Strafferet

Strafferet betegner den juridiske disciplin, der omhandler kriminalitet og dens følger, og som giver mulighed for idømmelse af straf til lovovertræderne.[1] Sådan står strafferetten i modsætning til civilretten.[2] Strafferet er omfattet af kategorien offentlig ret.[3]

Gennem strafferetten ønsker man fra lovgivers side reguleringen af de typer af adfærd der strider mod retsnormen (fr). Det drejer sig mest iøjnefaldende om vold, tyveri, bedrageri, rufferi og mord. Samtidig er det strafferetten, der udstikker rammerne for den danske straffelov, og herigennem for politi- og anklagemyndighedens praksis.

Den centrale strafferetlige lovgivning i Danmark findes i straffeloven.[4] Mere specielt findes militær straffelov.[5] Dertil kommer en lang række speciallove, eksempelvis færdselsloven[6] og knivloven,[7] der også giver mulighed for at idømme straf.

Strafferetlige loveRediger

De strafferetlige love omfatter bl.a. straffeloven[4] samt knivloven[7] og våbenloven[8] samt lov om euforiserende stoffer[9] og endvidere færdselsloven.[10] Hertil kommer gældsinddrivelsesloven,[11] og politiloven[12] samt straffuldbyrdelsesloven[13] og voldsofferloven[14] samt evt. konkursloven.[15] Endvidere er retsplejeloven[16] samt anerkendelses- og fuldbyrdelsesloven[17] samt Grundloven[18] samt Menneskrettighedskonventionen[19] også relevante for strafferet. Endelig hører Ægtefælleskifteloven[20] og dødsboskifteloven[21] også til strafferetlige love.[22]

Se ogsåRediger

Kriminologi

Videre læsningRediger

 • Jens Møller: Lovsamling 2022 : Proces- og strafferet. 2022. 8. udgave. DJØF Forlag. ISBN 9788757453355
 • Gorm Toftegaard Nielsen: Strafferet I : Ansvaret. 2019. 5. udgave. Djøf Forlag. {{ISBN|9788757444766}}, 9788771983609.
 • Gorm Toftegaard Nielsen: Strafferet : Sanktionerne. 2014. 4. udgave. Djøf Forlag. ISBN 9788757431544

ReferencerRediger

 1. ^ https://denstoredanske.lex.dk/strafferet
 2. ^ https://sproget.dk/lookup?SearchableText=kriminalret
 3. ^ https://denstoredanske.lex.dk/offentlig_ret
 4. ^ a b https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1360
 5. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/530
 6. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1710
 7. ^ a b https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/376
 8. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1736
 9. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1334
 10. ^ https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzLoldTrk8YJ:https://www.jurabibliotek.dk/previewpdf/book/9788757494020/book-part-9788757494020-sec04.xml%3FpdfJsInlineViewToken%3D916000673%26inlineView%3Dtrue&cd=2&hl=da&ct=clnk&gl=dk
 11. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/6
 12. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1270
 13. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1333
 14. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/895
 15. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/775
 16. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1835
 17. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1282
 18. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169
 19. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1998/749
 20. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1808
 21. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1807
 22. ^ https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=lovsamling+2022+proces-+og+strafferet&select_material_type=bibdk_frontpage&op=S%C3%B8g&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-G24zkmNVIPE1lj898xO7-j9r830BTkSCXW8AD_dqVQo&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage#content
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.