Forskel mellem versioner af "D.G. Monrad"

15.662 bytes fjernet ,  for 6 år siden
BRUH
m (tilføjet commons og skabelon)
(BRUH)
 
== Ungdom ==
== DEAL WITH IT ==
Han blev født i [[København]] som søn af Otto Sommer Monrad og Charlotte Frederikke født Riis, men fik sin opdragelse hos sin mors tante og dennes mand Rasmus Kornerup, der var købmand i en landsby ved [[Præstø]].
 
Ditlev Monrads far var født i [[Trondheim]] og tog senere arbejde der som jurist, men måtte fratræde på grund af sindssygdom, såkaldt [[melankoli]]. Ditlev Monrads to søstre, Lene Sophie og Hanna Ottilie, var som unge indlagt ved [[Frederiks hospital]], sandsynligvis for sindslidelse.
 
Ditlev Monrad var næstyngst af de seks børn, hvoraf tre døde som små, og har fortalt om sin fortvivlelse, da hans mor måtte opløse hjemmet. Hun flyttede til sin søster i Holsten, mens den otteårige søn fik et godt hjem i Præstø, hvor han gerne ville have overtaget familiens købmandsforretning. Hans talent gav imidlertid mulighed for at gå i latinskole i [[Vordingborg]], efter at præsten havde samlet penge ind i menigheden til hans skolegang. Atten år gammel fik han et sammenbrud, muligvis i forbindelse med sin mors død, der varede i flere måneder og blev kaldt "alvorlig nervefeber". Han kom sig dog og begyndte ved universitetet.
 
I 1836 (13. juli) blev han [[cand. theol.]] fra [[Københavns Universitet]] med udmærkelse. Bagefter søgte han ingen præstestilling, men studerede orientalske fag og rejste rundt i Europa.
 
Få måneder efter [[Frederik 6]]s død i [[1839]] begyndte han udgivelsen af en serie pamfletter med titlen ''Flyvende politiske Blade''. Han var i disse udgivelser fortaler for et [[konstitutionelt monarki]] på en meget direkte måde som den daværende danske offentlighed slet ikke var vant til, og de var med til at samle en politisk opposition i Danmark op til forfatningsændringen i [[1849]]. De ''Flyvende politiske Blade'' bliver betegnet som værende "det tætteste, danske liberale kom på et modstykke til det 8 år yngre ''Manifest der kommunistischen Partei'' ([[Det Kommunistiske Manifest]]) af Marx og Engels", udgivelsen af dem resulterede også i at Monrad blev idømt en bøde og 1 års censur efter [[Trykkefrihedsforordningen af 1799]].<ref>Bertel Nygaard, "D.G. Monrads liberale manifest fra 1839", s. 93-116 i tidsskriftet ''K&K'', 107, 37. årgang, 2009, nr. 1.</ref>
 
I 1840 ægtede han den meget velstående Emilie Nathalia Lütthans, datter af Johan Heinrich Lütthans.
 
== Redaktør, folkevalgt, præst og embedsmand ==
I [[1840]] blev Monrad politisk redaktør af [[Fædrelandet (avis)|Fædrelandet]], og fra [[1843]] redigerede han [[Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug]]s medlemsblad ''[[Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug#Dansk Folkeblad|Dansk Folkeblad]]''.
 
Som folkevalgt sad Monrad i [[Københavns Borgerrepræsentation]] i [[1842]]-[[1848]]. Han sad i [[Folketinget]] i [[1850]]-[[1853]], [[1853]]-[[1865]] og [[1882]]-[[1886]].
 
I [[1846]]-[[1871]] var Monrad sognepræst i flere omgange, bl.a. i [[Vester Ulslev]] på [[Lolland]] fra [[1846]] til [[1849]], mens han arbejdede med udformningen af [[Grundloven]]. Desuden var han biskop for [[Lolland-Falsters Stift|Lolland-Falster]] fra [[1849]] til [[1854]], men blev afsat efter initiativ fra den konservative statsminister [[Anders Sandøe Ørsted (1778 - 1860)|Ørsted]], en politisk modstander. Baggrunden var Monrads stadig indsendte petitioner med kritik af regeringen. På dette tidspunkt skal Monrad have været opstemt og uforudsigelig med stadig skiftende meninger.<ref>Nils Retterstøl: ''Store tanker, urolige sinn'' (s. 60), forlaget Damm, Oslo 2004, ISBN 82-496-0562-4</ref> Han blev så tildelt en ledende stilling som [[skoledirektør]].
 
I [[1855]] blev han [[departementschef]] i [[Kultusministeriet]].
 
