Forskel mellem versioner af "Syddansk Musikkonservatorium"

m
m
'''Syddansk Musikkonservatorium''' ('''SDMK)''') er en videregående uddannelsesinstitution under kulturministeriet med beliggenhed i [[OdenseKulturministeriet]]s og [[Esbjerg]], som uddanner udøvende musikeremusik- og musikpædagogerscenekunstuddannelser til det højeste niveau.
{{copyvio|url=https://www.sdmk.dk/om-sdmk/maal-resultater/mission-og-vision.html}}
{{reklame}}
'''Syddansk Musikkonservatorium''' ('''SDMK''') er en videregående uddannelsesinstitution under kulturministeriet med beliggenhed i [[Odense]] og [[Esbjerg]], som uddanner udøvende musikere og musikpædagoger til det højeste niveau.
 
Konservatoriet er et resultat af en fusion der blev gennemført 1. januar 2010 mellem [[Vestjysk Musikkonservatorium]], [[Det Fynske Musikkonservatorium]] og [[Skuespillerskolen ved Odense Teater]], og har afdelinger i [[Odense]] og [[Esbjerg]].
SDMK har ca. 260 studerende, hvoraf en betragtelig del er internationale studerende, et halvt hundrede faste undervisere og omkring 100 tilknyttede timelærere.
 
Pr. 1/1 2015 blev skuespillerskolen udskilt og er nu en del af [[Den Danske Scenekunstskole]].
På Syddansk Musikkonservatorium er den grundlæggende filosofi, at udviklingen af det højest mulige tekniske niveau underbygger udviklingen af et kunstnerisk og personligt udtryk – såvel skabende og kompositorisk som udøvende og pædagogisk. Undervisningen varetages derfor af en række markante musikpersonligheder, der til daglig færdes hjemmevant i det danske og internationale musikmiljø. Uddannelserne er bygget op, så soloundervisning, sammenspil og projektuger hænger naturligt sammen.
== Mission, vision og værdier ==
 
=== Mission =Uddannelserne==
Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Endvidere skal Syddansk Musikkonservatorium udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for institutionens fagområder.Endelig har institutionen til opgave at fremme dens kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, samt at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for dens fagområder. (Kilde: http://www.sdmk.dk/om-sdmk/maal-resultater/mission-og-vision.html)
 
=== Vision ===
Syddansk Musikkonservatorium uddanner musikere i international klasse, der kan og vil tage ansvar for egen karriere som udøvere, undervisere og iværksættere.Gennem aktualiseret videnproduktion i samspil med uddannelserne skaber SDMK udvikling på sit felt og er samtidig en markant kulturinstitution, der bidrager til kunst- og kulturoplevelser lokalt, regionalt og nationalt. ((Kilde: http://www.sdmk.dk/om-sdmk/maal-resultater/mission-og-vision.html))
 
=== Værdier ===
 
Syddansk Musikkonservatorium baserer sin institutionskultur på følgende grundlæggende værdier, der udfolder sig i både en handlingsorienteret fremadrettet dimension og en samlende rummelig dimension:
 
==== Refleksion, mod og handlekraft ====
SDMK uddanner musikere som har både indsigt og udsyn og formår at omsætte refleksion til handling.SDMK tør insistere på at høj faglig kunnen er det bærende fundament for et kunstnerisk udtryk.SDMK forholder sig til sin samtid og mener, at et konservatorium med respekt for traditionen også skal redefinere, reagere og interagere.
 
==== Mangfoldighed, rummelighed og sammenhængskraft ====
SDMK tilbyder helhedsprægede uddannelser, der er i stand til at sætte kunsten i spil i det omgivende samfund.SDMK er bevidst om sit ansvar som højt værdsat og markant aktør i det kulturelle landskab.SDMK indbyder til interaktion mellem fagligheder, hvor sparring og inspiration danner grobund for gensidig respekt og fælles udvikling.SDMK er et rummeligt konservatorium, som vægter fællesskab på tværs.SDMK insisterer på at hensynet til både den enkelte og de faglige fællesskaber kan lykkes, – og på at kommunikation mellem niveauerne er et fælles ansvar. (Kilde: http://www.sdmk.dk/om-sdmk/maal-resultater/vaerdigrundlag.html)
 
== Uddannelser ==
På SDMK er der mulighed for at uddanne sig til:
 
* [[Klassisk musikermusik]]er
* Rytmisk musiker
 
* [[Folkemusiker]]
Rytmisk musiker
* Brobygger - [[musikpædagog]] og musiker
 
* [[Kirkemusik]]er
Folkemusiker
* Filmkomponist
 
* Elektronisk musiker og lydkunstner
Brobygger - musikpædagog og musiker
 
Kirkemusiker
 
Filmkomponist
 
Elektronisk musiker og lydkunstner
 
== Adjungerede professorer ==
SDMK har tilknyttet 5 adjungerede professorer:
 
[[Ale Möller]] - svensk folkemusiker og multiinstrumentalist (udnævnt 2014)
 
[[Jerry Bergonzi]] - amerikansk tenorsaxofonist, pianist, komponist og underviser (udnævnt 2013)
 
[[Marc Ducret]] - fransk avantgarde jazzguitarist (udnævnt 2013)
 
[[Olivier Latry]] - fransk organist ved Cathédrale Notre Dame i Paris (udnævnt 2013)
 
==Tidligere studerende==
[[Paul Harris]] - britisk musiker og musikpædagog (udnævnt 2011)
Blandt mange andre har følgende musikere været studerende på SDMK, [[Vestjysk Musikkonservatorium]], [[Det Fynske Musikkonservatorium]]:
 
