Forskel mellem versioner af "Bruger:Nis Hoff/Kladde7"

Den eneste infanterienhed, som kunne rykke frem den 9. november var 52. divisions 156. brigade under brigadegeneral Archibald Herbert Leggett. 155. og 157. brigade i 52. division opgrupperede sig den 9. november efter intense kampe om Sausage højde ryggen den 8. november.<ref>Grainger 2006, p. 158</ref><ref>Preston 1921, p. 60</ref>
 
MostDe offleste theaf Egyptianden Expeditionaryegyptiske Force'sekspeditionsstyrkes infantryinfanteridivisioner divisionsvar werenået attil theenden endaf ofderes theirforsyningslinjer [[Lineog ofkunne communication|linesikke offølge communication]]den andosmanniske weretilbagetrækning. not able to follow up the Ottoman withdrawal21. XXI Corpskorps's [[54th54. (Eastdivision Anglian)var Division]]tvunget wastil forcedat togøre restophold atved Gaza andog theimperiekavaleribrigade [[Imperial Service Cavalry Brigade]] atved Beit Hanun. InBagude thehavde rear, Lieutenant Generalgeneralløjtnant [[Philip Chetwode, 1st Baron Chetwode|Philip Chetwode'sChetwodes]] [[XX20. Corpskorps (Unitedoverladt Kingdom)|XXsine Corps]]transportmidler hadtil transferred21. itskorps. transport to20. XXIkorps Corps60. XXdivision Corps'sunder [[60thgeneralmajor (2/2nd London) Division]] (Major General [[John Shea (Indian Army officer)|John Shea]])rastede was resting atved Huj andmens itsdens [[10th10. (Irish)division Division|10th (Irish)]] (Majorunder Generalgeneralmajor [[John Longley]]) andog [[74th74. (Yeomanry)division Division|74th (Yeomanry)]] (Majorunder Generalgeneralmajor [[Eric Girdwood]]) Divisionsvar were atved Karm. InI thefelten fieldvar were53. thedivision [[53rd (Welsh) Division]] (Majorunder Generalgeneralmajor S. F. Mott), corps cavalrykorpskavaleriet, thekamelkorpsbrigaden [[Imperialog Camelden Corpsberedne Brigade]]newzealandske andriffelbrigade thevar [[Newindsat Zealand Mountedfronten Rifles Brigade]], deployed in the front line nearnær Tel el Khuweilfe ini theJudæabjergenes foothillsudløbere ofnord the Judean Hills north offor Beersheba.<ref name=Wavell150-1>Wavell 1968, pp. 150–1</ref><ref>Bruce 2002, pp. 147–9</ref><ref>New Zealand Mounted Rifles Brigade War Diary 8. andog 9. Novembernovember 1917 AWM4-35-1-31</ref> Allenby orderedbrordrede theden beredne Yeomanry Mounted Divisiondivision backtilbage fromfra Khuweilfe totil Chauvel immediately,straks inom theeftermiddagen afternoon of theden 8. Novembernovember, butmen theyde didankom notførst arrive onhøjre theflanke rightaf flankdet ofberedne Desertørkenkorps Mountedto Corpsdage until two days later,senere onden 10. Novembernovember. TheImperie Imperialkamelkorps Camelbrigaden Corpsblev Brigadeogså wasgivet alsotilbage returned totil Chauvel's command onden 11. Novembernovember whenda theden Newberedne Zealandnewzealandske Mountedriffelbrigade Rifleblev Brigadebeordret was83 orderedkm forward {{convert|52|mi|km}}frem fromfra Beersheba. TheyDe arrivedankom 18½ 1/2 hourstimer latersenere.<ref name="Hill132–3">Hill 1978 pp. 132–3</ref> Meanwhile,I mellemtiden var Chauvel wasden forced9. tonovember sendtvunget thetil Australianat Mountedsende Divisionden backberedne toaustralske waterdivision ontilbage 9for Novemberat få vand, soså kun onlyden theberedne Anzac Mounted Divisiondivision (lessuden thenewzealænderne) Newsom Zealanders)havde whichfået hadvand watered atved Jemmameh wasvar availabletil torådighed continuetil at thefortsætte pursuitforfølgelsen. HadHavde thede Australianaustralske andog Newnewzealandske Zealandregimenter regimentsværet beenudrustet armedved withsværd, thekunne sword they mayde have hadhaft opportunitiesmulighed for decisiveat shockgennemføre actionsafgørende inchokangreb additioni totillæg thetil yeomanry cavalrykavaleriets chargesangreb atved Huj, El Mughar andog Abu Shushe.<ref name="Hill132–3">Hill 1978 pp. 132–3</ref>
 
DEn 8. osmanniske armés tropper trak sig tilbage i nogenlunde orden, så hurtigt som muligt, beskyttet mod alvorlige angreb og i rimelig afstand fra deres forfølgere, mens den 7. arme i god forfatning havde trukket sig omkring 16 km tilbage uden at blive generet, og var i færd med at forberede et modangreb. I mellemtiden udstedte den egyptiske ekspeditionsstyrke ordrer om at fortsætte forfølgelsen den 9. november i retning af Nahr Suqreir, mere end 40 km nord for Gaza, den næste mulige forsvarslinje.<ref>Grainger 2006 p. 157</ref>
The Ottoman Eighth Army troops were retiring in some order as quickly as possible, protected against serious attack, and fairly well ahead of their pursuers, while the Seventh Army in good condition, had retired about {{convert|10|mi|km}} without interference, and was preparing to launch a counter–attack. While the EEF issued orders for the pursuit to advance on 9 November towards the Nahr Suqreir, more than {{convert|25|mi|km}} north of Gaza, the next possible line of defence.<ref>Grainger 2006 p. 157</ref>
 
====Isdud====
14.955

redigeringer