Forskel mellem versioner af "Ægteskab"

5.126 bytes tilføjet ,  for 3 år siden
sammenskrevet med Gensidig forsørgerpligt
(Fjerner version 8513267 af 87.54.188.147 (diskussion))
(sammenskrevet med Gensidig forsørgerpligt)
Nogle af disse konsekvenser kan fraviges ved aftale. Ved [[skilsmisse]] fortsætter den fælles forsørgerpligt, selv om den fælles økonomi bringes til ophør.
 
==Gensidig forsørgerpligt==
Gensidig forsørgerpligt er et begreb inden for [[socialpolitik]]ken i Danmark. Fra 2014 er [[Aktivloven|loven om aktiv socialpolitik]] ændret, således at samlevende par får samme status som ægtepar, dvs. at de har pligt til at forsørge hinanden. Dermed beregnes husstandsindkomsten og [[husstand]]ens samlede [[formue]] som ét, når der skal tages stilling til om den ene part har ret til [[kontanthjælp]].
 
Beregningen for, om en [[kontanthjælp]]smodtager skal trækkes i hjælp, sker ved at kigge på husstandsindkomsten, hvis begge parter er på kontanthjælp.
 
=== Konsekvenser ===
Ifølge [[Fonden Kraka|tænketanken Kraka]] betyder den nye lovændring, at 12.000 fremover skal forsørges af ægtefællen <ref>[http://nyhederne.tv2.dk/politik/2013-11-24-12000-skal-fors%C3%B8rges-af-k%C3%A6resten TV2 Nyhederne, 12.000 skal forsørges af kæresten]</ref>.
 
;Eksempel 1:
Et par bor sammen, er begge over 30, er ikke gift, og har ikke en samlet formue på over 20.000 kr. Ingen af parterne har børn som de har forsørgerpligt overfor. Dermed vil de potentielt kunne få 2 * 10.500 kr (2013 sats) = 21.000 kr i kontanthjælp hvis de begge var uden job.
 
Part 1 har job (160 timer/md, fuld tid) og får 27.272 kr om måneden.
Forsørgelsesgrundlaget skal derefter fratrækkes AMB (8%), Timefradrag (25 kr/time, se note om finanslov nedenfor) og ATP (almindeligvis 90 kr/md).
 
Dette giver 27.272 kr - (27.272 kr * 8%) - (25 kr * 160) - 90 kr = 27.272 kr - 2181,76 kr - 4000 kr - 90 kr = 21.000,24 kr
 
Dermed tjener part 1 - ifølge beregningsgrundlaget - nok til at forsørge begge parter, og part 2 vil ikke kunne modtage kontanthjælp.
 
;Eksempel 2:
Som ovenfor, men hvor begge parter har forsørgelsespligt over mindst ét barn (evt. et fælles barn).
Så vil den øvre grænse for at part 2 kan modtage kontanthjælp, være 34.777 kr.
 
Potentielt vil parret kunne modtage 2* 13.952 kr (2013 sats) = 27.904 kr i kontanthjælp, hvis begge var uden job.
 
Dette giver 34.777 kr - (34.777 kr * 8%) - (25 kr * 160) - 90 kr = 27.904,84 kr
 
Eventuelle [[pension]]sindbetalinger skal også fratrækkes i beregningsgrundlaget, da det ikke er penge som vil kunne bruges til forsørgelse.
 
;Finanslov 2014:
Den 26/11 indgik Regeringen, V og K en aftale om en ny finanslov som ændrer ovenstående timefradrag fra 15,23 kr til 25 kr.
 
Dette ændrer loftet for hvornår den samlevende part mister 100% af sin kontanthjælp i forbindelse med kontanthjælpsreformen.
 
Fra præsentationen af aftalen:
''Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at hæve fradraget for modregningen for indkomst i kontanthjælpen fra ca. 15 kr. pr. time til 25 kr. pr. time. Det giver kontanthjælpsmodtagere, der arbejder deltid ved siden af kontanthjælpen, en større gevinst ved at være i job. Forslaget skønnes at øge den strukturelle beskæftigelse med 300 fuldtidspersoner.''
 
