Forskel mellem versioner af "Ægteskab"

2.827 bytes fjernet ,  for 3 år siden
Flyttede beregningseksempler fra afsnittet Gensidig forsørgerpligt til diskussionssiden. Den slags er ikke encyklopædisk stof.
(småret)
(Flyttede beregningseksempler fra afsnittet Gensidig forsørgerpligt til diskussionssiden. Den slags er ikke encyklopædisk stof.)
*Ægtefællerne har fælles økonomi og formue
*Ægtefællerne kan indgå aftaler med tredjemand på begges vegne
*En ægtefælle kan sidde i uskiftet bo efter den andens død
 
Nogle af disse konsekvenser kan fraviges ved aftale. Ved [[skilsmisse]] fortsætter den fælles forsørgerpligt, selv om den fælles økonomi bringes til ophør.
 
==Gensidig forsørgerpligt==
Gensidig forsørgerpligt er et begreb inden for [[socialpolitik]]ken i Danmark. Fra 2014 erblev [[Aktivloven|loven om aktiv socialpolitik]] ændret, således at samlevende par fårfik samme status som ægtepar, dvs. at de harhavde pligt til at forsørge hinanden. Dermed beregnes husstandsindkomsten og [[husstand]]ens samlede [[formue]] somunder ét, når derstørrelsen skal tages stilling til omaf den ene part har ret tilparts [[kontanthjælp]] skal beregnes.
 
Hvis begge parter er på kontanthjælp, beregnes ydelsens størrelse ligeledes på grundlag af husstandsindkomsten.
Beregningen for, om en [[kontanthjælp]]smodtager skal trækkes i hjælp, sker ved at kigge på husstandsindkomsten, hvis begge parter er på kontanthjælp.
 
=== Konsekvenser ===
Ifølge [[Fonden Kraka|tænketanken Kraka]] betyderville denlovændringen nye lovændringbetyde, at 12.000 fremover skalskulle forsørges af ægtefællen <ref>[http://nyhederne.tv2.dk/politik/2013-11-24-12000-skal-fors%C3%B8rges-af-k%C3%A6resten TV2 Nyhederne, 12.000 skal forsørges af kæresten]</ref>.
 
For par der enderPar i denne situation, vil de kunne forbedre deres økonomiske situation ved faktisk at blive gift, da detægtefællen vil værekunne muligtreducere for ægtefællen at sparesin skat ved at udnytte den anden ægtefælles u-udnyttedeuudnyttede fradrag., Forhvilket samlevende er dette ikke muligtkan.
;Eksempel 1:
Et par bor sammen, er begge over 30, er ikke gift, og har ikke en samlet formue på over 20.000 kr. Ingen af parterne har børn som de har forsørgerpligt overfor. Dermed vil de potentielt kunne få 2 * 10.500 kr (2013 sats) = 21.000 kr i kontanthjælp hvis de begge var uden job.
 
Part 1 har job (160 timer/md, fuld tid) og får 27.272 kr om måneden.
Forsørgelsesgrundlaget skal derefter fratrækkes AMB (8%), Timefradrag (25 kr/time, se note om finanslov nedenfor) og ATP (almindeligvis 90 kr/md).
 
Dette giver 27.272 kr - (27.272 kr * 8%) - (25 kr * 160) - 90 kr = 27.272 kr - 2181,76 kr - 4000 kr - 90 kr = 21.000,24 kr
 
Dermed tjener part 1 - ifølge beregningsgrundlaget - nok til at forsørge begge parter, og part 2 vil ikke kunne modtage kontanthjælp.
 
;Eksempel 2:
Som ovenfor, men hvor begge parter har forsørgelsespligt over mindst ét barn (evt. et fælles barn).
Så vil den øvre grænse for at part 2 kan modtage kontanthjælp, være 34.777 kr.
 
Potentielt vil parret kunne modtage 2* 13.952 kr (2013 sats) = 27.904 kr i kontanthjælp, hvis begge var uden job.
 
Dette giver 34.777 kr - (34.777 kr * 8%) - (25 kr * 160) - 90 kr = 27.904,84 kr
 
Eventuelle [[pension]]sindbetalinger skal også fratrækkes i beregningsgrundlaget, da det ikke er penge som vil kunne bruges til forsørgelse.
 
