Christian Ditlev Reventlow (1710-1775): Forskelle mellem versioner

ingen redigeringsopsummering
No edit summary
Han var søn af grev [[Christian Ditlev Reventlow (1671-1738)|Christian Ditlev Reventlow]] (1671-1738). Kun 19 år gammel blev han [[Dannebrogordenen|hvid ridder]] og udnævntes [[1735]] til kammerherre. Da han [[12. februar]] [[1737]] ægtede Johanne Sophie Frederikke baronesse von Bothmer (25. august 1718 i København – 17. april 1754 i Pløn), datter af [[Storbritannien|storbritannisk]] og [[Braunschweig-Lüneburg|brunsvig-lyneborgsk]] [[generalløjtnant]], [[gesandt]] i Danmark [[Friedrich Johann von Bothmer|Friedrich Johann rigsfriherre von Bothmer]], fik han af faderen overdraget herregårdene [[Christianssæde|Christiansborg]] og [[Aalstrup]]. [[1744]] udnævntes han til gehejmeråd, [[1748]] til [[assessor]] i [[Højesteret]], [[1763]] til [[gehejmekonferensråd]] og [[1769]] til [[Elefantordenen|blå ridder]]. Ved faderens død arvede han [[Grevskabet Christianssæde|grevskabet Christiansborg]] (senere Christianssæde) og [[1759]] efter brodersønnen de øvrige reventlowske familiegodser. Reventlow, der levede den største del af sit liv fjernt fra hovedstaden, beskæftiget med administrationen af sine vidtstrakte besiddelser, var en varmtfølende mand, der ved sin faderlige omsorg for sine bønder og undergivne tjente sine berømte sønner, der arvede hans menneskekærlige sind, som forbillede for hele livet. Reventlow døde i København 30. marts 1775 og havde anden gang, [[7. august]] [[1762]], ægtet Charlotte Amalie komtesse [[Holstein (adelsslægt)|Holstein]] (27. juli 1736 – på [[Hummeltofte]] 13. juni 1792), datter af grev [[Johan Ludvig Holstein]] til [[Ledreborg]].
 
Ægteskabet med Johanne Sophie Frederikke von Bothmer gav fire børn:
De tre kendte sønner er:
En kendt datter var* [[Louise Stolberg]]  (1746-1824), 1. gang gift med Christian Frederik von Gram (1737-1768) og 2. gang gift med  [[Christian zu Stolberg-Stolberg]] (1748-1821)
* [[Christian Ditlev Frederik Reventlow]]  (1748-1827) til grevskabet Christianssæde
* [[Conrad Georg Reventlow]] (1749-1815) til [[grevskabet Reventlow]]
* [[Johan Ludvig Reventlow]] (1751-1801) til [[baroniet Brahetrolleborg]]
En kendt datter var [[Louise Stolberg]] (1746-1824), 1. gang gift med Christian Frederik von Gram (1737-1768) og 2. gang gift med [[Christian zu Stolberg-Stolberg]] (1748-1821)
 
Han er begravet i det reventlowske gravkapel i [[Horslunde Kirke]]. Der findes adskillige portrætter af Reventlow.
 
{{DBL}}
{{FD|1710|1775|Reventlow, Christian Ditlev (1710-1775)}}
 
[[Kategori:Slægten Reventlow|Christian Ditlev (1710-1775)]]
[[Kategori:Lensgrever fra Danmark]]
[[Kategori:Lensbaroner fra Danmark]]
[[Kategori:Godsejere fra Danmark]]
[[Kategori:Danskere i 1700-tallet]]
[[Kategori:Riddere af Dannebrog (1671-1808)]]
[[Kategori:Højesteretsdommere fra Danmark]]
[[Kategori:Personer i Dansk Biografisk Leksikon]]
[[Kategori:Gehejmekonferensråder fra Danmark]]
Anonym bruger