Forskel mellem versioner af "Mineralrige"

738 bytes tilføjet ,  for 15 år siden
Flere eksempler
(Mineralia)
(Flere eksempler)
 
'''Mineralia''':
*Mineraler[[Mineral]]er - ''naturligt forekommende kemiske forbindelser, der er faste ved 25°C.''.
**Grundstoffer[[Grundstof]]fer - ''mineraler, bestående af ét grundstof''.
***Metaller - ''f.eks. [[guld]]''.
***Metalloider - ''f.eks. antimon''.
***Ikke-metaller - ''f.eks. [[diamant]]''.
**Sulfater[[Sulfat]]er - ''SO<sub>4</sub> m.fl. indgår i mineralet''.
***Sulfater - ''f.eks. [[gips]]''.
***Chromater - ''f.eks. crocoit''.
***Kromater.
***Molybdater - ''f.eks. wulfenit''.
***Wolframater - ''f.eks. scheelit''.
**Sulfider[[Sulfid]]er - ''svovlforbindelser m.fl., ikke dækket af ovenstående''.
***Sulfider - ''f,eks. [[pyrit|idiotguld]]''.
***Tellurider - ''f.eks. sylvanit''.
***Arsenider - ''f.eks. skutterudit''.
**Karbonater[[Karbonat]]er - ''CO<sub>3</sub> m.fl. indgår i mineralet''.
***Karbonater - ''f.eks. kalcit''.
***Nitrater.
***Borater - ''f.eks. borax''.
**Fosfater[[Fosfat]]er - ''PO<sub>4</sub> m.fl. indgår i mineralet''.
***Fosfater - ''f.eks. [[apatit]]''.
***Arsenater - ''f.eks. annabergit''.
***Vanadater - ''f.eks. olivenit''.
**Halider - ''halogenider, udfældet i vand''.
***[[Klorid]]er - ''f.eks. køkkensalt''.
**Silikater - ''SiO<sub>2</sub> indgår i mineralet''.
**Oxider og hydroxider*Flouorider - ''restgruppef.eks. flusspat''.
**Silikater[[Silikat]]er - ''SiO<sub>2</sub> indgår i mineralet, 80% af jordskorpen''.
***Oxider.
***Nesosilikater - ''f.eks. olivin''.
***Hydroxider.
***Sorosilikater - ''f.eks. epidot''.
***Cyclosilikater - ''f.eks. beryl''.
***Inosilikater - ''f.eks. amfibol''.
***Phyllosilikater - ''f.eks. glimmer''.
***Tectosilikater - ''f.eks. kvarts''.
**[[Oxid]]er og hydroxider - ''restgruppe''.
***Oxider - ''f.eks. hæmatit''.
***Hydroxider - ''f.eks. goethit''.
*Bjergarter - ''fysisk samling af mineraler''.
**Magmatiske - ''dannet ved størkning af [[magma]]/[[lava]]''.
***Sure - ''f.eks. [[granit]]''.
***Intermediære - ''f.eks. andesit''.
***Basiske - ''f.eks. basalt''.
**Metamorfe - ''bjergarter omdannet ved højt tryk og eller temperatur, uden opsmeltning''.
***Regional metamorfe - ''stort, ikke-retningsbestemt tryk, f.eks. gnejs''.
***Dynamisk metamorfe - ''stort, retningsbestemt tryk, f.eks. schistskifer''.
***Kontaktmetamorfe - ''lokal opvarmning, mindre tryk, f.eks. hornfels''.
***Hydrotermalt metamorfe - ''metasomatose - fluider tilfører og fjerner stoffer''.
**Sedimentære - ''bjergarter dannet ved sammenkitning ved relativ lav temperatur/tryk''.
***Klastiske - ''f.eks. [[sandsten]]''.
***Kemiske - ''f.eks. stensaltsten[[salt]]''.
***Biogene - ''f.eks. stenkulsten[[kul]]''.
**[[Meteorit]]ter
**Meteoritter
***Stenmeteoritter.
****Kulchondritter.