Forskel mellem versioner af "Kasualisme"

19 bytes tilføjet ,  for 5 år siden
m
bot:ændrer tag big til tag span - WPCW fejl 41; kosmetiske ændringer
m (justeringer)
m (bot:ændrer tag big til tag span - WPCW fejl 41; kosmetiske ændringer)
'''Kasualisme''' er en filosofi der handler om det, der tilfældigt tildrager sig og om at alt eksisterer eller er afhængigt af tilfældet.<br />
Der kan skelnes mellem ''tilfældigheder'' der får betydning og dem (de fleste) der ikke gør. ''Mindst'' to komponenter skal der til. Ex.: Hvis to døgnfluer støder sammen, krydser deres baner på '''tid''' og i samme højde i '''rum'''met. Det vil dog kunne hævdes at tilfældighed ikke er indblandet men, at det blot er de rette omstændigheder, at det nødvendigvis må ske i en Deterministisk verden. Det fører videre til den evige diskussion - den om i hvor høj grad vi har en [[fri vilje]] (og kan foretage frie valg) !
[[Eksistentialismen]] lægger vægt på, at det er vore ''valg og handlinger'' der bestemmer vores ''skæbne'' og at den ikke er forudbestemt.
* Tilværelsens uretfærdighed skyldes forhåbentlig tilfældighed.
 
* Hvis alt har en årsag er der ingen begyndelse ([[Big Bang]]).<br />
Hvis der alligevel er en begyndelse kan den være (uden årsag), en konsekvens af/i ”''Tilfældig dynamik''” (højenergifysik). ''Tilfældig dynamik'' (bevægelse) er en hypotese fremsat af Holger Bech Nielsen som bidrag til jagten på ''en teori om alting''.<br />
 
* Tilfældigvis blev der mere stof end antistof !<br />
 
''Provokerede Tilfælde'' : Når mangfoldighed eller kompleksitet øges, vil det lovmæssigt (Entropi) også indebære en forøget mængde fejl i systemet. I vores arvemateriale ophobes der gennem tiden ''fejl'', såkaldt junk (skrammel) DNA(fejl) der er neutrale.<br />
* '''Entropi''' er en lovmæssig grad af uorden med en uregelmæssig forekomst af tilfælde (fejl). Begrebet stammer fra termodynamikken, hvor der f.eks. ved forbrænding eller kemiske reaktioner sker en mindsket orden og øget uorden indtil ligevægt. Entropi kan kun forøges i et lukket system <small>(termodynamikkens 2. lov)</small>.
Ved kemisk reaktion til faststof har Molekylerne i Polymermaterialer som regel en ordnet struktur og en ikke-ordnet (rodet) struktur.<br />
Resultatet af et "stivnet" ''dissipativt kaos'' ses som stribedannelserne på Zebraen (m.fl.)<br />
* Interessant er at Kaosteori, i vore dage bruges på alt fra kosmologi til økonomi.
Kaos har eventuelt flere årsager, der ikke har ens virkning men, som er nødvendige til at fremkalde tilstanden (komplementær årsager).
'''Komplementaritets teorien''' (atomfysik) beskæftiger sig med fænomener der gør det nødvendigt at beskrive dem på to måder, der hver især udelukker den anden men, som begge er sande. Ex.: Lys er både partikler og bølger (samtidigt).
 
 
JURIDISK; 'Fejl tilfælde' er ''forudsigelige'' (statistisk) og 'kaos tilstand er en ''uforudsigelig'' udvikling : Forsinkelser af fly afgange (mere end 3 t) udløser erstatning hvis det skyldes fejl. Medens kaotisk vejrlig, der forhindre flyvning, ikke gør.<br />
 
 
<bigspan style="font-size:larger">''<small>ingen kilder kun begrebet Kasualisme (filosofi) findes defineret, der henvises til artiklen</small>'' [[tilfældighed]] som fænomen</bigspan>
== Læsning: ==
* Niels Bohr: ''Naturbeskrivelse og menneskelig erkendelse.'' s94 (komplementaritet); "de dybe sandheder er udsagn for hvilke det gælder at det modsatte også kan indeholde dyb sandhed". Generelt har(havde) han ingen problem med det ikke deterministiske ( Individualiteten/ de særlige tilfælde).<br />
 
* Ilya Prigogine: ''The end of Certainty.'' s189 ….Det der nu ligger foran os er en beskrivelse der ligger et sted midt imellem de overleverede billeder på en deterministisk verden og en vilkårlig verden af ren tilfældighed. s201 om determinisme: Synspunktet at evolutionen er styret af et sæt regler, der fra enhver særlig begyndelsestilstand vil generere en og kun en sekvens af fremtidige tilstande.<br />
* [http://www.necsi.edu/projects/baranger/cce.pdf Michel Baranger Chaos, Complexity and Entropy.] ; ".. chaos is essential to the second law. If chaos does not exist, neither does the second law"<br />
* [http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1401&context=infopapers Rodney Nillsen, A cause of Chaos]; ".. it might also be said that chaos arises as a result of there being two sides to every question!<br />
:↑ Freddy Bugge Christiansen, Tom Fenchel, ''Evolution, Den forudsigelige vilkårlighed''(synonymt- ''på må og få'' red.) s20; "Selektion virker på den arvelige variation som er til stede og evolutionen følger derfor ”de forhåndenværende søms princip” Alene af den grund har evolutionen altid et stærkt element af tilfældighed".s119; "Den molekylære genetik har endegyldigt vist, at alle nulevende organismer er beslægtede og at erhvervede egenskaber ikke kan påvirke arvelige egenskaber og at mutationer er tilfældige og blinde i den betydning, at deres effekt ikke afhænger af hverken miljø eller organismens behov for overlevelse – men de indgår som varianter af et gen i den arvelige variation, som er evolutionens råmateriale".
 
*Ilya Prigogine: ''The end of Certainty.'' s189 ….Det der nu ligger foran os er en beskrivelse der ligger et sted midt imellem de overleverede billeder på en deterministisk verden og en vilkårlig verden af ren tilfældighed. s201 om determinisme: Synspunktet at evolutionen er styret af et sæt regler, der fra enhver særlig begyndelsestilstand vil generere en og kun en sekvens af fremtidige tilstande.<br />
*[http://www.necsi.edu/projects/baranger/cce.pdf Michel Baranger Chaos, Complexity and Entropy.] ; ".. chaos is essential to the second law. If chaos does not exist, neither does the second law"<br />
*[http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1401&context=infopapers Rodney Nillsen, A cause of Chaos]; ".. it might also be said that chaos arises as a result of there being two sides to every question!<br />
:↑ Freddy Bugge Christiansen, Tom Fenchel, ''Evolution, Den forudsigelige vilkårlighed''(synonymt- ''på må og få'' red.) s20; "Selektion virker på den arvelige variation som er til stede og evolutionen følger derfor ”de forhåndenværende søms princip” Alene af den grund har evolutionen altid et stærkt element af tilfældighed".s119; "Den molekylære genetik har endegyldigt vist, at alle nulevende organismer er beslægtede og at erhvervede egenskaber ikke kan påvirke arvelige egenskaber og at mutationer er tilfældige og blinde i den betydning, at deres effekt ikke afhænger af hverken miljø eller organismens behov for overlevelse – men de indgår som varianter af et gen i den arvelige variation, som er evolutionens råmateriale".
[[Kategori:Filosofi]]