Forskel mellem versioner af "Kuldioxid"

6.634 bytes fjernet ,  for 4 år siden
Intet
(Små ændringer azin)
(Intet)
Fuck din far azin :)
{{Infoboks Kemi
| BilledFil = Carbon-dioxide-2D-dimensions.svg
| BilledTekst = Kuldioxid-molekylets opbygning med længde på bindingen.
| BilledFilV1 = Carbon_dioxide_structure.png
| BilledTekstV1 =
| BilledFilH1 = Carbon-dioxide-3D-vdW.svg
| BilledTekstH1 =
| BilledFilV2 =
| BilledTekstV2 =
| BilledFilH2 =
| BilledTekstH2 =
| BilledFil2 =
| BilledTekst2 =
| Navn =
| IUPACNavn =
| SystematiskNavn =
| AndreNavne = Carbondioxid<br/>Kultveilte
| Forkortelser =
| Formel =
| Molarmasse =
| Fremtræden = Farveløs
| CASNr =
| EC-Nr =
| PubChem =
| SMILES = O=C=O
| InChI =
| ENummer =
| Massefylde = 1562 kg/m<sup>3</sup> <small>(fast form ved 1&nbsp;atm og −78.5&nbsp;°C)</small><br />770 kg/m<sup>3</sup> <small>(flydende form ved 56&nbsp;atm og 20&nbsp;°C)</small><br />1,977&nbsp;kg/m<sup>3</sup> <small>(luftformig ved 1&nbsp;atm og 0&nbsp;°C)</small>
| OplVand =
| OplAndre =
| OplAndreSolvent =
| Smeltepunkt = 194,7 K
| Kogepunkt = 216,6 K
| pKa =
| pKb =
| IsoelektriskPkt =
| SpecRotation =
| Refraktionsindeks =
| Viskositet =
| Krystalstruktur =
| Koordinationstal =
| MolShape =
| Dipolmoment =
| DeltaHf =
| DeltaHc =
| Entropi =
| Varmekapacitet =
| ATCKodePræfiks =
| ATCKodeSuffiks =
| ATCKode =
| DrugBank =
| Biotilgæng =
| Metabolisme =
| Biohalvtid =
| Udskil =
| PregCat =
| AdminMåde =
| SlagFøls =
| FriktionsFøls =
| ExplosivHast =
| REFaktor =
| MSDS =
| EUKlasse =
| Hovedfarer =
| NFPA-H =
| NFPA-F =
| NFPA-R =
| Rsætninger =
| Ssætninger =
| LD50 =
| FlammePkt =
| Selvantændelse =
| Explosionsgrænser =
| AndreAnioner =
| AndreKationer =
| AndreFunk =
| AndreFunkGruppe =
| SeOgsåForb =
}}
 
[[Fil:Mauna Loa CO2 monthly mean concentration.svg|thumb|280px|Forøgelsen af atmosfærens kuldioxid (CO<sub>2</sub>) også kaldet "Keeling-kurven". De månedlige målinger af CO<sub>2</sub> viser små sæsonvariationer med en årligt stigende tendens. Hvert års maximum nås i den nordlige halvkugles sene forår og faldet sker under vækstsæsonen på den nordlige halvkugle, når planterne optager mest CO<sub>2</sub> fra atmosfæren.]]
 
[[Fil:CO2-src.png|thumb|280px|''' Det årlige CO<sub>2</sub>-udslip fra 1800 til 2002 efter kilde''' (sort: [[kul]], violet: [[olie]], gul: [[gas]], grå: andre kilder). Mængden er angivet i i milliarder [[ton]] karbon.]]
 
[[Fil:CO2 responsibility 1950-2000.svg|thumb|280px|{{chem|CO|2}}-udledning pr indbygger]]
 
Det [[kemi]]ske stof '''kuldioxid''', bedre kendt som '''CO<sub>2</sub>''' (også '''carbondioxid''' ([[Kemisk Ordbog]]) eller, i henhold til Ørsteds dansksprogede nomenklatur, '''kultveilte''') består af [[molekyle]]r, der hver især består af ét [[Carbon|kulstofatom]] og 2 [[oxygen]]atomer.
 
Ved atmosfærisk tryk kan kuldioxid kun findes i to tilstandsformer; som en gas, og ved temperaturer under -78,5 [[celsius|°C]], et fast stof der ligner fin, tætpakket sne. På grund af den "manglende" væske-tilstand omtales dette faste kuldioxid som [[tøris|tøris,]] da det direkte omdannes til gas ved fordampning. Væskeformen findes, men den opstår kun ved tryk over 5,1 atm. Dette udnyttes ved opbevaring af kuldioxid på trykflaske.
 
