Forskel mellem versioner af "Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg"

→‎Død: udvidet en smule
(→‎Litteratur: indsat litteratur)
(→‎Død: udvidet en smule)
Vilkårene for landbrugs- og godsdrift var ikke de bedste: [[Den Skånske Krig]] (1675-1679), dyrtid og misvækst betød, at bønderne gang på gang måtte have såkaldt "lånekorn"<ref>Fritzbøger, s. 34</ref>, der i princippet skulle tilbagebetales med rente. I praksis gik det omvendt: [[jordebog]]ens indtægter måtte jævnligt afkortes<ref>Fritzbøger, s. 35</ref>, nedslagene i indtægterne var i 1682/83 og 1683/84 henholdsvis 18% og 52%, og bøndernes gæld blev flere gange eftergivet helt, når den var blevet for stor.<ref>Fritzbøger, s. 36</ref> Efter dronningens død blev der rejst kongelige erstatningskrav over for boet, idet kommissærernes relationer fra 1683 og 1685 foruden krige, udplyndringer og misvækst også fremhæver mangel på kvæg, heste og mandskab samt en forholdsvis stor [[hoveri]]byrde.<ref>Fritzbøger, s. 40</ref> Angiveligt skulle den egentlige årsag til problemet være, at egnen før 1600 havde været skovrig og derfor "svarede en række afgifter efter denne skovherlighed, der også væsentligt forøgede dets [godsets] handelsværdi i forhold til gods i slettebygden. Med tiltagende indgreb i bøndernes skovbrug blev denne herlighed dem imidlertid beskåret, og gamle afgifter, der var baseret på de forbrugs- og afsætningsfordele, som fulgte af skovrigdommen, blev dermed urealistisk høje."<ref>Fritzbøger, s. 234</ref>
 
== Død og begravelse ==
 
Dronningen døde på Sophie Amalienborg i [[1685]], 56 år gammel, hvilket næppe var nogen usædvanlig alder i datiden.<ref>Frandsen, s. 39</ref> Hendes kiste står i [[Roskilde Domkirke]].<ref>{{gravsted.dk navn|dronningsophieamalie}}</ref> Dens mål er ca. 219 x 100 x 92 cm. Den er udført i poleret [[kobber]] med profillister og ornamentik i [[messing]], med svajet låg og sider og hvilende på løvefødder. Lågdekorationen er mage til kongens: et [[krucifiks]] flankeret af svævende engle, forneden et [[dødningehoved]] og herunder en tredie svævende [[engel]] med et udbredt klæde, hvorpå gravskriften er graveret med [[versal]]er. På langsiderne ses [[rigsvåben]]et og det lüneborgske våben under fælles krone (uden skjoldholdere), flankeret af [[monogram]]mer (SA). For hovedenden er dronningens buste på en piedestal flankeret af bedende kvinde med anker (symbol for håbet) og en kvinde med [[spejl]] (for klogskaben).
 
Indskriften på kisten lyder (original på [[latin]]):
:"''Æterno asserta ævo, mortalia hic posuit augustissima Daniæ, Norvegiæ, Vandalorum Gotthorum q(ue) regina etc. Sophia Amalia, incliita principum Lunæborgensium soboles, regum Daniæ sanctissima et mater et conjux, principalium virtutum omnium, quas unquam vidit sublime hoc fastigium, æternaturum exemplar. Quæ per foedus conjugale gloriosissimo regi, Frederico III, feliciter nexa, felicissima foecunditate æternos Daniæ imperatores, potioribus Europæ partibus perpetuos dedit rectores, tandemque evocato ad superos divo rege, desolatæ viduitatis solitudinem regio prorsus animo et pari tulit constantia, ac moderationem[!], qua antea augustissimi tori consortium, donec arctoo(!) hoc et universo terrarum orbe, quem fulgentissimis gloriæ radiis votis brevius illustraverat, cum coelestibus illis et æternis gloriose commutato, novo j ubare superos adiit famæque tacere nesciæ heroicarum virtutum, intaminatæ religionis, clementiæ plane regiæ, masculi animi, aspectus maiestatis plenissimi, et civium in se amoris tot illustria memoranda tradidit documenta, quot momenta habet beata illa, qua divarum facta regina nunc fruitur frueturq(ue) perpetuo æternitas. Nata est anno 1628 die XXIV Martii, denata anno 1685 die XX Februar(ii)''."<ref>Oversat: "overgivet til det evige Liv har den ophøjede Dronning til Danmark, Norge, de Vender og Gother etc., Sophia Amalia, de danske Kongers højærværdige Moder og Ægtefælle, et evigt Forbillede for alle de fyrstelige Dyder, der nogensinde er set i denne ophøjede Stand. Ved Ægteskabets Bånd var hun lykkeligt knyttet til den ærerige Frederik 3., og ved sin lykkelige Frugtbarhed skænkede hun Danmark Herskere til evig Tid og for stedse Regenter til Europas mægtigste Riger, og omsider, da den guddommelige Konge var kaldet til det høje, bar hun den forladte Enkestands Ensomhed med fuldkomment kongeligt Sind og med samme Ro og Mådehold som tidligere det ophøjede Ægteskabs Samliv, indtil hun, efter at have ombyttet disse nordlige Lande og hele Jorderiget, som hun så kort havde oplyst med Ærens blanke Stråler, med hine himmelske Riger, med fornyet Glans drog til det høje og overgav til Ryet, som ikke kender Tavshed, saa mange herlige Vidnesbyrd om heroiske Dyder, ren Gudsfrygt, ægte kongelig Mildhed etc. Hun fødtes 24. Marts 1628 og døde 20. Febr. 1685".</ref>
 
Både denne og kongens kiste var tegnet af kongens generalbygmester, [[Lambert van Hauen]].<ref>''Danmark Kirker'', s. 598-604</ref>
 
== Sophie Amalie i eftertidens kunst ==
93.384

redigeringer