Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Andre sprog