Forskel mellem versioner af "Europæisk ål"

7.153 bytes fjernet ,  for 6 år siden
ingen redigeringsopsummering
| binomial_autoritet = [[Carolus Linnaeus|Linnaeus]] [[1758]]
}}
{{redirflertydig|Ål}}
Den '''europæiske ål''' (''Anguilla anguilla'')<ref>{{ITIS |ID=161128 |taxon=Anguilla anguilla |accessdate=11 March 2006}}</ref>, også blot kaldet '''ålen''', tilhører gruppen af ålefisk ''Anguilliformes'', der kendetegnes ved en slank slangelignende form og små brystfinner. Den er én blandt 18 arter i familien ''Anguillidae''. Ålen er katadrom, det vil sige at den udklækkes i saltvand, lever det meste af sit liv i ferskvand og vandrer tilbage til saltvand for at gyde. Normalt når voksne ål en størrelse på 60-80 cm, men i særlige tilfælde kan de nå op til 1500cm. Den findes i vandløb, floder og søer langs Euopas og Nordafrikas kyster.
 
== Livscyklus ==
Den europæiske ål har en særpræget livscyklus. Den migrerer omkring 6000 km fra dens gydesteder i [[Sargassohavet]] syd for [[Bermuda]]-øerne til dens levesteder i Europa og Nordafrika. Livscyklussen har seks stadier: Æg, larver (''leptocephali''), glasål, gulål, blankål og gydeål.
 
[[Image:Eel-life-circle1.svg|thumb|left|Livscyklus for den europæiske ål]]
 
'''Æggene''' klækkes og larverne kaldes for ''Blommesæklarver'', da blommen stadig er deres næringskilde. Når blommesæklarverne selv begynder at indtage føde, går de til '''Larvestadiet'''. Larverne betegnes '''Leptocephali''', da man tidligere troede, det var en selvstændig art ved navn ''leptocephalus brevirostris''. Leptocephali er transparente (gennemskinnelige) og har form som et pileblad. Alt tyder på, at de indtager næring fra plankton, men det er ikke bevist. Larverne driver med [[Golfstrømmen]] og den [[nordatlantiske strøm]] til Europas og Nordafrikas kyster, hvor de forlader deres [[Pelagisk flora og fauna|pelagiske]] eksistens og søger op i vandløb og floder. Driften tager mellem 1-2 år og når en længde på cirka 75 millimeter. Her overgår de fra larver til '''Glasål''', der stadig er transparente, men deres pigmentering udvikles så småt. De første tegn på knoglestruktur bliver synlig. Ålene ændrer i dette stadium fødevalg til at omfatte små insektlarver og orme. Glasålen er yderst lysfølsom på grund af dens manglende pigmentering. Glasålen bliver til '''Gulål'''. Den lever som gulål i 6-16 år, det vil sige det meste af livet. I det stadium lever den af insekter, orme, bløddyr og mindre fisk. Det er vigtigt for den at lagre store fedtreserver, da den ved overgang til '''Blankål''' påbegynder rejsen mod Sargassohavet og mister evnen til at spise og således ikke indtager føde undervejs. Blankålstadiet er interessant, da ålen gennemgår markante fysiologiske ændringer. Ud over at stoppe sit fødeindtag begynder den udviklingen af reproduktion og evnen til at vandre fra ferskvand til saltvand. Når fisk udsættes for et sådant skift, skal de ved hjælp af interne mekanismer afbalancere saltet i deres organisme. Det gør ålen ved osmoregulering. Det sidste stadium i den europæiske åls livscyklus er '''Gydeål'''. Det er i dette stadium, ålene når deres gydepladser i Sargassohavet. Det er ikke veldokumenteret, da vi mister sporet af ålene under deres tur til hertil.
 
=== Bestemmelse af gydepladser ===
Der er forsket intensivt i de tidlige stadier af ålens liv, men et eksakt gydested er endnu ikke bestemt. Det er på baggrund af den danske havbiolog [[Johannes Schmidt (biolog)|Johannes Schmidt]]s opdagelser tidligt i 1900-tallet alment accepteret, at han kom tæt på gydestedet. Johannes Schmidt sejlede med skibet Dana i [[Atlanterhavet]] og indfangede ’’Leptocephali’’. Han kunne ud fra størrelsen på larverne få en idé om, hvornår han var tæt på ålens gydested. Hans observationer førte ham til Sargassohavet. Yderligere undersøgelser har bekræftet, at det er det tætteste, vi er kommet på larver, der stadig har rester fra blommen på sig.
 
