Forskel mellem versioner af "Værnsfælles Forsvarskommando"

Høvdinge.
(Rettet slåfejl)
Tags: Mobilredigering Mobilwebredigering
(Høvdinge.)
'''Værnsfælles Forsvarskommando''' ('''VFK''') udgør ledelsen af [[Forsvaret]] i Danmark og består af [[Forsvarschef]]en [[general]] Peter Bartram, [[Viceforsvarschef]]en [[generalløjtnant]] Per Ludvigsen og syv stabe. Kommandoen har ansvaret for indsættelse, udvikling og drift af det danske militær. VFK er i Danmarks centraladministration en [[styrelse]] under [[Forsvarsministeriet]].
 
VFK blev etableret den 1. oktober 2014, idet den overtog store dele af [[Forsvarskommandoen]]s opgaver, personel og også dettes mærke. De tre tidligertidligere værns operative kommandoer blev integreret som værnsstabe. Etableringen var et resultat af en bearbejdning af [[forsvarsforliget 2013-2017]]<ref>[http://www.fmn.dk/videnom/Documents/Aftale_paa_forsvarsomraadet_2013-2017a.pdf Aftale på forsvarsområdet 2013-2017] pp. 9-13 og [http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/Aftale-om-organiseringen-af-ledelsen-af-forsvaret-styrket-veteran.aspx Aftale om organisering af ledelsen af forsvaret] m.v. af 10. april 2014. Besøgt 2014-10-18.</ref>, som talte om en snævrere sammenknytning mellem Forsvaret og ministeriet og Værnsfælles Operativ Kommando. Samtidigt med etableringen af VFK blev de funktionelle tjenester, som hidtil havde indgået i Forsvarskommandoen, omdannet til selvstændige styrelser under Forsvarsministeriet.
 
==Organisation==
 
Forsvarschefen støttes af et ledelsessekretariat og af Viceforsvarschefen, alle i [[København]]. Hertil findes i VFK syv stabe:
* [[Operationsstaben]] i København – [[kontreadmiral]] Finn Hansen.
* [[Koordinations- og Udviklingsstaben]] i København – [[generalmajor]] Flemming Lentfer.
* [[Hærstaben]] i [[Karup]] – generalmajor H.C. Mathiasen.
* [[Marinestaben]] i Karup, indledningsvist dog i [[Aarhus]] – kontreadmiral Frank Trojahn.
* [[Flyverstaben]] i Karup – generalmajor Max A.L.T. Nielsen.
* [[Arktisk Kommando]] i [[Nuuk]] – generalmajor Stig Østergaard Nielsen.
* [[Specialoperationskommandoen]] i [[Aalborg]] – generalmajor Jørgen Høll.
 
De enheder og myndigheder, som tidligere var underlagt en af de operative kommandoer, referer nu direkte til VFK<ref>[http://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Documents/V%C3%A6rnsf%C3%A6lles%20Forsvarskommando.pdf Organisationsdiagram for Værnsfælles Forsvarskommando]</ref>.
 
==Noter og henvisninger==