Ente lente

Medlem siden 8. januar 2014
690 bytes tilføjet ,  for 3 år siden
forkortelse og tilføjelse
m (afsnit)
(forkortelse og tilføjelse)
 
'''nyeste tilføjelser:'''<br>
 
=='''Bogkoncentrater:'''==
Peter K.A. Jensen 2015 '''Da mennesket blev Menneske'''
 
s15 Mutationer er evolutionens råmateriale
s38 Farvesyn...men nogle har tilfældigvis arvet to ens varianter af et gen så de kun har dikromatisk farve syn.
s46 konklusion ...mennesket er tilsyneladende planløst produkt af en blind og tilfældig proces... på grund af tilfældigheder og de rådende betingelser fulgte chimpanserne én evolutionær rute, mens mennesket fulgte en anden.... nye betingelser producerede ikke én, men en hel række af hominine arter. Mindst tre af disse.......Homo arter overlevede indtil det moderne menneske vandrede ud af Afrika..
s56 ..der gives mange ex. på hvordan levende organismers udviklingen er blevet formet af geologiske og økologiske begivenheder, der er uden sammenhæng med, hvor tilpassede organismer i øvrigt er til det miljø, hvor de færdes. Sådanne ex. er med til at understrege det tilfældige og uforudsigelige ved udviklingshistorien. Landskabs ændringer ...ned fra træerne.. og på to ben.
s 104 Hjerne vægt forøges, tarm vægt formindskes.
s 128 86 milliarder neuroner, Gorilla 33, chimpanse 28. raw food hjernen og ville kræve >9 timer/dg med indtagelse for nødvendig energitilførsel.
s152 følge mutationer i hhv. mtDNA og Y-kromosom DNA ..gruppering og forekomst ... se mindre og mindre variation længer væk fra Afrika.
s 209 forskellige selektionstryk og den tilfældige genetiske drift.
s106 der har levet 106 milliarder mennesker på jorden
s405 Et ordforråd.. et sæt af tilfældigt valgte symboler
s434 variation i arvemassen (genetisk var.) og variation i fremtoningen eller fremtoningspræget, (fænotype var). s435 Mutationer ..skaber herved nye, ændrede udgaver eller varianter af gamle gener; sådanne varianter af det samme gen kaldes for alleler... optræder med forskellig hyppighed i forskellige befolkningsgrupper. En mutationens skæbne afhænger af naturlig udvælgelse, migration (flytning/ indflytning af befolk.) og tilfældig genetisk drift samt partnervalg.
s441 indtil for nyligt har mennesket levet i små spredte befolkningsgrupper, hvor tilfældig genetisk drift har haft stort råderum (ex. partnervalg i nærområdet). Fremtoning/ skiftende miljøer, regler for partnervalg og tilfældigheder (ex. overlevelse).
S 503-506 Dem der er i stand til at ned-bryde laktose som voksne, nedstammer alle fra områder, hvor husdyrhold (mælk) har været en vigtig del. Laktase aktiviteten styres hos pattedyr af et enkelt gen (LCT) Den naturlige version bevirker at aktiviteten forsvinder efter die-periodens afslutning, mens den dominant virkende allel (LCT*P (mutation)) bevirker at aktiviteten forbliver i voksenlivet. Mutationen menes oprindeligt at være opstået for ca. 7000 år siden i asien. Mutationens placering er den samme for europæere mens tre andre mutationer, der er forskellige fra hinanden (afrikanske) har andre placeringer i laktase genet...eksempel på konvergent eller parallel evolution forårsaget af et stærkt selektions-tryk, der er resultatet af fælles kulturelle træk – kvæghold og mælke indtagelse .
S521 ...Biokulturel evolution (ex. vaccination mod sygdomme)... manipulation....den biologiske har ingen retning men stor tilpasningsevne.<br>
____________________________________________________________
 
____________________________________________________________<br>
 
Christiansen, Freddy Bugge og Fenchel, Tom. 2009. '''Evolution, Den forudsigelige vilkårlighed.'''<br>
 
Livets udvikling er uden mål, og mennesket er derfor ikke det ypperste resultat af en lang forædlingsproces.<br>
 
Derfor sker mirakler, mærkelige sammentræf og usædvanlige hændelser hver dag.
Bogen '''”The Improbability Principle”''' af prof. David Hand handler om hvordan vi får et galt syn på verden, når vi bruger statistik forkert.
 
