Forskel mellem versioner af "Vestforbrænding"

1.666 bytes fjernet ,  for 2 år siden
m
Fjerner version 9226768 af MOS VF (diskussion) Exit POV og Copyvio
(Fakta er blevet opdateret, og indholdet er blevet ændret sprogligt.)
m (Fjerner version 9226768 af MOS VF (diskussion) Exit POV og Copyvio)
[[File:23052011183.jpg|thumb|float|Anlægget ved Islev nord for Ejby, vestlige København.]]'''Vestforbrænding''' (officielt I/S Vestforbrænding) er Danmarks største [[Affald|affalds]][[selskab]] i [[Danmark]], og ejes af 19 [[Kommune|kommuner]] i [[København|Københavns omegn]] og [[Nordsjælland]].
'''Vestforbrænding''' (officielt I/S Vestforbrænding) er det største [[Danmarks kommuner|kommunalt ejede]] [[affald]]s[[selskab]] i [[Danmark]] – 19 [[kommune]]r i [[københavn]]sområdet og [[Nordsjælland]] ejer selskabet, hvis største enkeltaktivitet er et stort [[forbrændingsanlæg]] i [[Ejby (Glostrup)|Ejby]] ved [[Glostrup]].
 
Selskabet, der blev etableret i 1970, har dog også andre aktiviteter end forbrænding; blandt andet driver selskabet flere [[genbrugsplads]]er i [[opland]]et og administrerer ca. 30 forskellige affaldsordninger i en eller flere [[kommune]]r.
Selskabet blev etableret i 1970.
 
Vestforbrændings forbrændingsanlæg er Danmarks største med en ovnkapacitet på op til 550.000 [[ton]]s affald om året. I løbet af en uge sker der ca. 2.000 indvejninger af skraldebiler med affald, naturligvis flest på hverdagene og færre lørdag-søndag. Modtagehallen har ud over aflæsse-slidskerne også en særlig stikprøvekontrol af læssets indhold.
Vestforbrænding har et forbrændingsanlæg i Glostrup, hvor Vestforbrændings administration også holder til. Desuden har Vestforbrænding to affaldsanlæg i henholdsvis Frederikssund og Taastrup til håndtering af forskellige typer genanvendeligt affald. Endelig har Vestforbrænding 24 [[Genbrugsplads|genbrugsstationer]].
 
Forbrændingsanlægget er et [[kraftvarmeværk]]. Energien, der frigives ved [[forbrænding]]en af affaldet omdannes således både til [[elektricitet]] og [[fjernvarme]]. Der produceres el svarende til ca. 80.000 husstandes forbrug og fjernvarme til ca. 75.000 husstandes forbrug.
'''Energi'''
Anlægget er blevet udvidet og udviklet med mange nye, større og mere modernede ovne og skorstene de sidste 10 år. Filtrene bliver skiftet en gang om måneden og ovnene renset to gange om året. Forbrændingsanlægget forurener væsentlig mindre end mange andre former for afskaffelse af tilsvarende materiel. Omfanget af forurening afhænger af afstanden fra forbrændingsanlægget. Således vil tunge partikler påvirke nærmiljøet og lette partikler fjernmiljøet.{{kilde mangler|dato=januar 2016}}
 
Vestforbrænding rummer Danmarks største affaldsforbrændingsanlæg. Her brændes hvert år ca. 550.000 [[Ton|tons]] husholdnings- og erhvervsaffald, fra omkring 920.000 borgere og 60.000 virksomheder i oplandet. Anlægget råder over to moderne forbrændingsovne, som tilsammen har en kapacitet på ca. 70 tons affald i timen. 
 
Ved [[Forbrænding|forbrændingen]] produceres energi, både i form af [[elektricitet]] og [[fjernvarme]]. Årligt produceres ca. 1,2 mill. MWh fjernvarme, hvilket svarer til ca. 63.000 husstandes forbrug, samt ca. 250.000 MWh elektricitet, hvilket svarer til ca. 140.000 gennemsnitsdanskeres forbrug.
 
Røgen renses, så den praktisk talt kun består af vanddamp, og restprodukter fra forbrændingen (slagger) oparbejdes på et andet anlæg, hvor så godt som alt metal i slaggerne kan udvindes til genanvendelse.
 
Via Vestforbrændings eget fjernvarmenet leveres varme til kunder i Ballerup, Furesø, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Den overskydende fjernvarme sælger vi til store fjernvarmesystemer i København og på Vestegnen.
 
Vestforbrænding er desuden ved at udvikle nye tiltag såsom fjernkøling, optimering af energiudbyttet, samt tværgående energisamarbejde.
 
'''Genanvendelse'''
 
Ud over affaldsforbrænding står Vestforbrænding også for andre løsninger inden for indsamling og behandling affald fra borgere og virksomheder. Det er ud fra devisen om at affald er ressourcer.
 
Vestforbrændings Kommuneservice tilbyder de 19 ejerkommuner at drive og administrere en række forskellige affaldsordninger og aktiviteter. Disse ordninger omfatter 24 genbrugsstationer, indsamlingsordninger for genanvendeligt affald ved husstande, indsamling af glas, papir og andet i genbrugsbeholdere (kuber), samt madaffaldsordning. Årligt indsamles ca. 350.000 tons affald alene på genbrugsstationerne. Heraf genanvendes ca. 300.000 tons.
 
Alle affaldsløsninger er i en løbende udvikling, og man er i de seneste år begyndt at tænke mere helhedsorienteret i udviklingsarbejdet, i retning af en samlet ressourcestrategi, cirkulær økonomi og samarbejde mellem kommuner om genanvendelsesløsninger.
 
'''Formidling og undervisning'''
 
Vestforbrændings Formidlingscenter har en række undervisningstilbud, primært rettet til folkeskoleklasser om affald, miljø og ressourcer. Tilbuddene omfatter både kurser, øvelser og rundvisninger på Vestforbrændings anlæg.
 
Desuden undervises på genbrugsstationer og skoler i selskabets opland.
 
Undervisningskonceptet har en meget naturvidenskabelig tilgang med overskriften ’Videnskab i virkeligheden’.
 
Formidlingscentret modtager også voksne gæster fra både ind- og udland. Vestforbrænding modtager årligt ca. 20.000 besøgende på anlægget i Glostrup og på de 24 genbrugsstationer i ejerkommunerne.
 
== Kilder og eksterne henvisninger ==
12.952

redigeringer