I forbindelse med forfatningskampen kommenterede D.G. Monrad i [[1879]] de store sociale skel mellem bondebefolkningen og landbefolkningen således: "Tag en fattig købstadshåndværker, er han end nok så uvidende, kan han end ikke skrive to ord af modersmålet uden i det mindste at begå to fejl, så har han dog en levende følelse af, at han er et ganske andet ophøjet væsen end en velhavende oplyst selvejerbonde".
 
== Minister og grundlovsfader ==
[[Fil:DG Monrag og Constantin Hansen.jpg|thumb|Billedet af D.G. Monrad og [[Constantin Hansen]], som Hansen brugte som forlæg til at male D.G. Monrad på det store billede, ''[[Den Grundlovgivende Rigsforsamling (maleri)|Den Grundlovgivende Rigsforsamling]]''.]]
D.G. Monrad indtrådte i [[martsministeriet]] i [[1848]]. Han repræsenterede den yngre generation af [[De Nationalliberale|nationalliberale]], der ikke blot engagerede sig i den danske sag i [[Slesvig (område)|Slesvig]], men også ønskede, at et kommende systemskifte skulle medføre sociale reformer.
 
I ministeriet og i forhandlingerne frem til [[grundloven]] fra [[1849]] trådte D.G. Monrad stærkt frem, og havde det stået til ham alene, ville grundloven have fået et yderligere [[demokrati]]sk præg. Det var Monrad, der skrev det første udkast til Junigrundloven, og han kaldes derfor for grundlovens fader.
 
Som foretagsom [[kultusminister]] og [[indenrigsminister]] i 1848 og igen 1859-1863 satte Monrad sit præg på [[folkekirken]] og undervisningsvæsenet. Han udnævnte [[Grundtvig]] til biskop helt uden fuldmagt, til kongens ærgrelse. Ellers huskes han for sine love om anlæg af jernbaner og for sit arbejde med at forbedre [[Fæstebonde|fæstebøndernes]] vilkår.
 
== Krigen i 1864 ==
Under den [[2. Slesvigske Krig]] var Monrad [[konseilspræsident]] 31.december 1863 – 11. juli 1864, efter at Statsminister [[C.C. Hall]] , som var tilhænger af en løsning med indrømmelser til tyskerne, havde søgt sin afsked. Monrad havde udtalt, at han selv foretrak krig frem for, at det [[Tyske Forbund]] skulle gribe ind i dansk suverænitet.
 
Ved siden af posten som ledende minister varetog Monrad hvervene som [[finansminister]] og minister for [[Holsten]] og [[Kreis Herzogtum Lauenburg|Lauenborg]]. En tid var han også vikar for [[udenrigsminister]]en. De fleste mener, at han overvurderede sine evner og undervurderede den farlige politiske situation.<ref>Nils Retterstøl: ''Store tanker, urolige sinn'' (s. 62)</ref> Han blev opfattet som kritikløs og dominerende, og han mødte skepsis og mistillid blandt andre politikere.
 
Den tyske invasion i Slesvig begyndte [[31. januar]] [[1864]]. Monrad beordrede, at [[Dannevirke]] ikke måtte opgives, før tredjedelen af den danske styrke var tabt. Da Dannevirke alligevel måtte evakueres, bad han om at alle måtte kæmpe, til København var faldet. På statsrådsmødet den [[26. februar]] støttede Monrad [[krigsminister]] [[Carl Lundbye]]s krav om at afsætte den øverstkommanderende, general [[Christian de Meza|de Meza]]. Kongen, [[Christian 9.]], argumenterede kraftigt for at beholde generalen på posten, men da Lundbye satte sin stilling på spil og Monrad bakkede sin minister op, bøjede kongen sig for kravet. <ref>Jørgensen (1970), s. 295</ref> Mens de danske tropper forskansede sig ved [[Dybbøl Banke|Dybbøl]] og på [[Als]], blev Slesvig og Jylland besat af tyske tropper. Få dage senere erklærede den nye øverstkommanderende, at han heller ikke kunne holde Dybbøl. Monrad beordrede nu, at Dybbøl skulle holdes. 18. april 1864 stormede prøjsiske tropper skanserne. Totalt omkom ca. 3000 danske soldater i krigen, og over 3.500 blev taget til fange. Der er dog store forskelle mellem de officielle preussiske og tilsvarende danske tal. Forskere har forklaret disse uoverensstemmelser med, at begge parter underdrev deres egne tab og overdrev fjendens. I forbindelse med markeringen af 150-året for [[kampene ved Dybbøl|slaget ved Dybbøl]] blev de danske tab her opført som 1669 døde og sårede samt 3131 fanger og desertører.<ref name= mus>[http://www.museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Museerne/Dybbol-Banke/10-Krigen-1864.html krigen 1864 Bjørn Østergaard: ''Krigen 1864'', Museum Sønderjylland]</ref> Krigen blev afløst af [[våbenhvile]].
 
