Forskel mellem versioner af "Udryddelse"

1.091 bytes tilføjet ,  for 6 år siden
update, redigering, links, sammenhæng
m (Bot: Migrerer 58 interwikilinks, som nu leveres af Wikidatad:q123509)
(update, redigering, links, sammenhæng)
[[Fil:Ammoniter.jpg|thumb|250px300px|Fossiler af uddøde ammoniter fra Fur Museum]]<br />
'''Uddød''' betyder at en [[art]] ikke længere findes på [[jorden]], dvs. at alle [[individ]]er inden for arten er [[død]]e. Dog kan man også tale om, at en art er uddød inden for et bestemt område, hvor den tidligere levede. F.eks. er [[ulv]]en uddød i [[Danmark]].
 
[[File:Smilodon Skeleton.jpg|300px|thumb|Uddød [[Smilodon]], en sabeltiger]]
Når en art er uddød på jorden, er det umuligt at genskabe den. Eksempler på uddøde arter kunne være alle [[dinosaur]]arterne, som man nu kun kan finde rester af i form af [[forstening]]er. I nyere tid er mange andre arter uddøde som f.eks. den [[tasmansk pungulv|tasmanske pungulv]], [[quagga]]en, [[dronte]]n og [[moa]]en, og det forventes blandt biologer, at 90-95% af alverdens dyre- og plantearter uddør inden for ganske få århundreder.
 
Der findes bestemte [[periode]]r i [[jordens historie]], hvor der er sket [[masseuddøen]] af arter. Et eksempel er den såkaldte [[K/Pg-grænse]], hvor næsten alle dinosaurer uddøde inden for en meget kort periode for 65 millioner år siden. Der findes flere forskellige teorier om, hvorfor dinosaurerne uddøde. Nogle mener, det skyldtes et meget kraftigt [[meteor]]nedslag i den [[Mexicanske Golf]], kaldet [[Chicxulub krateret|Chicxulub-nedslaget]]. Et bestemt [[iridium]]-rigt jordlag, hvor grundstoffet [[iridium]] formentlig stammer fra et [[meteor]], genfindes over hele jorden, menes at understøtte denne [[teori]]. I Danmark kaldes laget [[fiskeler]]laget og findes bl.a. i [[Stevns Klint]]. Katastrofer som den her nævnte er forekommet mange gange igennem tiderne, og [[masseuddød]] er forekommet mindst fem gange: for 65 millioner år siden, for 200 millioner år siden, for 250 millioner år siden, for 360 millioner år siden og for 440 millioner år siden.
 
[[Fil:Phanerozoikums biodiversitet-da.svg|300px|thumb|right|De fem perioder med masseuddøen og [[biodiversitet]]ens udvikling i løbet af [[phanerozoikum]]]]
 
[[Fil:Extinction Intensity.svg|300px|thumb|right|Procentdelen af slægter, der er uddøde på et bestemt tidspunkt]]
 
Sprogforskere og biologer bruger udtrykket'''Uddøduddød'''. For en sprogforsker betyder det, at et [[sprog]] ikke tales eller benyttes i nogen del af verden. For en biolog betyder '''uddod''', at en [[art]] ikke længere findes på [[jorden]], dvs. at alle [[individ]]er inden for arten er [[død]]e. Dog kan man også tale om, at en art er uddød inden for et bestemt område, hvor den tidligere levede. F.eks. erblev [[ulv]]en anset for at være uddød i [[Danmark]], men den er vendt tilbage i 2013, indvandret fra Tyskland.
 
Når en art er uddød på jorden, er det umuligt at genskabe den. Eksempler på uddøde arter kunne være alle [[dinosaur]]arterne, som man nu kun kan finde rester af i form af [[forstening]]er. I nyere tid er mange andre arter uddøde som f.eks. den [[tasmansk pungulv|tasmanske pungulv]], [[quagga]]en, [[dronte]]n og [[moa]]en, og det forventes blandt biologer, at 90-95% af alverdens dyre- og plantearter uddør inden for ganske få århundreder.
 
Spørgsmålet om at genoplive et sprog eller en art, er et vigtigt spørgsmål. For biologerne er
det ikke længere helt umuligt at genskabe en uddød art.<ref>[http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/uddode-dyrearter-kan-bringes-til-live-igen Uddøde dyrearter kan bringes til live igen. Videnskab.dk 2013]</ref> Danske forskere er i gang med at genskabe [[mammut]]tens [[genom]]<ref>[http://videnskab.dk/kort-nyt/genetikere-og-proteinforskere-genskaber-odelagt-mammut-dna Genetikere og proteinforskere genskaber ødelagt mammut-DNA. Videnskab.dk 2011]</ref> og det diskuteres om mammutten skal genoplives.<ref>[http://www.dr.dk/p3/gomorgen-p3/artikel/russisk-geofysiker-arbejder-pa-virkelighedens-jurassic-park Forsker vil genoplive mammutter og genskabe istiden i Sibirien. dr.dk 2013]</ref>
 