Tilstrækkeligt usandsynlige hændelser indtræffer aldrig (Borels lov), men hvorfor sker de alligevel igen og igen. Han regner på hvornår noget bliver tilstrækkeligt statistisk usandsynligt i spil eller på menneskelige, jordiske eller kosmisk skala. Det samler han i et ”Usandsynligheds princip” (The Improbability Principle) om usædvanlige eller uventede hændelser, men ikke umulige. De indtræffer bl.a. hvis de er ud af et virkeligt stort antal muligheder (rigtigt store tals lov). Andre gange ved at de er uundgåelige, da noget vil ske (en må vinde i Lotto). Livet er en serie af hændelser, nogle sammentræffer (koincidens) andre udvælger vi (Selektion) og sammenføjer på en meningsfuld måde, selvom der ikke er en påviselig kausal årsags sammenhæng (sort kat over gaden). Når noget er indtruffet kan man identificere de parametre der gik forud, der behøves ikke være mange brikker, men der kan være mange kombinations muligheder. Hvilke brikker der indgik i et hændelsesforløb er (først)muligt at udpege bagefter (Bagklogskab)<br>
Murphys lov : hvis noget kan gå galt, vil det gå galt ! Omskrevet - Hvis noget kan hænde vil det hænde.
--------------------------------
 
* En stokastisk variabel er en talstørrelse(mat. beregn.)hvis værdi er bestemt af tilfældigheder.
* Tilfældighed er - når udfaldet af noget ikke beror på noget foregående (udfald (ex. terningkast) eller led i en kæde). Hvorledes evt. Kaos udvikler sig er derimod stærkt afhængig af udgangsbetingelser.
 
De gamle grækere troede de havde fundet at verden havde total matematisk / geometrisk orden (se [[Irrationale tal|irrationale]] tal) men det "væltede" deres verden da de opdagede at forholdet mellem et kvadrat side og diagonalen er kvadratrod 2 = 1,414213....... og at dette forhold har (formodet) tilfældig talrække i decimalen, hermed en '''uorden''' i en verden af formodet orden.
 
Entropi er uorden (symmetrisk fordelt), Kaos er dynamik ude af kontrol! Entropi vokser men Kaos dør ud når energi tilførsel ophører eller når et system selvorganiserer.
Tilfældighed er ikke Kaos men kaos kan være tilfældig. Tilfældighed forekommer i kvantefysikken, men også i biologien, hvor spontane mutationer (og andet) er kilde til "nyheder" i evolutionen. Kaos bygger bro fra, en "streng" Deterministisk verden uden en nødvendig fleksibilitet og til andre end kun een mulig udvikling. Hormon produktionen, hjerteslag og hjerneaktivitet ser i dag ud til at kunne betegnes som lettere kaotiske tilstande. Det sidste kan måske "redde" 'Den frie vilje' og gøre os ansvarlige for vore handlinger !
I alle systemer der ex. kopierer eller behandler information øges uorden (fejl). I computere og i vores DNA ophobes fejl som fragmenter eller "skrammel". Også selvom der er etableret reparations mekanismer.
I den græske mytologi var kaos den urtilstand hvorfra verden blev dannet og i nordisk mytologi antages verden også at være opstået ved en tilfældig sammenblanding af komponenter.<br>
 
== Tekster og nogle bidrag til Wiki : ==
 
Der er to slags '''sandheder'''. Til den ene slags hører udsagn, der er så simple og klare, at den modsatte påstand øjensynligt ikke kan forsvares. Den anden slags, de "dybe" sandheder, er udsagn for hvilke det gælder at det modsatte også indeholder dyb sandhed. <small>(Niels Bohr)</small><br />
 
Den '''bedst egnede''' behøver ikke være perfekt for at overleve (favoriseres), bare egnet godt nok ! [[Evolution (biologi)]] (kendsgerning) frembringer både heldige og uheldige varianter (uintelligent). Tilfældigt opståede ændringer indgår i en lodtrækning imellem dem og det eksisterende, hvilket lægger en dæmper på hvor tilfældigt det kan blive. En yderligere sortering sker ved naturlig selektion og såkaldt genetisk drift, hvori forekomst og befolkningsstørrelser m.v. også indgår. Udvikling skrider frem medens stabilitet samtidig bevares og de heldige varianter dominerer. Darwin og senere evolutions læren handler om arternes oprindelse men ikke (endnu) om livets oprindelse. I dag kender vi DNA og de kemiske byggesten og ved at simple celler er begyndelsen, på liv, men ikke hvordan det/de blev levende.
 
