Forskel mellem versioner af "Bruger:Nis Hoff/Kladde7"

De fleste af den egyptiske ekspeditionsstyrkes infanteridivisioner var nået til enden af deres forsyningslinjer og kunne ikke følge den osmanniske tilbagetrækning. 21. korps' 54. division var tvunget til at gøre ophold ved Gaza og imperiekavaleribrigade ved Beit Hanun. Bagude havde generalløjtnant [[Philip Chetwodes]] 20. korps overladt sine transportmidler til 21. korps. 20. korps 60. division under generalmajor John Shea) rastede ved Huj mens dens 10. division under generalmajor [[John Longley]] og 74. division under generalmajor [[Eric Girdwood]] var ved Karm. I felten var 53. division under generalmajor S. F. Mott, korpskavaleriet, kamelkorpsbrigaden og den beredne newzealandske riffelbrigade var indsat på fronten nær Tel el Khuweilfe i Judæabjergenes udløbere nord for Beersheba.<ref name=Wavell150-1>Wavell 1968, pp. 150–1</ref><ref>Bruce 2002, pp. 147–9</ref><ref>New Zealand Mounted Rifles Brigade War Diary 8. og 9. november 1917 AWM4-35-1-31</ref> Allenby brordrede den beredne Yeomanry division tilbage fra Khuweilfe til Chauvel straks om eftermiddagen den 8. november, men de ankom først på højre flanke af det beredne ørkenkorps to dage senere den 10. november. Imperie kamelkorps brigaden blev også givet tilbage til Chauvel den 11. november da den beredne newzealandske riffelbrigade blev beordret 83 km frem fra Beersheba. De ankom 18½ timer senere.<ref name="Hill132–3">Hill 1978 pp. 132–3</ref> I mellemtiden var Chauvel den 9. november tvunget til at sende den beredne australske division tilbage for at få vand, så kun den beredne Anzac division (uden newzealænderne) som havde fået vand ved Jemmameh var til rådighed til at fortsætte forfølgelsen. Havde de australske og newzealandske regimenter været udrustet ved sværd, kunne de have haft mulighed for at gennemføre afgørende chokangreb i tillæg til yeomanry kavaleriets angreb ved Huj, El Mughar og Abu Shushe.<ref name="Hill132–3">Hill 1978 pp. 132–3</ref>
 
DEnDen 8. osmanniske armés tropper trak sig tilbage i nogenlunde orden, så hurtigt som muligt, beskyttet mod alvorlige angreb og i rimelig afstand fra deres forfølgere, mens den 7. arme i god forfatning havde trukket sig omkring 16 km tilbage uden at blive generet, og var i færd med at forberede et modangreb. I mellemtiden udstedte den egyptiske ekspeditionsstyrke ordrer om at fortsætte forfølgelsen den 9. november i retning af Nahr Suqreir, mere end 40 km nord for Gaza, den næste mulige forsvarslinje.<ref>Grainger 2006 p. 157</ref>
 
