Forskel mellem versioner af "Johan Michael Keyser"

95 bytes tilføjet ,  for 4 år siden
'''Johan Michael Keyser''' (født [[15. januar]] [[1749]] på [[Bragernæs]], død [[1. december]] [[1810]] i [[Kristiansand]]) var en [[Norge|norsk]] [[biskop]]. Han var far til universitetshistorikeren [[Fredrik Wilhelm Keyser]], historikeren [[Rudolf Keyser]] og teologen [[Christian Nicolai Keyser]], samt onkel til fysikeren og kemikeren [[Jens Jacob Keyser]].
 
Faderen, Christen Nielsen, var [[købmand]], moderen, Anne Rosine, født ''Keyser'' (død 1754), var datter af en [[vin]]handler fra [[Frankfurt a. M.|Frankfurt]]. Da han tidlig blev forældreløs, kom han i huset til mormoderen, der satte ham i skole hos præsten Peder Hesselberg, en fremtrædende repræsentant for den [[herrnhutisk]]e retning i Norge. I 1763 blev han sendt til [[Frederiksborg Skole]], hvorfra han [[Dimission|dimitteredes]] 1765, og fik [[examen philosophicum]] 1766. Fattigdom nødede ham til at drage hjem til Norge som Huslærer, og først efter 2 1/2 år kunne han atter drage til [[København]], hvor [[InformatiorInformator|informationer]] atter optog hans tid. 5 år havde han været [[huslærer]] hos møntdirektør Knoph, da han fik tilbud om at ledsage 2 unge grever [[Wedel (adelsslægt)|Wedel]] fra [[Ostfriesland]] til [[Halle a. S.|Halle]]. Sygdom og vanskeligheden ved at styre de unge grevers økonomi nødede ham snart til at vende tilbage til København, hvor han 1777 fik [[attestats]]. Hjemkommen til Norge vandt han snart biskop Schmidts yndest og blev ved hans anbefaling 1777 [[residerende kapellan]] til [[Ullensaker]], hvor han forblev til 1791, da han blev [[sognepræst]] til [[Gamle Oslo|Oslo]] og [[Tugthuset]]. Her havde han den smerte, at [[Oslo Hospital]] med kirken brændte 1794, hvorpå han flyttede ind til [[Kristiania]], hvor han året efter blev udnævnt til [[slotspræst]] og sognepræst til [[Aker]]. Her fik han efter
til Norge vandt han snart Biskop Schmidts Yndest og blev ved hans Anbefaling 1777 resid. Kapellan til Ullensaker, hvor han
forblev til 1791, da han blev Sognepræst til Oslo og Tugthuset. Her havde han den Smerte, at Oslo Hospital med Kirken brændte 1794,
hvorpaa han flyttede ind til Christiania, hvor han Aaret efter blev udnævnt til Slotspræst og Sognepræst til Aker. Her fik han efter
Plan af den resid. Kapellan Peder Juul (1804) i Stand en bedre Ordning af Fattigvæsenet, hvorved Indtægterne forøgedes, og –
som hans Eftermand Pavels siger – Sognet bebyrdedes med mange indstrømmende Fattiglemmer. Færdig med dette vilde han begynde
50.811

redigeringer