Forskel mellem versioner af "Kasualisme"

407 bytes fjernet ,  for 5 år siden
m
justeringer
m (tilføjelser og ny referance)
m (justeringer)
'''Kasualisme''' er en filosofi der handler om det, der tilfældigt tildrager sig og om at alt eksisterer eller er afhængigt af tilfældet.<br />
Der kan skelnes mellem ''tilfældigheder'' der får betydning og dem (de fleste) der ikke gør. ''Mindst'' to komponenter skal der til. Ex.: Hvis to døgnfluer støder sammen, krydser deres baner på '''tid''' og i samme højde i '''rum'''met. (måskeDet skalvil mindstdog en også være blind). Det kankunne hævdes at tilfældighed ikke er indblandet men, at det blot er de rette omstændigheder, (at det nødvendigvis må ske), i en Deterministisk verden. Det fører videre til den evige diskussion - den om i hvor høj grad vi har en [[fri vilje]] (og kan foretage frie valg) !
[[Eksistentialismen]] lægger vægt på, at det er vore ''valg og handlinger'' der bestemmer vores ''skæbne'' og at den ikke er forudbestemt.
* Tilværelsens uretfærdighed skyldes forhåbentlig tilfældighed.
''U-provokerede Tilfælde'' som [[årsag]] : Dynamik(bevægelse) manifesterer sig på kvanteniveau (fysik) og ved spontane mutationer (fejl) i de levende cellers DNA. Den biologiske evolution kræver (nyheder)mutationer, men kun et begrænset antal pr. generation. For at den genetiske information ikke ender i kaos, har cellerne reparations mekanismer der løbende sørger for bevarelse/genoprettelse af det (meste) eksisterende, så det går i arv til næste generation.<br />
Da tilpasning/ændringer begrænses af det eksisterende og sætter grænser for hvorledes den fremtidige evolution vil kunne forløbe, kan der fremføres det synspunkt, at der er en vis forudsigelighed, og at ikke alt er tilfældigt. Hvilket dog ikke annullerer at evolutionens gang er fuld af tilfældighed og uforudsigelighed
Den biologiske evolution, frembringer såvel heldige som uheldige varianter. Livets udvikling er uden mål, og mennesket er derfor ikke resultat af en lang forædlingsproces [1].
* Kun hvis alt var perfekt var der ingen tilfældighed.
 
 
JURIDISK; er 'Fejl tilfælde' er ''forudsigelige'' (statistikstatistisk) og 'kaos tilstand er en ''uforudsigelig''( udvikling) : Forsinkelser af fly afgange (mere end 3 t) udløser erstatning hvis det skyldes fejl. Medens kaotisk vejrlig, (der forhindre flyvning), ikke gør.<br />
 
'''Kontingent''': Tilfældig modsat nødvendig, men ikke unødvendig. – at en (sjælden) mulighed kan opstå.<br />
'''Probabilisme''' : Meninger og handlinger man kun kan vælges ud fra en sandsynlig virkning.<br />
'''Spuriøs''' sammenhæng : Vil forekomme Statistisk eller ved tilfældighed.<br />
'''Qualitas occulta''': Virkning uden påviselig årsag (evt. skjult årsag).<br />
 
<big>''<small>ingen kilder kun begrebet Kasualisme (filosofi) findes defineret, der henvises til artiklen</small>'' [[tilfældighed]] som fænomen</big>
*[http://www.necsi.edu/projects/baranger/cce.pdf Michel Baranger Chaos, Complexity and Entropy.] ; ".. chaos is essential to the second law. If chaos does not exist, neither does the second law"<br />
*[http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1401&context=infopapers Rodney Nillsen, A cause of Chaos]; ".. it might also be said that chaos arises as a result of there being two sides to every question!<br />
*:↑ Freddy Bugge Christiansen, Tom Fenchel, ''Evolution, Den forudsigelige vilkårlighed''(synonymt- ''på må og få'' red.) s20; "Selektion virker på den arvelige variation som er til stede og evolutionen følger derfor ”de forhåndenværende søms princip” Alene af den grund har evolutionen altid et stærkt element af tilfældighed".s119; "Den molekylære genetik har endegyldigt vist, at alle nulevende organismer er beslægtede og at erhvervede egenskaber ikke kan påvirke arvelige egenskaber og at mutationer er tilfældige og blinde i den betydning, at deres effekt ikke afhænger af hverken miljø eller organismens behov for overlevelse – men de indgår som varianter af et gen i den arvelige variation, som er evolutionens råmateriale".
[[Kategori:Filosofi]]
448

redigeringer