Forskel mellem versioner af "Wikipedia:Billedpolitik"

Fikser lidt formattering.
(Opdaterer ophavsretsloven til nyeste version, lidt sprogrettelser, kommatering, ændring af formattering.)
Tag: 2017-kilderedigering
(Fikser lidt formattering.)
Tag: 2017-kilderedigering
 
<blockquote>
=== '''Bekendtgørelse af lov om ophavsret<ref>[https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164796 Bekendtgørelse af lov om ophavsret] (LBK nr 1144 af 23/10/2014)</ref> ==='''
 
Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010 med de ændringer, der følger af lov nr. 380 af 17. april 2013 og lov nr. 741 af 25. juni 2014. [...]
{{center|Kapitel 1}}
 
===== {{center|''Ophavsrettens genstand og indhold =====''}}
==== '''Kapitel 1''' ====
===== {{center|''Beskyttede værker =====''}}
 
===== Ophavsrettens genstand og indhold =====
 
===== Beskyttede værker =====
'''§ 1.''' Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.
:''Stk. 2.'' Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.
:''Stk. 3.'' Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.
===== {{center|''Beskyttelsens indhold =====''}}
 
===== Beskyttelsens indhold =====
'''§ 2.''' Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.
:''Stk. 2.'' Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.
:''Stk. 2.'' Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.
:''Stk. 3.'' Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.
===== {{center|''Bearbejdelser =====''}}
 
===== Bearbejdelser =====
'''§ 4.''' Den, som oversætter, omarbejder eller på anden måde bearbejder et værk, herunder overfører det til en anden litteratur‑ eller kunstart, har ophavsret til værket i denne skikkelse, men kan ikke råde over det på en måde, som strider mod ophavsretten til det oprindelige værk.
:''Stk. 2.'' Ophavsretten til et nyt og selvstændigt værk, som er frembragt gennem fri benyttelse af et andet, er ikke afhængig af ophavsretten til det oprindelige værk.
2.184

redigeringer