Forskel mellem versioner af "Københavns Kommune"

Siden kommunens vokseværk i 1902 har det mange gange været foreslået at splitte byen op i mindre enheder. Forskellige skandaler, f.eks. KUC-sagen om misbrug af offentlige midler, dårlig revision og budgetoverskridelser har bl.a. ført til diskussioner om en opdeling af byen i mere borgernære enheder. I [[1997]]-[[2001]] blev der gennemført et forsøg med bydelsråd i fire bydele. Rådene varetog omkring 80% af de kommunale opgaver (ikke de amtslige).
 
I [[2000]] blev der derefter afholdt en vejledende folkeafstemning i kommunen om, hvorvidt lokalt bystyre skulle indføres. 33,6% stemte ja, 66,4% stemte nej, og stemmeprocenten var 70,5%. Kun i Valby var der et flertal for lokalt styre. Borgerrepræsentationen valgte på den baggrund at skrinlægge ideen om en opdeling af kommunen. Der bør tilføjes, at nogle af bydelsrådene, særligt det på [[Indre Østerbro]], var præget af skandaler og stridigheder, hvilket gav et billede af rådenes arbejde som useriøst.
 
[[Kommunalreformen (2007)]] havde ikke nævneværdig effekt på Københavns Kommune. Eneste større ændring var, at Københavns Overpræsidium blev nedlagt med udgangen af [[2006]], og at [[Hovedstadens Sygehusfællesskab]] blev erstattet af [[Region Hovedstaden]]. Overborgmester [[Ritt Bjerregaard]] har offentligt tilkendegivet, at hun gerne så mellemformstyret erstattet af en flertalsstyre. [[Regeringen Anders Fogh Rasmussen II|VK-regeringen]] har dog ikke ønsket at reformere hovedstadens styre på dette punkt.
Anonym bruger