Sigtelse: Forskelle mellem versioner

1.694 bytes tilføjet ,  for 16 år siden
Tilføjet de relevante citater fra den europæiske menneskerettighedskonvention...
m (Rettelser, udløst af kritik fra Palnatoke)
(Tilføjet de relevante citater fra den europæiske menneskerettighedskonvention...)
 
Efter at politiet har etableret det nødvendige [[bevis (jura)|bevismateriale]], tager den danske [[anklagemyndighed]] stilling til, om sigtelsen skal frafaldes, eller om den skal opretholdes. Før indledningen af strafferetsagen ændres sigtelsen i givet fald til en [[anklage (jura)|anklage]], som danner grundlaget for [[rettergang]]en.
 
==[[Den europæiske menneskerettighedskonvention]]s bestemmelser==
I menneskerettighedskonventionen fra 1950 hedder det om sigtelse:
 
<blockquote>Stk. 1. Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed.
Ingen må berøves friheden undtagen i følgende tilfælde og i overensstemmelse med den ved lov foreskrevne fremgangsmåde:</blockquote>
<blockquote>a) lovlig frihedsberøvelse af en person efter domfældelse af en kompetent domstol;</blockquote>
<blockquote>b) lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse af en person for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre opfyldelsen af en ved lov foreskrevet forpligtelse;</blockquote>
<blockquote>c) lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse af en person med det formål at stille ham for den kompetente retlige myndighed, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en forbrydelse, eller rimelig grund til at anse det for nødvendigt at hindre ham i at begå en forbrydelse eller i at flygte efter at have begået en sådan; [...]</blockquote>
 
og videre:
 
<blockquote>Stk. 3. Enhver, der anholdes eller frihedsberøves i henhold til bestemmelserne i denne artikels stk 1, litra c, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson, der ved lov er bemyndiget til at udøve domsmyndighed, og skal være berettiget til at få sin sag pådømt inden for en rimelig frist, eller til at blive løsladt i afventning af rettergangen. Løsladelsen kan gøres betinget af sikkerhed for, at den pågældende giver møde under rettergangen.</blockquote>
 
==Kilde==
* [http://www.menneskeret.dk/menneskeretieuropa/konventionen/artikel5/ Den europæiske menneskeretighedskonvention, artikel 5]
 
[[Kategori:Retsvæsen]]
35.041

redigeringer