== Bevaringsstatus ==
Videnskaben har siden 1960'erne rapporteret en dramatisk tilbagegang af europæiske ål, og arten er nu kritisk truet og på [[rødliste|IUCNs rødliste]]<ref name ="iucn">
{{cite encyclopedia
| last = Freyhof
| first = J.
| last2 = Kottelat | first2 = M.
| title = Anguilla anguilla
| encyclopedia =IUCN Red List of Threatened Species
| publisher = IUCN
| date = 2010
| url = http://www.iucnredlist.org/details/full/60344/0
| accessdate = 24. maj 2013
}}</ref>. Rekrutteringen af glasål har været nedadgående siden 1980, og bestanden er i dag nok 95-99 % mindre end før 1980.
Tilbagegangen kan skyldes en lang række årsager: fiskeri, ødelæggelse og blokering af habitater, klimaforandringer og parasitter.
 
Fiskeri af ål foregår i et sådant omfang, at International Council for the Exploration of the Sea (ICES) har bedømt det som uholdbart<ref name=ices>
{{cite book
| last = ICES
| title = Report of the Joint EIFAAC/ICES Working Group on Eels (WGEEL), 3–9 September 2012, Copenhagen, Denmark
| publisher = International Council for the Exploration of the Sea
| series = EIFAAC Occasional Paper
| volume = 49
| date = 2012
| pages = 824
| url = http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2012/WGEEL/wgeel_2012_FAO.pdf
| isbn =978-92-5-107485-5
}}
</ref>.
 
Derudover er svømmeblæreparasitten ''Anguillicola crassus'' blevet påført den europæiske ål fra Japan
<ref name=kennedy>{{cite journal
| last = Kennedy
| first = C. R.
| title = The pathogenic helminth parasites of eels
| journal = Journal of Fish Diseases
| volume =30
| issue =7
| pages =319-334
| date =2007
| issn =01407775
| doi =10.1111/j.1365-2761.2007.00821.x
}}</ref> gennem menneskelig aktivitet. ''A. crassus'', der er ufarlig for den japanske ål, ''Anguilla japonica'', hæmmer funktionen af den inficerede åls svømmeblære og kan resultere i massedød hos den europæiske ål<ref name=kennedy></ref>.
 
== Lovgivning ==
 
I 2007 udfærdigede [[Den Europæiske Union]] en samling regulativer, der kræver, at medlemslandene opstiller en aktiv plan for bevaring af ålen. Hovedmålet var at mindske menneskeskabte miljøpåvirkninger i dens levesteder, overfiskeri m.m. Unionen tilstræber, at opnå en migration på mindst 40 % af, hvad det estimerede antal var før populationens nedgang. Antal individer, der når fra vandløbene og tilbage i havet, skal forhøjes. På den måde er håbet, at stoppe den negative tendens, hvor rekrutteringen af glasål er faldende, grundet mindsket blankåls-migration. Danmark og EU's andre medlemslande har udarbejdet en genopretningsplan for den europæiske ål. Målet er at øge mængden af blankål der søger fra ferskvand mod Sargassohavet for at gyde.
Den 1. juli 2009 blev der gennemført en række stramninger på området inden for erhvervsfiskeri af ål. Siden den 31. december 2012 har det bl.a. resulteret i:
 
* Reducering af kommercielt fiskeri
* Begrænsning af fritidsfiskeri
* Genudsætnings-foranstaltninger
* Strukturelle tiltag der forbedrer levestederne i floderne og gør det lettere for ålen at passere, samt andre miljømæssige tiltag
* Transport af blankål til steder hvorfra de frit kan svømme til Sargassohavet
* Midlertidige ophold i turbiner i vandkraftværker
 
== Akvakultur ==
Opdræt af den europæiske ål i [[akvakultur]] startede for ca. 30 år siden. Ålefarmere indfanger og anvender glasål, da de af flere grunde giver det mest effektive resultat. Næsten alle indfangede ål tager under de rigtige omstændigheder føde til sig umiddelbart efter anbringelse i fangenskab.
 
8

redigeringer