* [[Steffen Schackinger]]
== Partnerskaber ==
* Frederik Vedersø ([[The Eclectic Moniker]])
=== [[Odense Symfoniorkester]] ===
* Katrine Ottosen ([[CallmeKat]])
Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) og Odense Symfoniorkester har indgået et visionært samarbejde om oprettelsen af Carl Nielsen Orkesterakademi - Danmarks første af sin slags. Samarbejdet udmøntes i aktiviteter til gavn for både konservatoriets orkesterinstrumentstuderende og symfoniorkestrets professionelle musikere. Med etableringen Carl Nielsen Orkesterakademi vil parterne skabe en styrket relation mellem Odense Symfoniorkester og Syddansk Musikkonservatorium, der har til hensigt at sikre et tæt og forpligtende samarbejde til fælles gavn for parterne samt at bidrage til en kvalitetsorienteret udvikling af orkesterkulturen i Danmark.Orkesterakademiet blev sat i værk fra og med sæson 2014/15. Under samme partnerskabsaftale samarbejder institutionerne desuden om tiltag i forbindelse med videreførelsen af de internationale Carl Nielsen-konkurrencer. (Kilde: https://www.sdmk.dk/om-sdmk/partnerskaber.html)
* [[Sinne Eeg]]
* [[Laus Høybye]]
* Henrik Gunde
* Peter Rosendal
* Julie Hjetland
* Kristine Heebøll ([[Trio Mio]])
* Jesper Buhl ([[Den Fynske Opera]])
 
Desuden kan man tage både en bachelor og kandidatgrad i [[elektronisk]] musik samt en kandidatuddannelse i filmkomposition.
=== Esbjerg Ensemble ===
Partnerskabsaftalen mellem Syddansk Musikkonservatorium og Esbjerg Ensemble forpligter de to parter på et samarbejde, der udmønter sig i bl.a. praktikmuligheder, fælles koncerter, masterclasses og kurser - alt sammen med det formål at sikre et fagligt fællesskab mellem det professionelle musikmiljø, konservatoriets studerende og uddannelsesinstitutionen som sådan.Både som uddannelsesinstitution og kulturinstitution har konservatoriets og ensemblets veje krydset hinanden utallige gange gennem årene. De seneste 13 år helt konkret idet ensemblets faste hjemmebane har været konservatoriets koncertsal i det gamle elværk.(Kilde: https://www.sdmk.dk/om-sdmk/partnerskaber.html)
 
== Adjungerede professorer ==
=== [[University College Syd]] ===
SDMK har tilknyttet 54 adjungerede professorer:
Formålet med partnerskabsaftalen er, at styrke de områder, hvor begge parter har fælles interesser og mål. Det betyder først og fremmest et formelt strategisk samarbejde på øverste ledelsesniveau, som skal skabe rammerne for et formelt og forpligtende samarbejde.
* [[Jerry Bergonzi]] - amerikansk tenorsaxofonist, pianist, komponist og underviser (udnævnt 2013)
Det er målet, at partnerskabsaftalen fører til resultater, som fx bidrager til at styrke og sikrer optimal udnyttelse og udvikling af uddannelsesmæssige ressourcer. Indeholdt i aftalen er en informationsforpligtelse, hvor at begge uddannelsesinstitutioner orienterer hinanden om, hvilke forsknings- og udviklingsinitiativer der arbejdes med. Tanken bag netop det punkt er at se, om der er muligheder for at inddrage hinanden i det arbejde. Præcis som det gør det sig gældende for samarbejdet om udvikling af musikundervisningen for folkeskolelærere.(Kilde: https://www.sdmk.dk/om-sdmk/partnerskaber.html)
* [[Marc Ducret]] - fransk avantgarde jazzguitarist (udnævnt 2013)
* [[Olivier Latry]] - fransk organist ved Cathédrale [[Notre Dame]] i Paris (udnævnt 2013)
* [[Paul Harris]] - britisk musiker og musikpædagog (udnævnt 2011)
 
== Eksterne kilder og henvisninger ==
=== [[University College Lillebælt]] ===
*[http://www.sdmk.dk/ Syddansk Musikkonservatoriums websted]
Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) og University College Lillebælt (UCL) har indgået en partnerskabsaftale, som danner rammen om udvikling af samarbejdsprojekter og forskning. UCL og SDMK har gennem mange år arbejdet tæt sammen om udvikling af konservatoriets tilbud til de studerende. Nu er dette samarbejde formaliseret gennem en partnerskabsaftale. Aftalen lægger op til et gensidigt forpligtende samarbejde om bl.a. afdækning af udviklings – og læringsområder indenfor tværgående tilbud til studerende, forsknings – og udviklingsprojekter og meget andet. Formålet med aftalen er, at styrke de områder, hvor begge parter har fælles interesser og mål. Der er ligeledes planer om at se på mulighederne for at udforme efteruddannelsestilbud på master- og diplomniveau. (Kilde: https://www.sdmk.dk/om-sdmk/partnerskaber.html)
 
{{Musikkonservatorier i Danmark}}
== Eksterne kilder og henvisninger ==
[[Kategori:Uddannelsesinstitutioner i Danmark]]
Syddansk Musikkonservatoriums hjemmeside (www.sdmk.dk)
[[Kategori:Uddannelse i Odense]]
[[Kategori:Uddannelse i Esbjerg]]
89.109

redigeringer