Kuldioxid dannes ved forbrænding, [[forbrænding|oxidation]] af organisk materiale som [[fossile brændstoffer]] og andet [[organisk materiale]], når der er tilstrækkelig ilt ([[oxygen]]) tilstede.
 
Når forbrændingen foregår ved høj temperatur, og der kun er ringe mængde ilt tilstede, kan der dannes [[kulmonooxid]].
 
Ved respiration omdannes kulhydrater under optagelse af ilt til kuldioxid og vand. Respirationen foregår i alle levende organismer. Hos mennesker og dyr udåndes kuldioxid via lungerne. Et menneske udånder ca. 450 L kuldioxid svarende til 900 gram pr. dag.
 
Respirationsligningen: C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O6 + 6 O<sub>2</sub> → 6 CO<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O
 
[[Plante]]r optager kuldioxid ved [[fotosyntese]] og omdanner kuldioxid og vand til kulhydrater.
 
Fotosynteseligningen: 6 CO<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O → C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + 6 O<sub>2</sub>
 
Kuldioxid er i dag til stede i [[Jorden]]s atmosfære i en koncentration på ca. 0,04 % (400 ppm) i den tørrede luft.<ref>[http://www.sciencealert.com/earth-s-co2-levels-just-permanently-crossed-a-really-scary-threshold Earth's CO2 levels just crossed a really scary threshold - and it's permanent. ScienceAlert 2016]</ref> <ref>[http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ Carbon Dioxide. Opdatering fra NASA]</ref> Koncentrationen er stigende, og er tiltaget med 40% siden industrialiseringen startede.
 
Luftens indhold varierer lidt med årstiden. Luftarten virker som en [[drivhusgas]]. Kuldioxid indgår i et stort [[kulstofkredsløbet|kredsløb]]. Luftens indhold af kuldioxid er i ligevægt med [[hydrosfæren]]s indhold af kuldioxid. [[Hydrosfæren]]s stigende kuldioxidindhold medfører en ændring af pH kaldet [[forsuring]]. [[havenes forsuring|Verdenshavenes forsuring]] omtales som "det andet kuldioxid-problem".
 
== Se også ==
* [[Drivhuseffekten]], [[Havenes forsuring]]
* [[Kulstofkredsløb#Kulstof i "dødens søer"|Dødens søer]]: [[Kivusøen]], [[Nyossøen]] og [[Monounsøen]]
* [[Fotosyntese]], [[Blad (organ)]], [[Autotrof]], [[Heterotrof]]
* [[Geologisk CO2-lagring|Geologisk CO<sub>2</sub>-lagring]]
* [[Jordens atmosfære]]
* [[Kulsyre]], [[Tøris]], [[Sodavand]]
* [[Respiration]], [[Lunge]], [[Gælle]]
 
== Referencer ==
{{reflist}}
 
== Eksterne henvisninger ==
* [http://scifun.chem.wisc.edu/chemweek/CO2/CO2.html Chemical of the Week: Carbon Dioxide]
* [http://www.klimadebat.dk/grafer_co2udledning.php Grafer over udviklingen i den globale og den danske udledning af CO2]
* [http://www.ingenCO2.dk Initiativ til reduktion af CO2 fra internettet]
* [http://www.dryiceinfo.com/science.htm Dry Ice information]
* [http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2016/juni/sidste-sted-paa-jorden-krydser-klimatisk-milepael/ Sidste sted på Jorden krydser klimatisk milepæl. DMI 2016]
* [http://www.sciencedaily.com/releases/2005/07/050705232102.htm 2005-07-06, Sciencedaily: NASA Satellite Data Capture A Big Climate Effect On Tiny Ocean Life] Citat: "...[[El Niño]] and La Niña play with the populations of microscopic ocean plants called [[fytoplankton|phytoplankton]]. That's what scientists have found using [[NASA]] [[satellit]]e data and a computer model...Surprisingly, this study found that this transfer of [[carbon]] to the deep ocean increased by a factor of eight due to the large phytoplankton blooms that can occur during a [[La Niña]]..."
 
{{Commonskat|Carbon dioxide}}
 
{{autoritetsdata}}
 
[[Kategori:Kulstofforbindelser]]
[[Kategori:Gasser]]
Anonym bruger