Statistisk sentralbyrå: Forskelle mellem versioner

m
bot: indsæt skabelon autoritetsdata; kosmetiske ændringer
(oprettet ud fra det norske opslag)
 
m (bot: indsæt skabelon autoritetsdata; kosmetiske ændringer)
'''Statistisk sentralbyrå''' ('''SSB''') er den centrale institution for indsamling, bearbejdning og formidling af officiel [[statistik]] i [[Norge]], parallelt til [[Danmarks Statistik]]s rolle i [[Danmark]]. SSB har, i henhold til den norske ''statistikkloven'' fra 1989<ref>[https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-54 Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven).]</ref> ret til at fastsætte, hvad der skal være officiel statistik, samt ansvaret for at samordne al officiel statistik i Norge. SSB producerer 85-90 procent af al officiel statistik i Norge.
 
== Organisering og ledelse ==
 
SSB ligger administrativt under Finansdepartementet (det norske [[finansministerium]]) og har egen bestyrelse, som udpeges af regeringen. SSB er uafhængig i statistikfaglige spørgsmål. Dette indebærer, at SSB selv bestemmer, hvad der skal publiceres, og hvornår og hvordan dette skal ske. SSB har ca. 1000 medarbejdere fordelt med godt halvdelen i [[Oslo]] og resten ved en afdeling i [[Kongsvinger]].
 
== Statistikområder ==
 
SSB udarbejder statistik på en lang række områder som [[økonomi]], [[befolkning]], [[levevilkår]], [[arbejdsmarked]] og [[miljø]]. Blandt de mest centrale statistikker er [[forbrugerprisindeks]]et, arbejdskraftundersøgelsen, befolkningsstatistikkerne og [[Nationalregnskab]]et.
 
== Forskning ==
== Historie ==
 
Statistisk sentralbyrå blev oprettet som en selvstændig institution i 1876, med i alt 15 funktionærer. Tidligere var Tabellkontoret den norske stats central for indsamling og bearbejdning af statistik. Juristen [[Anders Nicolai Kiær]] (1838–1919) blev udnævnt til direktør i 1877 og ledede institutionen frem til 1913. Kiær havde været tilknyttet Tabellkontoret siden 1861.
 
I 1907 vedtog [[Stortinget]] den første norske statistiklov ("Lov om tilveiebringelse af opgaver til den officielle statistikk"). Denne lov gav [[hjemmel]] til at indhente oplysninger til statistiske formål fra privatpersoner og næringsdrivende. Loven slog samtidig fast, at oplysningerne ikke kunne bruges til andre formål end statistikproduktion, og at tallene ikke måtte offentliggøres på sådan en måde, at det kunne skade den enkelte kilde. I 1989 vedtog Stortinget en ny statistiklov, som blandt andet fastsatte en tavshedspligt på 100 år for statistisk grundlagsmateriale om personlige forhold og på 60 år for drifts- og forretningsforhold.
 
"Lov om folkeregistrering" blev vedtaget i 1946, og "Det sentrale folkeregister" (tilsvarende det danske [[Det Centrale Personregister|centrale personregister]] blev oprettet i 1964, med basis i den norske folketælling i 1960. Folkeregisteret lå i Statistisk sentralbyrå frem til 1991, hvor ajourføringen blev overtaget af det norske Skattedirektoratet.
 
== Kilder ==
* [http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-054.html Statistikkloven]
* [https://www.ssb.no/omssb/styringsdokumenter/lover-og-prinsipper/statistikkloven Om statistikkloven på Statistisk sentralbyrås hjemmeside]
{{autoritetsdata}}
 
[[Kategori:Forvaltning i Norge]]