Forskel mellem versioner af "Christian de Meza"

932 bytes tilføjet ,  for 6 år siden
Tilføjelse af en tidslinje og mindre ændringer.
(Tilføjelse af et billede af Gjethuset)
(Tilføjelse af en tidslinje og mindre ændringer.)
De Mezas militære karriere blev præget af at hans ansøgninger om forfremmelse ofte blev afslået, og ofte steg andre yngre officerer hurtigere i graderne end ham. Men i [[1821]] blev han udnævnt til [[Kaptajn (militær)|kaptajn]] og forrettede herefter praktisk tjeneste nogle år ved artilleriet. I [[1842]] blev han forfremmet til [[major]], men også ved denne lejlighed blev han forbigået af andre yngre officerer, hvilket fik de Meza til at ansøge [[Christian 8.|kongen]] om sin [[pension]]. Denne ansøgning blev afslået – og disse to mænd fik aldrig et godt forhold til hinanden.
 
I løbet af sin karriere op til [[Treårskrigen]] foretog de Meza to studierejser som afveksling af sin daglige gang på højskolen. Den første rejse foretog han i [[1825]], hvor han besøgte Rhinlandene, [[Kongeriget Frankrig|Frankrig]], [[England]], [[Italien]] og [[Nederlandene]], for at søge oplysninger om artillerimateriel og militære undervisningsformer. Hans anden studierejser gik til [[Paris]] i slutningen af 1830'erne, hvor han brugte nogle år til at udvide sine sprogkundskaber. <ref>Rasmussen, (1997), s. 17-18.</ref>
 
==Treårskrigen==
I 1842 blev han som sagt major. Ved krigsudbruddet af [[Treårskrigen]] i [[1848]] blev han udnævnt til ledende artilleriofficer. Han deltog og udmærkede sig i kampene ved [[Slaget ved Bov|Bov]], [[Nybøl]] og [[Dybbøl Banke|Dybbøl]] og blev udnævnt til oberstløjtnant i 1848. I [[1849]] blev han chef for 6. infanteribrigade under kampene ved Sundeved. Han førte 6. brigade fra [[Als]] til [[Fredericia]] [[5. juli]] 1849, og havde den følgende dag som opgave at foretage et gennembrud ved [[Slesvig-Holsten|den Slesvig-Holstenske]] hærs nylig opførte skanser og holde stillingen, mens andre enheder trængte ind bag løbegravene. Det lykkedes for de Meza at gennemføre aktionen, som var medvirkende til en dansk sejr i slaget.<ref>Clemmesen, m.fl.(2010), s. 507f.</ref>.
 
Efter [[Friderich Adolph Schleppegrell|Schleppegrells]] fald under [[Slaget på Isted Hede|Slaget ved Isted]] overtog han kommandoen over 2. division og blev forfremmet til [[general]]. I [[1855]] blev han formand for en [[kommission]], der skulle udrede den danske befæstning. Kommissionen konkluderede i [[1857]], at et forsvar af [[Holsten]] og [[Lauenborg]] ikke ville være muligt, hvorfor den sydlige forsvarslinje måtte lægges ved [[Dannevirke]]. Kernen i forsvarsplanen var en stærk befæstning af [[Fredericia]]. [[Rigsdagen]] ville imidlertid ikke bevillige de nødvendige midler til at gennemføre planen, og ved udbruddet af [[2. Slesvigske Krig]] var de jyske anlæg noget forsømte.<ref>Clemmesen, m.fl.(2010), s. 507f.</ref>
 
Men mange af eftertidens historikere og militær kyndige har gjort deres for at genrejse de Mezas ære, ved beskrive situationen og de muligheder generalstaben havde på det givne tidspunkt, og derefter konkluderer at det var den bedste løsning. De fleste sagkyndige vil ikke placere skylden for [[Danmarks]] nederlag på en mands skuldre, men snare nævne en rækkeårsager til det gik, som det gjorde. Løs mere her: [[2. Slesvigske Krig]].
 
==Tidslinje==
* 1792: de Meza blev født i [[Helsingør]].
* 1799: de Meza blev sendt til kostskolen Bernstorffsminde.
* 1804: de Meza startede Artillerikadetinsituttet.
* 1807: de Meza tjente som stykjunker under [[Købenshavns bombardement]].
* 1821: de Meza og Elisabeth Birgitte Tscherning blev viet.
* 1821: de Meza blev udnævnt til kaptajn.
* 1825: de Meza foretog sin første studierejse til flere europæiske lande.
* 1839: de Meza foretog sin anden studierejse til [[Paris]].
* 1842: de Meza blev udnævnt til major.
* 1848: de Meza blev gjort til ledende artilleriofficer.
* 1849: de Meza blev chef for 6. infanteribrigade.
* 1855: de Meza blev formand for kommisionen.
* 1863: de Meza blev overgeneral for den danske hær.
* 1864: de Meza besluttede at rømme [[Dannevirke]] (4. februar).
* 1864: de Meza blev erstattet af [[Georg Gerlach]] (29. februar)
* 1865: de Meza dør, 73 år gammel i hans lejlighed på Amaliegade.
 
== Se også ==
83

redigeringer