Forskel mellem versioner af "Bruger:Nis Hoff/Kladde7"

 
=== Manoeuvre warfare armaments ===
Den voldsomme ændring af krigsførelsen med indførelsen af maskingeværet blev demonstreret den 8. november, hvor det ikke var det osmanniske artilleri der greb ind i den beredne Anzac divisions fremrykning, men derimod maskingeværer der forhindrede den i at bryde igennem og angribe kolonnerne.<ref name="Falls117"/> Den 8. november viste også værdien af sværd ved beredne angreb, direkte under angrebet ved Huj og indirekte da de sværdløse ryttere fra den lette beredne australske brigade blev "tvunget til at foretage afsiddede angreb" i stedet for at angribe store osmanniske kolonner på tilbagetog. Inden Allenby ankom havde den britiske hærledelse "overvejet at inddrage sværdene fra Yeomanry regimenterne for at lette byrden på deres heste, da der ikke var stor sandsynlighed for at de blanke våben nogensinde ville blive anvendt.<ref>Falls 1930 Vol. 2 p. 123</ref>
The vast transformation of warfare by the machine gun was demonstrated during the 8 November, as it was not the Ottoman artillery which interfered with the Anzac Mounted Division's advance, but machine guns which prevented them from breaking through to attack and capture the columns.<ref name="Falls117"/> The 8 November also demonstrated the value of swords in mounted attack, directly during the attack at Huj and indirectly when the swordless Australian light horse were "compelled to make dismounted attacks" instead of attacking large retreating Ottoman columns. Before Allenby arrived, the British command had "contemplated withdrawing the swords from the Yeomanry regiments to lighten the burdens of their horses, on the ground that the ''arme blanche'' was little likely ever to be used."<ref>Falls 1930 Vol. 2 p. 123</ref>
 
===Air attacks and support===
14.955

redigeringer