Finlands socialistiske arbejderrepublik - Andre sprog