Betegnelsen sporeplante betegner de planter der formerer sig ved sporer frem for at formere sig ved frø. Sporeformering forekommer imidlertid ret forskelligt i ret forskellige og ikke-beslægtede plantegrupper, og betegnelsen anvendes derfor ikke mere indenfor botanikken da den reelt svarer til ikke-frø-planter. De fleste mosser og bregner skifter mellem generationer, der formerer sig med ukønnede sporer (haploide), og generationer der formerer sig med kønnede haploide celler.

På skemaet ses dette at være så forskellige planter som alger, mosser (Hornblade,Levermosser og Mosser) og de såkaldte Karsporeplanter der er en anden "udgået" betegnelse for Bregner, Ulvefodsplanter, Padderokplanter m.fl.

 
Rige: Grønne planter
     
Underrige: Stængelplanter
   
  Karplanter
   
Overdivision: Frøplanter
   
Division:
 


Udover denne brede gruppering benyttes betegnelsen "sporeplante" nogle gange i lidt andre betydninger

Betegnelsen er således både misvisende da den antyder en gruppering og slægtskab hvor intet er, og den er tvetydig! I visse tilfælde anvendes betegnelsen dog stadig.

Se også

redigér