Monrad lod sig ikke anfægte af dette nederlag. Han ville nu etablere en nordisk union, og skrev til den svenske konge om at arrangere et kongeligt giftermål, som skulle forene de to lande. Kongen vidste ikke, om brevet var skrevet i spøg eller alvor. Under [[London-konferencen]] blev der først foreslået en deling af Slesvig, siden en [[voldgift]]sret til løsning af det slesvigske spørgsmål. Monrad afslog først, men kom i vildrede og overlod den endelige afgørelse til kongen, som afslog kompromisforslagene. Krigen brød derfor ud igen 25.juni 1864. Als blev erobret af preusserne. Monrad forlangte nu, at krigen skulle fortsætte, indtil den nåede Københavns gader, hvor man kunne kæmpe mand mod mand.<ref name=ratterstol>Nils Retterstøl: ''Store tanker, urolige sinn'' (s. 63)</ref> Han blev afsat som statsminister af kongen 8. juli. Monrad græd og skreg: "Kongen har forrådt mig!" Indenrigsministeren måtte tage sig af ham og erklærede, at Monrad var fra forstanden.<ref name=ratterstol />
 
Freden blev indgået 1. august 1864. Fredsaftalen blev ratificeret af Danmark 9.november 1864. Monrad holdt da sin "galskabstale" om at man skulle have kæmpet til sidste mand og ikke underskrevet Danmarks dødsdom.
 
== Udvandring ==
Efter den tabte krig fordybede han sig i [[Jobs Bog]] og udtalte, at "ingen kan vente af mig, at jeg skal stå skulder ved skulder med et så råddent folk!" <ref>Nils Retterstøl: ''Store tanker, urolige sinn'' (s. 64)</ref> I december 1865 besluttede han at blive [[nybygger]] i [[New Zealand]], medbringende kone og børn. Han købte 482 [[acre (flademål)|acres]] land i [[Karere]] Block nær det senere [[Palmerston North]]. Først boede han i et lille [[ler]]klinet hus, byggede så et [[Træ (materiale)|træhus]] og satte sig for at rydde bushen, udsætte [[køer]] og [[får]] og eksperimentere med [[tobak]]. Han lærte sig [[maori]] og følte et vist kald til at undervise de indfødte i kristendom. Arbejdet blev imidlertid afbrudt af maorioprørere. Monrad gravede sine ejendele ned og drog med familien til [[Wellington]] for at vende tilbage til Danmark, hvor han ankom i [[1869]]. Sønnerne Viggo og Johannes vendte tilbage til Karere for at drive landbrug. Monrad beskrev senere årene på New Zealand som en god tid, mens Emilie skrev, at "ingen har fældet så mange tårer som jeg har, og ingen har betalt så dyrt som jeg".
 
Før sin afrejse fra New Zealand skænkede Monrad en værdifuld samling af tryk og [[grafik]] af gamle mestre, bl.a. [[Rembrandt]], [[Rubens]], [[Albrecht Dürer|Dürer]] og [[Antoon van Dyck]] bort, som nu indgår i New Zealand National Art Gallery.
 
== Hjemvenden ==
Efter sin hjemkomst blev Monrad skribent ved [[Berlingske Tidende]]. Han holdt igen taler, hvor han udtrykte, at Europa så på Danmark som et lille land, der fortjente sin skæbne. Han blev ordineret til vikarpræst i [[Brøndby]] og holdt også forelæsninger ved [[Københavns Universitet]] om 1864, der er blevet beskrevet som taler "fra et sind i [[storm]], burleske, uden [[kort (geografi)|kort]] og [[kompas]]".<ref>Nils Retterstøl: ''Store tanker, urolige sinn'' (s. 66)</ref> I 1871 blev han igen udnævnt til biskop i Nykøbing-Falster. Samme år døde Emilie til hans store sorg. I 1875 blev han gift med enken Emma Tutein Hage, datter af [[Peter Adolph Tutein]].
I 1882 blev Monrad valgt som uafhængig liberal [[folketingsmand]] for [[Middelfartkredsen]]. Han blev genvalgt i 1884. Som folketingsmand forsøgte han forgæves at mægle i [[forfatningskampen]]. Monrad kom i et modsætningsforhold til [[Højre (1881)|Højre]] og nærmede sig [[Venstre]].
 
Fra 1881 mærkede han smerter fra brystet strålende ned i armen, særlig når han gik. 28. marts 1887 klagede han over stærke smerter i [[hjerte (organ)|hjertet]], og nogle timer senere døde han, sandsynligvis af et [[infarkt]], mens han sad og læste [[Paulus' Brev til Romerne]].
 
