Inden for fysik og kemi er stofmængde et udtryk for et antal af formelenheder. Det betegnes oftest n, og dets SI-enhed er mol. I et korrekt afstemt reaktionsskema angiver koefficienter forholdet mellem stoffers mængder; i reaktionsskemaet

Dæk den del af trekanten, som du forsøger at regne. Den lodrette linje er gange, og den vandrette linje er divedere.

H2 + Cl2 → 2HCl

optræder saltsyre i dobbelt så stor mængde som klor, og som brint. Et stofs mængde er forbundet med dets masse m (i g) og dets molarmasse M (i g/mol) ved[1]

Denne ligning er det centrale princip i støkiometri; hvis to af disse størrelser kendes, kan den sidste udregnes ved simpel division og multiplikation. Derudover kan stofmængden beregnes for en opløsning ud fra koncentrationen c (angivet i mol/L) og volumen V (angivet i liter L):

Se også redigér

Referencer redigér