;Finanslov 2014:
Den 26/11 indgik Regeringen, V og K en aftale om en ny finanslov som ændrer ovenstående timefradrag fra 15,23 kr til 25 kr.
 
Dette ændrer loftet for hvornår den samlevende part mister 100% af sin kontanthjælp i forbindelse med kontanthjælpsreformen.
 
Fra præsentationen af aftalen:
''Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at hæve fradraget for modregningen for indkomst i kontanthjælpen fra ca. 15 kr. pr. time til 25 kr. pr. time. Det giver kontanthjælpsmodtagere, der arbejder deltid ved siden af kontanthjælpen, en større gevinst ved at være i job. Forslaget skønnes at øge den strukturelle beskæftigelse med 300 fuldtidspersoner.''
 
''Der afsættes 60 mio. kr. årligt hertil i 2014-17.''
 
{| class="wikitable"
|-
! Samlevende par !! Før finanslov !! Efter finanslov 2014
|-
| Uden forsørgerpligt, eks. 1 ovenfor || 25.573 kr || 27.272 kr
|-
| Den ene part har forsørgerpligt || 29.325 kr || 31.024 kr
|-
| Begge har forsørgerpligt, eks. 2 ovenfor || 33.077 kr || 34.776 kr
|}
 
=== Overgangsordning i 2014 ===
I eksempel 1 ovenfor vil part 2 miste 10.500 kr i kontanthjælp om måneden (dvs 100%), men først pr. 1/1 2015.
Som en overgangsordning, vil part 2 kun miste halvdelen af differencen mellem 2015 og 2014, i dette tilfælde 5.250 kr.
 
Dvs. at i ovenstående eksempel vil part 2 fortsat modtage 5.250 kr i kontanthjælp om måneden fra 1/1 2014, men fra 1/1 2015 vil kontanthjælpen bortfalde fuldstændigt.
 
=== Klagemuligheder ===
Fordi den nye lov stillerstillede borgerenborgerne ringere, harindførtes borgerenmulighed krav påfor en partshøring, når han/hunkommunen modtagermeddelte breven fra kommunenborger, om at dekontanthjælpen fremoverville vil få kontanthjælpenblive beregnet ud fra den samlede husstandsindkomst.
 
Når forsørgerpligten ervar afgjort, harhavde borgeren 30 dage til at klage, og når klagen erbehandledes modtageti et møde, vilhvortil borgeren bliveblev indkaldt til et møde hvor klagen behandles. Indtil klagen ervar behandlet, fortsætterfortsatte den hidtidige kontanthjælp., Dogmen vildet borgerenfor blivemeget mødtmodtagne medbeløb etskulle tilbagebetalingskravtilbagebetales, hvis afgørelsen om gensidig forsørgerpligt fastholdesblev fastholdt.
 
=== Kontroverser ===
DerI findesforbindelse med lovændringen opstod der mindre bevægelser, websites, Facebook grupper<ref>[https://www.facebook.com/groups/153135812761/ Facebook]</ref> og online underskriftsindsamlinger, som protestererprotesterede mod lovændringenden. Nogle argumenterede endda for, at den var grundlovsstridig og planlagde en retssag mod staten <ref>[http://forsoergerpligt.dk/ Protestside mod gensidig forsøgerpligt]</ref>.
 
Der findes mindre bevægelser, websites, Facebook grupper<ref>[https://www.facebook.com/groups/153135812761/ Facebook]</ref> og online underskriftsindsamlinger som protesterer mod lovændringen.
Nogle argumenterer endda for at det er grundlovsstridigt og planlægger en retssag mod staten <ref>[http://forsoergerpligt.dk/ Protestside mod gensidig forsøgerpligt]</ref>.
 
For par der ender i denne situation, vil de kunne forbedre deres situation ved faktisk at blive gift, da det vil være muligt for ægtefællen at spare skat ved at udnytte den anden ægtefælles u-udnyttede fradrag. For samlevende er dette ikke muligt.
 
== Se også ==
25.009

redigeringer