Forskel mellem versioner af "Syddansk Musikkonservatorium"

exit reklame copyvio fra https://www.sdmk.dk/
(Grundigere beskrivelse af SDMK, herunder vision, mission og værdier, samt partnerskaber)
(exit reklame copyvio fra https://www.sdmk.dk/)
==Uddannelserne==
På SDMK er der mulighed for at uddanne sig til:
 
 
* [[Klassisk musik]]er
* Filmkomponist
* Elektronisk musiker og lydkunstner
 
== Mission, vision og værdier ==
 
=== Mission: ===
Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Endvidere skal Syddansk Musikkonservatorium udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for institutionens fagområder.Endelig har institutionen til opgave at fremme vores kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, samt at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for vores fagområder.
 
=== Vision: ===
Syddansk Musikkonservatorium uddanner musikere i international klasse, der kan og vil tage ansvar for egen karriere som udøvere, undervisere og iværksættere. Gennem aktualiseret videnproduktion i samspil med uddannelserne skaber SDMK udvikling på sit felt og er samtidig en markant kulturinstitution, der bidrager til kunst- og kulturoplevelser lokalt, regionalt og nationalt.
 
=== Værdier: ===
 
==== Refleksion, mod og handlekraft ====
* SDMK uddanner musikere som har både indsigt og udsyn og formår at omsætte refleksion til handling.
* SDMK tør insistere på at høj faglig kunnen er det bærende fundament for et kunstnerisk udtryk.
* SDMK forholder sig til sin samtid og mener, at et konservatorium med respekt for traditionen også skal redefinere, reagere og interagere.<br>på SDMK har vi som ledelse, personale og studerende mod til at stille krav til os selv og hinanden.
 
==== Mangfoldighed, rummelighed og sammenhængskraft ====
* SDMK tilbyder helhedsprægede uddannelser, der er i stand til at sætte kunsten i spil i det omgivende samfund.
* SDMK er bevidst om sit ansvar som højt værdsat og markant aktør i det kulturelle landskab.
* SDMK indbyder til interaktion mellem fagligheder, hvor sparring og inspiration danner grobund for gensidig respekt og fælles udvikling.
* SDMK er et rummeligt konservatorium, som vægter fællesskab på tværs.
* SDMK insisterer på at hensynet til både den enkelte og de faglige fællesskaber kan lykkes, – og på at kommunikation mellem niveauerne er et fælles ansvar.
 
== Partnerskaber ==
 
=== [[Odense Symfoniorkester]] ===
Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) og Odense Symfoniorkester har indgået et visionært samarbejde om oprettelsen af Carl Nielsen Orkesterakademi - Danmarks første af sin slags.Samarbejdet udmøntes i aktiviteter til gavn for både konservatoriets orkesterinstrumentstuderende og symfoniorkestrets professionelle musikere. Med etableringen Carl Nielsen Orkesterakademi vil parterne skabe en styrket relation mellem Odense Symfoniorkester og Syddansk Musikkonservatorium, der har til hensigt at sikre et tæt og forpligtende samarbejde til fælles gavn for parterne samt at bidrage til en kvalitetsorienteret udvikling af orkesterkulturen i Danmark. Orkesterakademiet blev sat i værk fra og med sæson 2014/15. Under samme partnerskabsaftale samarbejder institutionerne desuden om tiltag i forbindelse med videreførelsen af de internationale Carl Nielsen-konkurrencer.
 
=== Esbjerg Ensemble ===
Partnerskabsaftalen mellem Syddansk Musikkonservatorium og Esbjerg Ensemble forpligter de to parter på et samarbejde, der udmønter sig i bl.a. praktikmuligheder, fælles koncerter, masterclasses og kurser - alt sammen med det formål at sikre et fagligt fællesskab mellem det professionelle musikmiljø, konservatoriets studerende og uddannelsesinstitutionen som sådan. Både som uddannelsesinstitution og kulturinstitution har konservatoriets og ensemblets veje krydset hinanden utallige gange gennem årene. De seneste 13 år helt konkret idet ensemblets faste hjemmebane har været konservatoriets koncertsal i det gamle elværk.
 
=== University College Syd ===
Formålet med partnerskabsaftalen er, at styrke de områder, hvor begge parter har fælles interesser og mål. Det betyder først og fremmest et formelt strategisk samarbejde på øverste ledelsesniveau, som skal skabe rammerne for et formelt og forpligtende samarbejde. Det er målet, at partnerskabsaftalen fører til resultater, som fx bidrager til at styrke og sikrer optimal udnyttelse og udvikling af uddannelsesmæssige ressourcer.Indeholdt i aftalen er en informationsforpligtelse, hvor at begge uddannelsesinstitutioner orienterer hinanden om, hvilke forsknings- og udviklingsinitiativer der arbejdes med. Tanken bag netop det punkt er at se, om der er muligheder for at inddrage hinanden i det arbejde. Præcis som det gør det sig gældende for samarbejdet om udvikling af musikundervisningen for folkeskolelærere.
 
=== University College Lillebælt ===
Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) og University College Lillebælt (UCL) har indgået en partnerskabsaftale, som danner rammen om udvikling af samarbejdsprojekter og forskning. UCL og SDMK har gennem mange år arbejdet tæt sammen om udvikling af konservatoriets tilbud til de studerende. Nu er dette samarbejde formaliseret gennem en partnerskabsaftale. Aftalen lægger op til et gensidigt forpligtende samarbejde om bl.a. afdækning af udviklings – og læringsområder indenfor tværgående tilbud til studerende, forsknings – og udviklingsprojekter og meget andet. Formålet med aftalen er, at styrke de områder, hvor begge parter har fælles interesser og mål. Der er ligeledes planer om at se på mulighederne for at udforme efteruddannelsestilbud på master- og diplomniveau.
 
==Tidligere studerende==
99.352

redigeringer