====Isdud====
ByIndtil den 9. Novembernovember thehavde Eighthden Army8. hadarmé retreatedtrukket sig 32 {{convert|20|mi|km}} whiletilbage themens Seventh7. Armyarmé "hadnæsten lostikke hardlyhavde anymistet groundterræn."<ref name="Erickson2001p173"/> SoonSnart afterefter daylight,at Chaytor'sdet Anzacblev Mountedlyst Divisiontog setChaytors outberedne toAnzac ridedivision acrossafsted thefor maritimeat plainride towardsover thekystsletten coast,mod havingkysten wateredefter theirat horseshave thevandet previousderes eveningheste den forudgående aften.<ref>Preston 1921, p. 59</ref><ref name="Grainger157"/> ByOmkring aboutkl. 08:8.30 theankom 1st1. Lightlette Horseberedne Brigadebrigade enteredtil [[Bureir]] andog aroundomkring anen hourtime latersenere thenærmede 2ndden Light2. Horselette beredne brigade Brigadesig washovedkvarteret approachingfor [[Friedrich Freiherr Kress von Kressenstein]]'s Eighth8. Armyarmé headquarters atved [[Hulayqat]], wherehvor anen Ottomanosmannisk rearguardbagtrop occupied ai strongen positionstærk stilling. TheBrigaden brigadeforetog madeet aafsiddet dismountedangreb attackog capturingtog omkring 600 prisonersfanger, largestore amountsmængder of suppliesforsyninger, materiel andog anet abandonedforladt Germantysk field hospitalfelthospital. AtVed middaymiddagstid [[List of Ottoman post offices inblev Palestine|El Mejdel]], {{convert|13|mi|20 km}} north-eastnordøst offor Gaza, wasbesat occupiedaf byden the1. 1stlette Lightberedne Horse Brigadebrigade, whensom they capturedtog 170 prisonersfanger andog foundfandt aen goodgod wellbrønd withmed aen steamdampdrevet pumppumpe, enablingsom thegjorde brigadedet tomuligt quicklyfor waterbrigaden allhurtigt horsesat vande alle hestene. AfterEfter passingat thehave ancientpasseret townden ofantikke by [[Ashkelon]] thefik Anzacden Mountedberedne DivisionAnzac wasdivision notifiedfra bydet theberedne Desertørkenkorps Mountedom Corpsat that21. thekorps XXImarcherede Corpslangs waskysten marching up the coast towardsmod El Mejdel andog Julis. AsDa theden mainosmanniske Ottomanhovedvej roadog andjernbane railwaynordpå leadingfra northGaza frombegge Gazavar wereafbrudt both cutbeordrede Chauvel ordereddivisionen thetil divisionat torykke advancefrem towardsmod [[Bayt Daras]], requiringhvilket thebetød divisionat todivisionen turnskulle north-eastdreje mod nordøst. SubsequentlyEfterfølgende thegik 1st1. Lightlette Horseberedne Brigadebrigade ind i entered [[Isdud]] closenær toMiddelhavet themens Mediterranean2. Sealette while,beredne onbrigade theirtil right,højre thefor 2nddem Lighterobrede Horse Brigade captured the villages oflandsbyerne Suafir el Sharkiye andog Arak Suweidan, asamt convoyen andkonvoj itsog escortdens eskorte (someomkring 350 prisonersfanger). AsMens thebrigaden brigadereorganiserede wassig reorganisingfor toat securesikre thesig prisoners,fangerne Ottomanåbnede gunsosmanniske furtherkanoner northlængere openednordpå fire,ild shellingog bothbeskød captorsbåde andfanger captivesog alikederes vogtere. JustLige beforeinden darkaften thetog 2nd2. Lightlette Horseberedne Brigadebrigade capturedyderligere a200 furthertil 200fange prisoners,inden beforeden theberedne Anzac Mounted Divisiondivision took up a night battle outpost line, along high ground south of the Wadi Mejma, from near Isdud to Arak Suweidan.<ref name="Powles 1922, p. 144">Powles 1922 p. 144</ref><ref name="Preston59-60">Preston pp. 59–60</ref>
 
Meanwhile Hodgson's Australian Mounted Division, spent most of 9 November searching for water, which was eventually found at Huj.<ref name=Grainger157/> By the evening of 8 November, the 3rd Light Horse Brigade had not watered since 7 November and the 5th Mounted Brigade since the evening of 6 November, and that if these two brigades were not watered the following day, the divisional war diary reported, "results will be most serious." After relieving these two brigades at 07:30 on 9 November, the 4th Light Horse brigade sent out patrols searching for water. The 12th Light Horse Regiment found one small well at Nejed, while another patrol found two wells at Simsim with basic lifting appliances which made watering very slow. They also found touch with the Anzac Mounted Division. By noon on 9 November the division was watering at Jemmameh, which was not expected to be completed until 18:00.<ref>Australian Mounted Division General Staff War Diary November 1917 AWM4-1-58-5</ref> After most of the horses had been watered, they advanced {{convert|16|mi|km}} to the [[Kastina]]–[[Isdud]] line capturing prisoners, guns, and transports on the way. This march made during the night of 9/10 November was the only night march made during the Sinai and Palestine campaign, through Ottoman territory.<ref name="Wavell150-1">Wavell 1968, pp. 150–1</ref><ref>Keogh 1955, p. 168</ref>
14.955

redigeringer