Sten Konow (født 17. april 1867 i Valdres i Søndre Aurdal, død 29. juni 1948) var en norsk orientalist.

Sten Konow

Personlig information
Født 17. april 1867 Rediger på Wikidata
Sør-Aurdal, Norge Rediger på Wikidata
Død 29. juni 1948 (81 år) Rediger på Wikidata
Oslo, Norge Rediger på Wikidata
Nationalitet Norge Norsk
Søskende Karl Konow Rediger på Wikidata
Uddannelse og virke
Medlem af Det Preussiske Videnskabsakademi,
Saksiske Videnskabernes Akademi (fra 1933) Rediger på Wikidata
Beskæftigelse Filolog, universitetsunderviser, indolog Rediger på Wikidata
Arbejdsgiver Universität Hamburg Rediger på Wikidata
Nomineringer og priser
Udmærkelser Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, historisk-filosofisk klasse (1909) Rediger på Wikidata
Information med symbolet Billede af blyant hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Konow blev student 1884, cand.mag. 1891, efter at han bl.a. 1886—87 havde studeret i Halle a. S. og senere nogen Tid gjort Tjeneste ved Universitetsbiblioteket i Kristiania. 1890—91 udgav han »Norsk Lommekonversations Leksikon«. Efter Embedseksamen rejste han til Halle for især under Pischel at fortsætte påbegyndte studier i indisk filologi og tog 5. Maj 1893 Doktorgraden der (»Das Sãmavidhānabāhmana. Ein altindisches Handbuch der Zauberei. Eingeleitet ü. übersetzt« [Halle a. S. 1893]). Fra 1. Febr 1894 til Udløbet af 1896 var han ansat som »Hilfsbibliotekar« ved det kgl. Bibliotek i Berlin. Han vendte derpaa hjem til Norge, ansat som Stipendiat i ind. Filologi ved Univ. i Kria fra Juli 1896; fra Juli 1899 Docent i samme Fag. Han har, foruden med Studiet af den ældre ind. Litt., navnlig beskæftiget sig med dels den buddhistiske (»Zwei Erzählungen aus der Rasavâbinî« [i »Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Ges.«, 1889]; »Vedehathera« [i Kria Vid. Selsk.’s Skr 1895, II, Nr 4]), dels Prakrit-Litteraturen, bl.a. en ny Udg. af »Rājaśekharas Karpuramañjarī« (i Harvard Oriental Series, Nr 6). Sammen med Karl Fischer var han fra Oktbr 1898 til Marts 1899 Redaktør af Ugebladet »Ringeren« og af det officielle Værk om Norge til Paris-Udstillingen 1900.

I Efteraaret 1900 fik han Tilbud om en Post som Assistant of Sanskrit ved Harvard University, men kom ikke til at tiltræde denne Stilling, idet han Novbr s. A. blev ansat som Assistent ved Dr. Grierson’s Linguistic Survey of India. I denne Stilling arbejdede han først i Camberley (England) og siden, fra 1903, i Kria. Efteraaret 1906 tiltraadte han en Post som Government Epigraphist for India. Som saadan berejste han i de flg. Aar Birma, Bengalen, United Provinces, Bombay Presidency, Madras og Kashmir og deltog i de store Udgravninger ved Sarnath nær Benares. Efteraaret 1908 vendte han tilbage til Kria og overtog atter sin Docentpost i ind. Filologi. Herfra blev han dog snart kaldet til det ind. Professorat ved det nyoprettede Hamburg’ske Univ., indtil han 1919 overtog Embedet som Prof. i ind. Sprog og Historie ved Kria Univ. Af hans senere Produktion maa fornemmelig nævnes en Række Bd af Linguistic Survey of India, saaledes Tibetan. Himalayan Dialects, North Assam Group. Kachin, Kuki-Chin and Burma Groups (i Bd 3), Mundā and Dravidian Languages (Bd 4), Marāthī Languages (Bd 7), The Bhīl Language (Bd 9). En hel Del mindre Afh. og Anmeldelser har han leveret til skandinaviske og udenlandske Tidsskrifter, fornemmelig »Nordisk Tidsskrift«, »Samtiden«, »Maal og Minne«, »Kunst og Kultur«, »Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesells.«, »Hamburgische Forschungen«, Journal of the Royal Asiatic Society. Indian Antiquary, Epigraphia Indica, som han har redigeret fra Bd 9 P. 4, o. fl. Han har endvidere udgivet Catalogue of the Library of the Director General of Archæology (Kalkutta 1908), og udarbejdet Afsnittet »Das ind. Drama« i »Grundriss der indo-arischen Philologie«, II, 2 (Berlin 1920), et meget omfattende Arbejde, som er udført med største Sagkundskab og Omhu.


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.