Stambusser er buslinjer af høj kvalitet med hyppig drift, der udgør stammen i bybusnet i større byer.

Stambusser fungerer på linje med og som supplement til undergrundsbaner, nærbaner og sporvogne i storbyer med hyppig drift på de vigtigste strækninger. I mellemstore byer, hvor undergrundsbaner ikke kan betale sig, kan de desuden træde i stedet for disse. I begge tilfælde er formålet at skabe hyppige, mere direkte og mere tilforladelige forbindelser end ved almindelige bybusser. I forhold til disse er driftstiden ofte længere, og i visse tilfælde køres endda døgnet rundt. For at dække den højere efterspørgsel på de vigtige strækninger, benyttes ofte større køretøjer så som 13,7 m-busser, ledbusser eller dobbeltdækkerbusser. Med deres overskuelige linjeføringer, hyppige drift og lange driftstid er stambusser nemmere at benytte end andre bybuslinjer, også uden kendskab til køreplaner.

Ved indførelse af stambusser i en given by sker der ofte omfattende ændringer af det eksisterende busnet, der i betydeligt omfang bliver udformet på ny. Filosofien bag er at tilbyde et koncept på linje med undergrundsbaner og nærbaner, hvilket typisk sker med særlige informationssystemer, oversigtskort og andre markeringer. Desuden kan der benyttes særlig bemaling, som i f.eks. Stockholm hvor blåbusslinjerne benytter blå busser til forskel fra de almindelige røde bybusser.

Alt afhængig af de lokale selskaber benyttes der forskellige betegnelser, f.eks. metrobus (Aalborg), Metrobuslinien (Berlin, der også har Metrotram), blåbusslinje (Stockholm), stombussar (Göteborg m.fl.), huvudlinjer (Malmö) eller A-bus (København og Aarhus)