== Biologisk masseuddøen==
 
{{uddybende|Masseuddøen}}
 
Der findes bestemte [[periode]]r i [[jordens historie]], hvor livet har undergået store ændringer; der er sket en [[masseuddøen]] af arter. Et eksempel er den såkaldte [[K/Pg-grænse]], hvor næsten alle dinosaurer uddøde inden for en meget kort periode for 65 millioner år siden. Der findesgrund flere forskellige teorier om, hvorfor dinosaurerne uddøde. Nogle mener, det skyldtesaf et meget kraftigt [[meteormeteornedslag]]nedslag i den [[Mexicanske Golf]], kaldet [[Chicxulub krateret|Chicxulub-nedslaget]]. EtDer bestemtfindes [[iridium]]-rigtogså jordlag,i hvorDanmark grundstoffetspor efter dette meteornedslag,[[iridiumfiskeler]] formentlig stammer fraet, et [[meteoriridium]]-rigt jordlag, der genfindes over hele jorden,. menesVerdensomspændende atkatastrofer understøttesom denneden [[teori]].her I Danmark kaldes lagetnævnte, [[fiskelervulkan]]lagetudbrud og findes bl.a. i [[Stevns Klintklima]]. Katastrofer som den her nævnteændringer er forekommet mange gange igennem tiderne, og [[masseuddøen|masseuddød]] er forekommet mindst fem gange: for 65 millioner år siden, for 200 millioner år siden, for 250 millioner år siden, for 360 millioner år siden og for 440 millioner år siden.
 
== Biologisk diversitet ==
 
Er en art uddød i et område, bliver det vanskeligt at lokke den tilbage igen. Det skyldes ofte, at [[miljø]]et er ændret, så levebetingelserne for arten ikke længere opfyldes. F.eks. er Danmark alt for kultiveret til at ulven ville kunne genetablere en [[bestand]] her. Omvendt kan det også skyldes, at den oprindelige arts [[niche (økologi)|niche]] er blevet optaget af en ny art. Som et eksempel kan det nævnes, at Vandpest har indtaget mange søer og vandhuller, hvor der tidligere var andre rankegrødearter. Det forsøges dog af og til at genindføre en ellers uddød art i et område, bl.a. gennem [[naturgenopretning]] og udsættelser af individer af arten i området. Et eksempel kunne være på [[Klosterheden]] i [[Jylland]], hvor en flok [[bæver]]e på forsøgsbasis er genudsat trods det, at bæveren i flere hundrede år har været uddød i Danmark. Bæveren hjælper med til naturgenopretningen i området og kan måske bringe flere lokalt uddøde arter tilbage dertil.
Man forsøger at redde arter, der er i fare for at uddø totalt ved at frede dem og deres leveområder. F.eks. er [[sneleopard]]en og [[panda]]en fredet og et målrettet [[avl]]sarbejde forsøger at forhindre, at de få individer, der er tilbage går til grunde uden at give et bidrag i form af levedygtige stærke [[unge]]r til den lille bestand. Udrydningstruede arter med små og isolerede [[population]]er står i konstant i fare for at blive [[indavl]]et. Yderligere bliver arten endnu mere svækket, da f.eks. modstandskraft mod [[sygdom]]me tabes med faldende individantal.
 
I enkelte tilfælde har man forsøgt at [[GMO|rekonstruere]] eller nærmere at efterligne en uddød art ved at avle på nulevende lignende arter – et eksempel kunne være [[urokse]]n – så man får en form, der ligner den uddøde. Desværre er det kun en efterligning, de oprindelige [[gen]]er og karakteristika for arten er gået tabt og kan aldrig fuldstændigt rekonstrueres ud fra en lignende nulevende art.
 
Man håber på med tiden måske at kunne lave bedre efterligninger ved hjælp af [[genteknologi]] og [[kloning]], så f.eks. en [[mammut]]-lignende art kan opstå. Der findes rester af uddøde mammutter, hvor der er håb om at finde genrester, som man kan bygge efterligningen op efter. Men som med de udrydningstruede arter er der et stort problem med indavl her, da man kun vil have en enkelt udgave fra et enkelt individ, af den oprindelige arts genkombination på denne måde. Kloning af dette individ vil være eneste måde at opformere nye individer til en bestand på, og de vil være meget sårbare overfor f.eks. sygdomme.
 
== Uddøde sprog ==
----
 
Udtrykket '''uddød''' bruges også inden for [[sprogvidenskab]]en, nemlig om ''uddøde sprog'' (som f.eks. [[Kornisk]], [[Latin]] og [[Tokharisk]]).
 
== Eksterne links og henvisninger ==
== Ekstern henvisning ==
 
{{reflist}}
 
* [http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/geologi-ikke-klima-skyld-i-masseudryddelse Geologi – ikke klima – skyld i masseudryddelse]
 
7.274

redigeringer