''Der afsættes 60 mio. kr. årligt hertil i 2014-17.''
 
{| class="wikitable"
|-
! Samlevende par !! Før finanslov !! Efter finanslov 2014
|-
| Uden forsørgerpligt, eks. 1 ovenfor || 25.573 kr || 27.272 kr
|-
| Den ene part har forsørgerpligt || 29.325 kr || 31.024 kr
|-
| Begge har forsørgerpligt, eks. 2 ovenfor || 33.077 kr || 34.776 kr
|}
 
=== Overgangsordning i 2014 ===
I eksempel 1 ovenfor vil part 2 miste 10.500 kr i kontanthjælp om måneden (dvs 100%), men først pr. 1/1 2015.
Som en overgangsordning, vil part 2 kun miste halvdelen af differencen mellem 2015 og 2014, i dette tilfælde 5.250 kr.
 
Dvs. at i ovenstående eksempel vil part 2 fortsat modtage 5.250 kr i kontanthjælp om måneden fra 1/1 2014, men fra 1/1 2015 vil kontanthjælpen bortfalde fuldstændigt.
 
=== Klagemuligheder ===
Fordi den nye lov stiller borgeren ringere, har borgeren krav på en partshøring, når han/hun modtager brev fra kommunen, om at de fremover vil få kontanthjælpen beregnet ud fra den samlede husstandsindkomst.
 
Når forsørgerpligten er afgjort, har borgeren 30 dage til at klage og når klagen er modtaget, vil borgeren blive indkaldt til et møde hvor klagen behandles. Indtil klagen er behandlet, fortsætter den hidtidige kontanthjælp. Dog vil borgeren blive mødt med et tilbagebetalingskrav hvis afgørelsen om gensidig forsørgerpligt fastholdes.
 
=== Kontroverser ===
 
Der findes mindre bevægelser, websites, Facebook grupper<ref>[https://www.facebook.com/groups/153135812761/ Facebook]</ref> og online underskriftsindsamlinger som protesterer mod lovændringen.
Nogle argumenterer endda for at det er grundlovsstridigt og planlægger en retssag mod staten <ref>[http://forsoergerpligt.dk/ Protestside mod gensidig forsøgerpligt]</ref>.
 
For par der ender i denne situation, vil de kunne forbedre deres situation ved faktisk at blive gift, da det vil være muligt for ægtefællen at spare skat ved at udnytte den anden ægtefælles u-udnyttede fradrag. For samlevende er dette ikke muligt.
 
== Se også ==
{{Commonskat|Marriage}}
* [[Papirløst samliv]]
* [[Særeje]]
* [[Arv]]
* [[EnkeFamilie (kvindemenneske)]] / [[Enkemand|Familie]]
* [[Kongebrev]]
* [[Medgift]]
* [[Brudepris]]
* [[Bruderov]]
* [[Seksualitet]]
 
== Kilder og eksterne henvisninger ==
{{Commonskat|Marriage}}
<div class="references-small">{{Reflist|2}}</div>
 
== Henvisninger ==
* [http://www.in-mind.org/issue-4/forever-and-a-day-or-just-one-night.html 'Forever and a Day' or 'Just One Night'?] On Adaptive Functions of Long-Term and Short-Term Romantic Relationships
* [http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/3334145.stm 22 December, 2003, BBCNews: Romance health alert splits sexes] Getting married may be bad for men's health but good for women, according to a study. Citat: "...However, that's all just a hypotheses. Another study published last year said men and women are happier if they marry..."
* [http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/2291731.stm 3 October, 2002, BBCNews: Marriage makes both sexes happy]
* [http://www.islamstudie.dk/familie_aegteskab.tidsbegraenset.htm Islamisk Studiebogssamling, afsnittet Tidsbegrænsede Ægteskaber]
* [http://nyhederne.tv2.dk/politik/2013-11-24-12000-skal-fors%C3%B8rges-af-k%C3%A6resten TV2 Nyhederne, 12.000 skal forsørges af kæresten]
<div class="references-small">{{Reflist}}</div>
* [http://forsoergerpligt.dk/ Protestside mod gensidig forsøgerpligt]
 
 
 
{{autoritetsdata}}