== Død og kontrovers om gravsted ==
Han blev begravet i Nykøbing på en kirkegård, der senere blev lukket og udlagt til en slags park. Oplysningen om gravens nøjagtige placering gik tabt. Et monument blev dog genopstillet i en mindelund for tidligere bisper for Lolland-Falster Stift på Østre Kirkegård i Nykøbing Falster.
 
I 1960'erne blev der bygget en vejbro henover feltet og de tilstødende vej- og banearealer. Omkring år 2000 solgte kommunen grunden til [[Coop|COOP]] Danmark, der ville bygge et Kvickly-supermarked der. Det medførte heftige protester, men efter nogle år blev huset fuldført. Under byggeriet fandt man en del anonyme knoglerester, som siden er blevet gravsat på en anden kirkegård.{{kilde mangler|dato=Uge 43, 2014}}
 
== Sind ==
Psykiater [[Johan Schioldann-Nielsen]] forsvarede i 1983 doktorafhandlingen ''D. G. Monrad. En patografi''. Han konkluderede at Monrad led af [[cyklotymi]] med milde eller moderate manisk-depressive stemningssvingninger, med stærkt reduceret dømmekraft, da krigen i 1864 blev en realitet. Den første psykiatriske vurdering af Monrad blev ifølge Schioldann-Nielsen leveret af [[H.I. Schou]], som konkluderede med "manisk-depressiv sindslidelse". Denne disputats lægges til grund for [[Tom Buk-Swienty]]s vurdering af Monrad i sine [[bestseller]]s om krigen i 1864.
 
Historikeren [[Tage Kaarsted]] var opponent ved forsvaret af [[disputats]]en. Han fandt disputatsens synsvinkel noget kølig og klinisk, og var delvis uenig i nogle af Johan Schioldann-Nielsens konklusioner. Bl.a. kritiserede Kaarsted, at disputatsen anvendte subjektive udsagn fra Monrads politiske modstandere som kilder, og at den ikke tog højde for 1800-tallets følsomme måde at udtrykke sig på, eller satte sig ind i politikerens tænkemåde. Kaarsted mente at f.eks. Monrads afskedigelse af general de Meza kunne forklares af politiske grunde. Kaarsted mente, at Monrad var en stor begavelse og et usædvanligt menneske, der dog i perioder var rådvild og mentalt svingende.<ref>[http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=74681 Tage Kaarsted: Var D.G. Monrad manio-depressiv?, opposition til disputatsforsvar ved Odense Universitet 2. december 1983], Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 15 (1983 – 1985) 2, [[tidsskrift.dk]]</ref>
 
== Referencer ==
{{Reflist}}
 
== Litteratur ==
* {{Citation|last= Buk-Swienty |first= Tom |year= 2008
|title= Slagtebænk Dybbøl – 18. april 1864 – historien om et slag
|publisher = Gyldendal |location= København
|isbn= ISBN 978-87-02-05000-4 }}
* {{Citation|last= Buk-Swienty |first= Tom |year= 2010
|title= 'Dommedag Als: 29. juni 1864 : kampen for Danmarks eksistens
|publisher = Gyldendal |location= København
|isbn= 978-87-03-04502-3 }}
* {{Citation|last1= Clemmesen |first1= Michael H. |last2= Frantzen |first2= Ole L. |last3= Friis |first3= Thomas Wegener |year= 2010
|title= Danmarks krigshistorie
|publisher= Gad |location= København
|isbn=978-87-12-04579-3 }}
* {{Citation|last= Glenthøj|first= Rasmus|year= 2010
|title= 1864 - Sønner af de slagne
|publisher= Gads Forlag |location= København
|isbn=}}
* {{Citation|last= Jørgensen |first= Harald |year= 1970
|title=Statsrådets forhandlinger 1863-1864, bd.IX 19. januar 1863-8.juli 1864
|publisher= Munksgaard|location= København
| }}
* Lauritsen, P. (1950): ''D.G. Monrad : Grundlovens Skaber og Folkefrihedens Bannerfører'', 2 bind, Gad
* {{Citation|last= Neergaard |first= N |year= 1916
|title= Under Junigrundloven,II,2
|publisher = Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag|location= København-Kristiania
|isbn= }}
* Schioldann-Nielsen, Johan (1983): ''D.G. Monrad – en patografi'', Odense Universitetsforlag, ISBN 87-7492-453-2.
* Stavnstrup,P. (1948): ''D.G. Monrad : politiker og gejstlig'', Berlingske
* {{Citation|last= Thorsen |first= Svend |year= 1958
|title= De danske ministerier 1848-1901 Et hundrede politisk- historiske biografier
Anonym bruger