Forskel mellem versioner af "Sønderho"

3.100 bytes tilføjet ,  for 1 år siden
udvidet artikel
m (B illede)
(udvidet artikel)
}}</ref>
Folkedansen og folkemeloditype [[sønderhoning]] er opkaldt efter byen. Fonden Gamle Sønderho ejer en stor samling dragter, der indtil 1950erne blev brugt af kvinder i Sønderho som daglig påklædning. I dag bruges dragterne på Sønderhodag og ved festlige lejligheder. Fondens medlemmer kan låne eller leje dragter til bryllupper, konfirmationer og lignende.
 
Bakskuld er Sønderhos børnehus. Den startede 1999 som et forældre initiativ, men fungerer fra 2009 som en del af den kommunale børnehave/vuggestue i Nordby. Den gamle skole i Sønderho midt i klitterne danner ramme for denne lille daginstitution. Gruppen er aldersintegreret og der er ca. 20 børn i gruppen.
== Historie ==
Fanø har fra de ældste tider været Krongods og underlagt Riberhus Ladegård, til hvis tjenere den henregnedes. Den findes således i 1231 opført i [[Kong Valdemars Jordebog]] som tilhørende kongen og lensmanden eller stiftsbefalingsmændene på [[Riberhus|Riberhus Slot]] udstedte fæstebreve på kongens vegne til beboerne.
 
Sønderho opstod da nogle af beboerne fra Fanøs første bebyggelse i Albobugten flytter til det sydlige Fanø, sandsynligvis fordi havnen i Albobugten er blevet til marsk, og da fiskeriet var hovednæringen var behovet for at være i kontakt med Ribe-markederne stort, for det var der man kunne afsætte sin fangst. Ved siden af fiskeriet blev den sparsomme jord dyrket.
 
Fiskeriet som hidtil havde været beboernes overvejende indtægt, svingede stadig i udbytte og kunne enkelte år være så ringe, at befolkningen ligefrem led nød.
 
1741 kom Ribe Ladegods på auktion på Ribe Rådhus. Ved borgenes køb af Fanø samme år ændres levevilkårene, idet en overvejende del af indbyggerne bliver selvejende skippere, og i begyndelsen af 1800-tallet er Sønderho en driftig by med skibsbyggeri og tømmervirksomhed.
 
I anden halvdel af 1800-tallet dukker der bygninger op indrettet til butiksformål, der bliver plads til en toldkontrollørbolig. I slutningen af 1800-tallet ophører skibsfarten og der sker en væsentlig udflytning sted, overvejende til [[Esbjerg]]. Byen stagnerer, og stedet bliver mere og mere overtaget af badegæster.
 
I Sønderho fik man i sommeren 1893 etableret et badested med pavillon, restauration og adskillige badevogne. På Sønderho strand ved Hønen var der badevogne, som Fanø Vesterhavsbad administrerede, og der var også bygget en lille pavillon hvor der serveredes kaffe og lignende. 1910 opføres et posthus.
 
Skolevæsenet i Sønderho kan dateres tilbage til omkring 1635, men først i 1705 hører man konkret om skoleundervisning, hvor en skolemester underviser i regning, læsning og skrivning. I 1739 oprettede Sønderhoningerne en skole. Før den tid var undervisningen sket i skolemesterens hjem. Skolen kom til at ligge syd for kirken, og var i brug til 1815, da en udvidelse var nødvendig. En ny skole opførtes i byens sydlige udkant, og det er denne skole, der endnu står. Den ældste bygning er opført i 1856 og den nye i 1987. Skolen er i dag lukket og bruges til børnehus og fritidsaktiviteter.
 
== Erhverv ==
I Sønderho er der en brugs, en entreprenørforretning, en tækkemand og tre snedker- og tømrerforretninger. Der er en ravsliber som har åbent hele året. Der er flere butikker og cafeer, der overvejende har åbent i sommerhalvåret.
* '''Fonden Gamle Sønderho''' har som formål at medvirke aktivt til bevarelsen kultur og miljø i Sønderho by. Fondet driver museerne Hannes Hus, Sønderho Mølle, Brandmuseet og Redningsstationen, samt ved at samle, registrere og formidle viden om metoder, materialer og menneskelige udtryksformer, der har betydning for fondens formål.
* '''Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde''' har blandt andet som formål at varetage sommerhusejernes interesser i forhold til offentlige myndigheder, at varetage sommerhusejernes interesser i forhold til andre foreninger og organisationer, der har eller kan have indflydelse på forholdene i sommerhusområdet i Sønderho og a medvirke til, at sommerhusområdet i Sønderho opleves som et attraktivt område for ejerne og deres gæster
* '''Sønderho Borgerforening''' har som formål er at styrke Sønderho som et aktivt og levedygtigt bysamfund. Arbejdet foregår i arbejdsgrupper, der nedsættes af bestyrelsen efter ønske fra medlemmerne. Grupperne arbejder selvstændigt og er ansvarlige for gruppearbejdets gennemførelse. Foreningen er ikke partipolitisk og har udelukkende til hensigt at gavne Sønderho.
== Seværdigheder ==
* '''[[Sønderho Kirke]]''' fra 1782 er bygget som et smalt langskib med et indbygget tværskib efter den på stedet traditionelle skik, hvorefter man i takt med befolkningsudviklingen har udvidet med små tilbygninger.