Styltetårn er et tårn på "stylter". Der er tale om en senmiddelalderlig tårntype, der navnlig er udbredt i Århus Stift og især på Djursland. Men eksempler findes dog også både i Vendsyssel og på Nordfyn. Kirketårnene er oftest tilbygninger til ældre kirker, og tårnet støder altid op mod skibets vestgavl. Styltetårnet er karakteristisk ved, at den oftest temmelig høje underetage er åben mod vest, idet det lukkede klokkestokværk ovenover bæres af et oftest rundbuet stik, udspændt mellem tårnets nord- og sydmur. I undtagelsestilfælde er nord- og sydmuren erstattet af piller, således at tårnets underdel er åben til tre sider. Klokkekammerets østmur hviler på skibets vestgavl.

Styltetårn på Tirstrup Kirke
Styltetårn med tre åbninger på Voer Kirke (Norddjurs Kommune)

Der er på nuværende tidspunkt kendskab til 58 middelalderlige styltetårne i Danmark.

Kirker med styltetårn redigér

Kirker med styltetårn med senere lukket rundbue redigér

Kirker med nedrevne styltetårne redigér

Gotisk styltetårn uden kirke redigér