Forening: Forskelle mellem versioner

90 bytes tilføjet ,  for 8 år siden
m
Datomaerker kilde mangler-skabeloner
(artiklen generaliserer)
m (Datomaerker kilde mangler-skabeloner)
{{sammenskrives|Klub}}
{{dansk synsvinkel}}
En '''forening''', [[organisation]], er et samvirke mellem flere, der 1) har karakter af "juridisk person" (dvs. at fællesskabet som sådant kan erhverve rettigheder og påtage sig retligt bindende forpligtelser, herunder være part i retssager), og 2) som virker i den form, der efter dansk retstradition kendetegner "foreninger".{{kilde mangler|dato=Uge 52, 2013}}
 
En forenings formål kan være "ideelt" (som det f.eks. er tilfældet med idræts- eller sportsforeninger, lokale [[borgerforening]]er og fagforeninger) eller det kan være økonomisk (økonomiske foreninger kaldes ofte andelsselskaber).
Der eksisterer lovgivning om foreninger. Stifterne og medlemmerne kan inden for lovens rammer udforme foreningsvedtægten ('foreningens love'), hvorledes alle forhold håndteres. Foreninger, i hvilke medlemskab er pligtigt (f.eks. grundejerforeninger med tvunget medlemskab) eller dog reelt en nødvendighed (f.eks. fagforeninger og arbejdsgiverforeninger), kan dog ikke i alle henseender bestemme deres egne forhold. Domstolene opstiller således for sådanne foreninger ud fra almindelige retsgrundsætninger nogle ufravigelige krav med hensyn til hvem, som har et retskrav på at blive optaget, hvornår et medlem kan ekskluderes, og hvilken stilling et medlem i øvrigt har over for foreningen (f.eks. krav på lige- og saglig behandling).
 
Foreninger spiller en helt afgørende rolle i det danske samfundsliv.{{kilde mangler|dato=Uge 52, 2013}} Mange anliggender, der i andre lande forvaltes af offentlige institutioner, varetages i Danmark af private foreninger (evt. med offentlige tilskud). Som eksempel kan nævnes arbejdsløshedskasserne.{{kilde mangler|dato=Uge 52, 2013}}
 
== Foreningsfrihed ==
 
=== Vedtægt ===
Der findes som regel en nedskrevet vedtægt for foreningen,{{kilde mangler|dato=Uge 52, 2013}} som fastsætter formål, mulige medlemmer og beslutningskompetencer. Vedtægten kan blandt andet indeholde følgende:
 
* Navn
 
=== Generalforsamling ===
Den øverste [[myndighed (institution)|myndighed]] vil i reglen være en [[generalforsamling]],{{kilde mangler|dato=Uge 52, 2013}} (eller lignende højeste myndighed) hvor alle medlemmer eller delegerede kan deltage og stemme. Her vil alle medlemmer som udgangspunkt have én stemme hver. Er der tale om en grundejerforening, ejerforening eller lignende, vil der dog oftest kun være en stemme per grund, ejendom eller lejlighed, selv om der deltager to eller flere beboere fra ejendommen.
 
=== Bestyrelse ===