betales af det løbende afkast (renter, kursgevinster, udbytte mv.) af al dansk pensionsopsparing. Skattesatsen er p.t. på 15,3 %. S...)
 
(forskellige tilføjelser)
'''Pensionsafkastskatten''' (også kaldet '''PAL-skat''', hvor PAL er en forkortelse af ''Pensionsafkastbeskatningsloven'') er den [[skat]], der årligt betales af det løbende [[afkast]] (renter[[rente]]r, kursgevinster, udbytte mv.) af al dansk pensionsopsparing. Skattesatsen er p.t. på 15,3 %. Skatten har store årlige udsving, ikke mindst pga. kursgevinster og -tab på pensionsformuerne, men er i dag en væsentlig indtægtskilde for staten[[stat]]en.
 
== Historie ==
 
Beskatning af afkastet af pensionsformuerne blev indført med realrenteafgiften, der første gang opkrævedes i 1984. Indtil da havde forrentning af pensionsopsparing været skattefri i modsætning til forrentning af såkaldt fri [[opsparing]] (opsparing uden for pensionssystemet). På det tidspunkt var [[inflation]]en i [[Danmark]] høj og ustabil, og som navnet antyder, var skatteprocenten i forbindelse med denne skat gjort afhængig af [[realrente]]n. Det medførte, at skattesatsen for det nominelle afkast kunne svinge betydeligt fra år til år. Det var dog kun nogle former for afkast, nemlig af [[obligation]]er, [[pantebrev]]e og [[fast ejendom]] m.v., der var underlagt realrenteafgiften, mens bl.a. afkast af [[aktie]]r, [[anpart]]er og [[andelsbevis]]er samt indeksobligationer og opsparing foretaget før 1983 var fritaget.<ref>[http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/menu/669.html Pensionsafkastskat og realrenteafgift. Skatteministeriets hjemmeside 17. januar 2013. Hentet 9. november 2013.]</ref> Fra og med 2. juni 1998 blev afkast af aktier m.v. dog også beskattet med en afgift på 5 %.
 
=== Fra realrenteafgift til pensionsafkastskat ===
Som led i [[Pinsepakken]] fra 1998, der forsøgte at skabe større sammenhæng i beskatningen af forskellige typer af [[kapitalindkomst]],<ref>[http://www.fm.dk/publikationer/1998/bedre-balance/download/~/media/Files/Publikationer/2008/Download/balance.ashx Regeringen (1998): Bedre balance. Regeringspublikation, juni 1998. Hentet fra Finansministeriets hjemmeside 9. november 2013.]</ref> blev realrenteafgiften omlagt til en fast skat på 26 % af nominelle renteindtægter, mens aktieindkomst fortsat beskattedes med 5 %. Ændringerne indførtes med pensionsafkastbeskatningsloven med virkning fra 2000, hvor skatten dermed også skiftede navn.
 
Allerede i efteråret 2000 blev beskatningen igen omlagt, så de to satser på henholdsvis 26 og 5 % blev erstattet af en fælles sats på 15 % med virkning fra 2001. Som følge af finanslovsaftalen for 2012 er satsen fra og med 2012 blevet forhøjet til 15,3 %.
 
== Provenu ==
 
I 2011 gav pensionsafkastskatten et provenu til staten på 39,4 mia. kr. eller godt 2 % af [[BNP]]. Provenuet svinger som nævnt kraftigt fra år til år som følge af de svingende obligations- og aktiekurser. Det forventes imidlertid, at betydningen af skatten for de offentlige finanser ud fra en gennemsnitsbetragtning vil stige over de kommende årtier i takt med den danske pensionsformues udbygning.
 
== Kilder ==
 
{{Reflist}}
 
 
8.665

redigeringer