'''Dannelse'''! ''Intellektuelt'': at skaffe sig viden (teoretisk) og indsigt (praktisk) i hvordan ting virker/ fungerer og hvordan de laves, opstår eller kommer fra. Dernæst praktisk færdighed (håndværk) og brug af rette metode. Og (etisk): at vælge rette balance imellem for lidt og for meget (på svensk Lagom). Finde "Den gyldne middelvej". Er faktisk det Aristoteles (384-322 f.v.t.) kaldte dyd. Problemet er at man kun kan vide uendeligt lidt om ufatteligt meget - til gengæld er det en utømmelig kilde til dannelse !<br />
 
'''Statistik''' er som en lygtepæl; ''God at læne sig op af, men kun lidt oplysende ! Eller som en bikini, den viser det meste men dækker over det vigtigste ! ''eks. "De fleste dør af blodtransfusion..." - nej - de dør fordi det var for sent. Analog : de fleste dør i en seng (så hold dig fra den). I øvrigt mener Alle billister at de kører bedre end gennemsnittet.
 
 
Vi er nogle der er langt '''tryggere''' hvis verden fungerer efter andre '''principper''' end ved at sætte sin lid til, eller ikke mindst '''frygt''' for, ”gudernes vilje(r), lune eller (påstået)formåen”! - Og ved at principperne kan undersøges med videnskabelig metode. Der er nogen begrebsforvirring når det gælder hvad man kalder os ( frit svævende "fritænkere") se derfor artiklen om [[Ateisme]]. Under alle omstændigheder er der kun evidens for ”højere magter” ud fra en samling af enkeltstående anekdoter, hvis sandhedsværdi ikke kan afgøres objektivt (m/fakta) eller ved brug af fornuften! (PS. Buddhisme er også blevet betegnet som ateisme ( har ingen skabende eller almægtig gud)spiritualitet uden at være religiøs)<br />OBS. Ateisme (og homoseksualitet) er stadig forbudt i nogle lande, og den (de) kan stadig være farlig at promovere andre steder (eller er blot socialt ilde set (inklusive af Hedninge eller endog af dem med egen "bland selv" tro)). Bagved ligger/lå frygten for at nedkalde gudernes vrede over samfundet. Det har konsekvenser at konvertere eller frafalde (Apostasi) fra et trossamfund eller sekt!
 
'''Skæbnen''' (som antagelse) er per definition fastlagt og dermed ubønhørlig. Tilfældighed er uden nogens forhånds viden.
'''Relativitetsteori''' (Einstein) i praksis: Når '''Tiden''' flyver forbi, går den langsommere jo højere fart relativt til os her nede på jorden. I en GPS satellit går uret/tiden langsommere da den har fart på (og hurtigere pga. mindre tyngdekraft)- hvis ikke vi korrigerede for dette faktum ville vores stedbestemmelse ikke passe !
 
 
Entropi er uorden (symmetrisk fordelt), Kaos er dynamik ude af kontrol! Entropi vokser men Kaos dør ud når energi tilførsel ophører eller når et system selvorganiserer.
Tilfældighed er ikke Kaos men kaos kan være tilfældig. Tilfældighed forekommer i kvantefysikken, men også i biologien, hvor spontane mutationer (og andet) er kilde til "nyheder" i evolutionen. Kaos bygger bro fra, en "streng" Deterministisk verden uden en nødvendig fleksibilitet og til andre end kun een mulig udvikling. Hormon produktionen, hjerteslag og hjerneaktivitet ser i dag ud til at kunne betegnes som lettere kaotiske tilstande. Det sidste kan måske "redde" 'Den frie vilje' og gøre os ansvarlige for vore handlinger !
I alle systemer der ex. kopierer eller behandler information øges uorden (fejl). I computere og i vores DNA ophobes fejl som fragmenter eller "skrammel". Også selvom der er etableret reparations mekanismer.
I den græske mytologi var kaos den urtilstand hvorfra verden blev dannet og i nordisk mytologi antages verden også at være opstået ved en tilfældig sammenblanding af komponenter.<br>
 
=='''One liners:'''==
448

redigeringer