Forskel mellem versioner af "Struensees opdragelse af Frederik 6."

'''Opdragelsen af kronprins Frederik (den senere [[Frederik 6.|Frederik d. 6.]])''' som [[Johann Friedrich Struensee]] fra september [[1770]] til januar [[1772]] stod for, var baseret på en bogstavelig fortolkning af den franske oplysningsfilosof [[Jean-Jacques Rousseau|Rousseau]]s pædagogiske klassiker ''Émile''.
 
==Struensees oplysningsidéeroplysningsideer==
Struensee var gennempræget af [[oplysningstiden]]s filosofi. Disse tanker var centrale for hele den reform-, nærmest revolutionsiver, som han og mange samtidige tænkere eller praktikere stod for. Men oplysningstidens ideer blev aldrig uniforme som praktiske løsninger på problemer, de kom snarere til udtryk på vidt forskellige måder, alt efter hvilket land og hvilke personer de prægede. Som hovedpunkt var det et ønske om at ændre på sædvaner og institutioner som ikke fungerede. Kongstanken var at samfundsordningen skulle være en der gjorde flest mulige mennesker lykkelige <ref>Thiedecke, Johnny, ''For Folket – Oplysning, Magt og Vanvid i Struensee-tidens Danmark'', Pantheon, Viborg, 2004, s. 66-67</ref>. Et andet emne som optræder mange steder i oplysningstiden, er den nye opfattelse af borgeren som en, der også har krav på at deltage i statsstyringen og i det hele taget komme op på siden af de gamle adelige i indflydelse i samfundet. Denne tanke har nok hjulpet en del på samvittigheden, da Struensee endelig fik muligheden for at sætte sig på regeringsmagten på bekostning af den sindssyge konge [[Christian 7.]] og en adel, der var sat ud af spillet af personerdem, som havde fået eneret på adgangen til kongen.
Men dettedet betød ikke nødvendigvis at oplysningstidens tanker absolut måtte munde ud i demokratisk revolution, det var nok snarere undtagelsen. For de fleste oplysningsmænd var det detden oplyste enevælde, der var idealet, med [[Voltaire|Francois Voltaire]] og [[Frederik den Store af Preussen]] af Preussen som foregangsmænd for denne tanke. Der er heller ikke meget, der tyder på, at Struensee havde en anden opfattelse af dette,det: hele hans regeringstid var jo med sig selv som den fungerende oplyste monark, godt skjult bag billedet af Christian d. 7, som den oplyste monark og Struensee som hans “Voltaire” ved siden af tronen, kun rådgivende monarken med gode ledetråde.
 
==Opdragelsen==
Anonym bruger