Rudolph Schmidt: Forskelle mellem versioner

200 bytes tilføjet ,  for 6 år siden
+ 5 kategorier ved hjælp af Hotcat
(+ 5 kategorier ved hjælp af Hotcat)
Schmidt var af fattig familie og fik kun en tarvelig barndomsundervisning; 15 år gammel kom han i [[boghandler]]lære; sin fritid brugte han til læsning, især af [[digter]]værker, og med forsøg i poesien; i en alder af kun 17 år fik han et lille [[skuespil]], ''Frits i sin Lejr'', opført på [[Det Kongelige Teater]], hvor det dog
hurtig blev henlagt. I 1858 udgav han [[anonym]]t en [[digtsamling]] ''Ungdomsliv'', der indeholdt adskilligt kønt og lovende, 1859 [[tragedie]]n ''Alfso''. Disse arbejder vakte nogen opmærksomhed og gav anledning til, at forskellige, særlig [[Henrik Greensteen]] og [[Clemens Petersen]], tog sig af ham og forberedte ham til [[studentereksamen]], som han tog 1861. Ved [[Københavns Universitet|universitetet]] studerede han med stor energi og ihærdighed [[filosofi]] og sluttede sig nær til [[Rasmus Nielsen (filosof)|Rasmus Nielsen]] som dennes begejstrede og mest fremtrædende discipel og forkynder; efter 1863 at kave udgivet sine ''Digtninger'' lagde han for en tid poesien til side for at vie sine kræfter til sin deltagelse i den strid, der førtes mellem Rasmus Nielsen på den ene, [[Georg Brandes]], [[Henrik Scharling]] og flere på den anden side om "Forholdet mellem Tro og Viden"; vigtige indlæg i denne fejde er fra Schmidts hånd ''Om Tro og Viden, som absolut uensartede Principper'',
''Om Selvmodsigelsen i Prof. R. Nielsens Lære'' og ''R. Nielsens Filosofi og den Grundtvigske Lære af Gs'', alle 1867, skarpe og livlige kampskrifter, der har værd også for senere tider, navnlig som bidrag til belysning af Rasmus Nielsens filosofiske standpunkt, livssyn og hele åndelige personlighed. 1869—1873 var han medredaktør af [[tidsskrift]]et ''For Idé og Virkelighed'' og skrev deri mange vægtige afhandlinger; fra 1874 genoptog han sin digtervirksomhed ved siden af, at han fortsatte sin allerede langt tidligere begyndte gerning som [[manuduktør]] til filosofisk eksamen. Først kom ''Ældre og nyere Digte'', derpå — 1876 — det romantisk-symbolske [[eventyr]]skuespil ''Den forvandlede Konge'' som, da det 1877 opførtes på Det Kongelige Teater (anonymt), gjorde overordentlig lykke ved sin tankedybde, sin ægte dramatiske holdning og rige stemningsfylde. Samme år opførtes det alt for tunge og for skuepladsen dårlig iberegnede skuespil ''En Opvækkelse'', der blev modtaget med kulde. Efter en [[Paris]]errejse for det [[Anckerske Legat]] begyndte Sch sin virksomhed som [[novellist]] og opnåede på dette område noget betydeligt; Rækkenrækken åbnedes med ''Haandtegninger'' (1881) og fortsattes med et anseligt antal bind som ''Der Himmel hängt voller Geigen'', ''Forestillet og oplevet'', ''Skæbner og Skikkelser'', ''Joachim Heinrichs'', ''Ny Haandtegninger'' og flere. Schmidts fortællinger står gennemgaaende højt ved fin og ejendommelig karaktertegning og ikke ringe
kraft i redegørelsen for situationerne og i udviklingen af handlingen, der altid er anlagt på at hævde eller kaste lys over en bestemt idé. Schmidts senere skuespil — ''Solopgang'', ''Udløst'' og ''[[Torquato Tasso]]'' — er svage arbejder, der ikke vakte synderlig opmærksomhed; derimod er flere af hans æstetisk-psykologiske undersøgelser og andre [[populærvidenskab]]elige værker — ''Buster og Masker'', ''Ad egne Veje'' og ''Fra Liv og Litteratur'' — af interesse. Endnu skal nævnes hans smukke ''Fortællinger paa Vers'' (1886).
aabnedes med »Haandtegninger« (1881) og
fortsattes med et anseligt Antal Bd som »Der
Himmel hängt voller Geigen«, »Forestillet og
oplevet«, »Skæbner og Skikkelser«, »Joachim
Heinrichs«, »Ny Haandtegninger« o. fl. S.’s
Fortællinger staar gennemgaaende højt ved fin og
ejendommelig Karaktertegning og ikke ringe
Kraft i Redegørelsen for Situationerne og i
Udviklingen af Handlingen, der altid er anlagt paa
at hævde ell. kaste Lys over en bestemt Idé.
S.’s senere Skuespil — »Solopgang«, »Udløst«
og »Torquato Tasso« — er svage Arbejder, der
ikke vakte synderlig Opmærksomhed; derimod
er fl. af hans æstetisk-psykologiske
Undersøgelser o. a. populært-videnskabelige Værker —
»Buster og Masker«, »Ad egne Veje« og »Fra
Liv og Litteratur« — af Interesse. Endnu skal
nævnes hans smukke »Fortællinger paa Vers« (1886). -->
 
== Kilder ==
 
{{FD|1836|1899|Schmidt, Rudolph}}
 
[[Kategori:Digtere fra Danmark]]
[[Kategori:Novelleforfattere fra Danmark]]
[[Kategori:Dansksprogede forfattere fra Danmark]]
[[Kategori:Danskere i 1800-tallet]]
[[Kategori:Personer fra København]]
50.881

redigeringer