En subatomar partikel er en partikel, som er mindre end et atom.

Partikelegenskaber (4 fundamentalkræfter)

redigér

I fysikken kan partikler have følgende 4 fundamentale vekselvirkningsegenskaber i partikelfysikkens Standardmodel. Det skal bemærkes at gravitation er selvstændig, da den ikke er indeholdt i Standardmodellen:

Partikelegenskaber (1...3 fundamentalkrafter)

redigér

I fysikken forsøger man bl.a. at finde ud af om nogle af de kendte 4 fundamentalkrafter kan forenes, med det formål at finde en bedre samlet teori. Det er lykkedes for elektromagnetismen og den svage kernekraft, at få dem samlet i den fælles elektrosvage vekselvirkning.

De 2 resterende teorier teorien om alting og den store samlende teori er ikke realiseret endnu.

Partikelklassifikation

redigér

Stofs subatomare partikler består af elementarpartikler og de subatomare partikler kan klassificeres i:

Tabel over nogle mesoner (består af 2 kvarker)

redigér
Partikel Kvarker Masse·c² Halveringstid el.lad./|e| strangeness Antipartikel
Positiv pion π+ ud  139 MeV 2,6*10-8s + 1 0 Negativ pion
Negativ pion π- ud - 1 0 Positiv pion
Neutral pion π0 uu+dd  135 MeV 8,3*10-17s 0 0  
Positiv kaon K+ us  494 MeV 1,2*10-8s + 1 + 1 Negativ kaon
Negativ kaon K- us - 1 - 1 Positiv kaon
Neutral kaon K0 ds  498 MeV 5,2*10-8s og 8,9*10-11s 0 + 1 Anti-kaon
Anti-kaon K0 ds 0 - 1 Neutral kaon
Jot-Psi J/Ψ cc 3097 MeV 0,8*10-20s 0 0  
Y(3940) Y(3940) cc 3940 MeV  
Ypsilon Y bb 9460 MeV 1,3*10-20s 0 0  

I tabellen er symbolet for anti-kaonen vist med understregning. I litteratur anvender man overstregning, men det har HTML endnu ikke mulighed for.

Den neutrale kaon og anti-kaon findes i to forskellige versioner med forskellig halveringstid.

De neutrale pioner, jot-psi og ypsilon er deres egne antipartikler.

I disse www-sider fortælles, at laboratorier har opdaget nye partikler, som består af 2 kvarker:

Tabel over nogle baryoner (består af 3 kvarker)

redigér
Partikel Kvarker Masse·c² Halveringstid Spin/(h/2π) el.lad./|e| strangeness charme
Proton p uud  938,3 MeV stabil eller > 1032 år 1/2 + 1 0 0
Neutron n udd  939,6 MeV 932 s 1/2 0 0 0
Lambda Λ uds 1116 MeV 2,6 * 10- 10s 1/2 0 - 1 0
Sigma-plus Σ+ uus 1189 MeV 0,8 * 10- 10s 1/2 + 1 - 1 0
Sigma-nul Σ0 uds 1192 MeV 5,8 * 10- 20s 1/2 0 - 1 0
Sigma-minus Σ- dds 1197 MeV 1,5 * 10- 10s 1/2 - 1 - 1 0
Xi-nul Ξ0 uss 1315 MeV 2,9 * 10- 10s 1/2 0 - 2 0
Xi-minus Ξ- dss 1321 MeV 1,6 * 10- 10s 1/2 - 1 - 2 0
Omega-minus Ω- sss 1671 MeV 0,9 * 10- 10s 3/2 - 1 - 3 0
Lambda-C-plus ΛC+ udc 2282 MeV 2,3 * 10- 13s 1/2 + 1 0 + 1

Partikler som formodentlig består af 4 kvarker

redigér

I disse www-sider fortælles, at laboratorier har opdaget partikler, som formodentlig består af 4 kvarker:


Partikel Kvarker Masse·c² Halveringstid Spin/(h/2π) el.lad./|e| strangeness charme
X(3872) "mystery meson" ? **** 3872 MeV ? ? ? ? ?
Ds(2317) ? **** 2317 MeV ? ? ? ? ?

Partikler som formodentlig består af 5 kvarker; "eksotiske" bosoner

redigér

I disse www-sider fortælles, at der er blevet opdaget flere partikler, som består af 5 kvarker:


Partikel Kvarker Masse·c² Halveringstid Spin/(h/2π) el.lad./|e| strangeness charme
Theta-plus Θ+ uudds  1540 MeV ? ? +1 +1 ?
Xi-minus-minus Ξ- - ddssu ? MeV ? ? -2 -2 ?
Xi-zero Ξ0 dussd  1862 MeV ? ? 0 -2 ?
"Charmed pentaquark" ? uuddc  3099 MeV ? ? ? ? -1

Se også

redigér

Eksterne henvisninger

redigér