Forskel mellem versioner af "Den Europæiske Unions Domstol"

Omskriver lidt for at tydeliggøre opdeling
(Domstolen og Domstolen er to forskellige ting. Forvirret? Jep, jeg med)
(Omskriver lidt for at tydeliggøre opdeling)
{{harflertydig4|Denne artikel omhandler EU-Domstolen samlet. For dens øverste instans, der i daglig tale også benævnes "Domstolen", se [[Domstolen (øverste instans)}}
{{Opdeles|EU-Domstolen|Domstolen (EU)}}
'''Den Europæiske Unions Domstol''', ofte i daglig tale kaldet '''EU-Domstolen''', er [[EU]]'s domstol og dermed den [[dømmende magt]] i sager som vedrører EU's love, men ikke nationale love, hvor hvert medlemsland har sit eget [[retssystem]].
 
EU-Domstolen består af tre underinstanser:<ref name="EUROPA-EU">https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_da</ref>
Domstolen har tre hovedopgaver:
# '''[[Domstolen (EUøverste instans)|Domstolen i den Europæiske Union]]''', normalt blot kaldet '''Domstolen''', der er den øverste instans, og som hører sager fra nationale domstole til indledende afgørelser, omstødelse eller appel;. Består af 1 dommer fra hvert EU-land samt 11 generaladvokater.<ref name="EUROPA-EU" />
* [[legalitetskontrol]] med EU-institutionernes retsakter
# '''[[Retten i Første Instans]]''', normalt forkortet '''Retten''', som hører annulationssøgsmålannullationssøgsmål fra individer, firmaer og, sjældnere, nationale regeringer (med fokus på [[antitrust]], [[statsstøtte]], handel, landbrug og [[varemærke]]r);. Består af 1 dommer fra hvert EU-land.<ref name="EUROPA-EU" />
* kontrol med, at EU's medlemsstater lever op til deres forpligtelser i henhold til de gældende traktater
# '''[[Retten for EU-personalesager]]''', normalt forkortet '''EU-Personaleretten''', en specialiseret domstol, der hører stridigheder mellem EU og dets medarbejdere. Består af 7 dommere.<ref name="Europa CJEU OverviewEUROPA-EU">{{cite web|title=Court of Justice of the European Union (CJEU)|url=http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm|website=Europa|publisher=Europa|accessdate=23 October 2015}}</ref>
* fortolkning af EU-lovgivningen efter anmodning fra de nationale domstole
 
EU-Domstolen sikrer, at love gældende for hele unionen bliver fortolket og implementeret på samme måde over hele EU. Dette for at undgå at nationale retsinstanser fortolker den samme lovgivning på forskellig måde. Dens beslutninger er bindende, sikrende at medlemsstater og institutioner følger loven. For eksempel hvis en stat ikke implementerer et direktiv eller Kommissionen handler på områder, som den ikke har beføjelse til. Retten kan også afgøre retlige tvister mellem stater, institutioner, virksomheder og individer.
 
Domstolen hed tidligere EF-Domstolen (De Europæiske Fællesskabers Domstol), da dens kompetenceområde var det Fælles Marked. Da [[Lissabontraktaten]] trådte i kraft, ændrede domstolen navn (og funktion) til ''Den Europæiske Unions Domstol'' med virkning fra 1. december 2009. Domstolen, der blev oprettet i [[1952]], er beliggende i [[Luxembourg (by)|Luxembourg]].
 
EU-domstolenDomstolens behandler typisk følgende type sager:<ref name="EUROPA-EU" />
* Præjudicielle spørgsmål fra domstole i medlemsstaterne (TEF artikel 234)
* TraktatbrudssagerOvertrædelsesprocedurer (TEF artikel 227)
* Annullationssøgsmål (TEF artikel 230)
* Passivitetssager (TEF artikel 232)
* Erstatningssager (TEF artikel 235)
 
===Domstolen===
EU-Domstolen har én [[dommer]] pr. medlemsstat, pr. [[1. januar]] [[2007]] var der 27 dommere. Dommere og generaladvokater udpeges af medlemsstaternes regeringer for en periode på seks år med mulighed for genvalg, og dommerne vælger en formand iblandt sig for en treårig periode, jf. TEF artikel 223.
{{Uddybende|Domstolen (øverste instans)}}
<!-- [[Billede:Vassilios Skouris ECJ.jpg|thumb|left|175px|[[Vassilios Skouris]], den nuværende præsident]] -->
EU-Domstolen har én [[dommer]] pr. medlemsstat, pr. [[1. januar]] [[2007]] var der 27 dommere. Dommere og generaladvokater udpeges af medlemsstaternes regeringer for en periode på seks år med mulighed for genvalg, og dommerne vælger en formand iblandt sig for en treårig periode, jf. TEF artikel 223.<ref name="EUROPA-EU" />
{| border=0 cellpadding=2 cellspacing=2 width=60%
|----- bgcolor=lightgrey
|{{flagland|Spanien}}
|----- bgcolor=lightblue
|2003–2015
|2003–nuværende
|[[Vassilios Skouris]]
|{{flagland|Grækenland}}
|{{flagland|Spanien}}
|-----
|2015–nu
|[[Koen Lenaerts]]
|{{flagland|Belgien}}
|--
|colspan=3|<small>''Source'': {{cite web|last=|first=|authorlink=|coauthors=|title=The Presidents of the Court of Justice|work=|publisher=[[European NAvigator]]|date=|url=http://www.ena.lu?lang=2&doc=23737|format=|doi=|accessdate=2007-07-13}}</small>
Dommerne bistås af otte generaladvokater, der uafhængigt og upartisk skal komme med begrundede forslag til afgørelse af sagerne, jf. TEF artikel 222.
 
=== Retten ===
EU-Domstolen er en af [[Den Europæiske Unions institutioner|EU’s syv institutioner]]. De øvrige er [[Europa-Parlamentet]], [[Det Europæiske Råd]], [[Rådet for Den Europæiske Union]], [[Europa-Kommissionen]], [[Den Europæiske Centralbank]] og [[Revisionsretten]].
{{Uddybende|Retten i Første Instans}}
 
=== OpdelingPersonaleretten ===
{{Uddybende|Retten for EU-personalesager}}
EU-Domstolen består af to større domstole og en specialiseret domstol:
# '''[[Domstolen (EU)|Domstolen i den Europæiske Union]]''', normalt blot kaldet '''Domstolen''', der er den øverste instans, og som hører sager fra nationale domstole til indledende afgørelser, omstødelse eller appel;
# '''[[Retten i Første Instans]]''', normalt forkortet '''Retten''', som hører annulationssøgsmål fra individer, firmaer og, sjældnere, nationale regeringer (med fokus på [[antitrust]], [[statsstøtte]], handel, landbrug og [[varemærke]]r);
# '''[[Retten for EU-personalesager]]''', normalt forkortet '''EU-Personaleretten''', en specialiseret domstol, der hører stridigheder mellem EU og dets medarbejdere.<ref name="Europa CJEU Overview">{{cite web|title=Court of Justice of the European Union (CJEU)|url=http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm|website=Europa|publisher=Europa|accessdate=23 October 2015}}</ref>
 
=== Danmark i EU-Domstolen ===