Sigtelse: Forskelle mellem versioner

1.442 bytes tilføjet ,  for 16 år siden
Indsat de relevante afsnit af FNs menneskeretighedserklæring
(Tilføjet de relevante citater fra den europæiske menneskerettighedskonvention...)
(Indsat de relevante afsnit af FNs menneskeretighedserklæring)
Efter at politiet har etableret det nødvendige [[bevis (jura)|bevismateriale]], tager den danske [[anklagemyndighed]] stilling til, om sigtelsen skal frafaldes, eller om den skal opretholdes. Før indledningen af strafferetsagen ændres sigtelsen i givet fald til en [[anklage (jura)|anklage]], som danner grundlaget for [[rettergang]]en.
 
==Bestemmelserne i [[Den europæiske menneskerettighedskonvention]]s bestemmelser==
I menneskerettighedskonventionen fra 1950 hedder det om sigtelse:
 
<blockquote>Stk. 3. Enhver, der anholdes eller frihedsberøves i henhold til bestemmelserne i denne artikels stk 1, litra c, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson, der ved lov er bemyndiget til at udøve domsmyndighed, og skal være berettiget til at få sin sag pådømt inden for en rimelig frist, eller til at blive løsladt i afventning af rettergangen. Løsladelsen kan gøres betinget af sikkerhed for, at den pågældende giver møde under rettergangen.</blockquote>
 
==Bestemmelserne i [[FNs menneskerettighedserklæring]]==
==Kilde==
 
===Artikel 8===
 
<blockquote>Enhver har ret til en effektiv skadeholdelse ved kompetente, nationale domstole for handlinger, der krænker de grundlæggende rettigheder, han har ifølge grundloven eller lovene.</blockquote>
 
===Artikel 9===
 
<blockquote>Ingen må udsættes for vilkårlig arrestation, tilbageholdelse eller udvisning.</blockquote>
 
===Artikel 10===
 
<blockquote>Enhver har fuld og lige ret til en retfærdig og offentlig rettergang ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes afgørelse om hans rettigheder og forpligtelser og enhver strafferetlig anklage mod ham.</blockquote>
 
===Artikel 11===
 
<blockquote>(1) Enhver, som er sigtet for en strafferetsovertrædelse, har ret til at blive anset for uskyldig, indtil han er bevist skyldig ifølge loven og ved en offentlig retsag, hvor han har haft alle de nødvendige garantier for sit forsvar.</blockquote>
<blockquote>(2) Ingen må anses for skyldig i nogen strafferetsovertrædelse på grundlag af en handling eller undladelse, som ikke var strafbar efter nationale eller internationale love, da den blev begået. Ej heller må han idømmes en strengere straf end den, som var gældende, da strafferetsovertrædelsen blev begået.</blockquote>
 
Vedtaget af FNs generalforsamling den 10. december 1948
 
==Kilder==
* [http://www.menneskeret.dk/menneskeretieuropa/konventionen/artikel5/ Den europæiske menneskeretighedskonvention, artikel 5]
* [http://www.un.org/Overview/rights.html FNs menneskerettighedserklæring, artikel 8-11]
 
[[Kategori:Retsvæsen]]
35.042

redigeringer