Konsistorium (romersk-katolske kirke) - Andre sprog