Et sygehusapotek eller hospitalsapotek (også kaldet regionsapotek eller centralapotek) er en afdeling på et sygehus, der blandt andet fremstiller en række specielle lægemidler til sygehusene og deres patienter.

Et sygehusapotek i Italien

Hospitalsapoteker adskiller sig fra almindelige apoteker ved, at der ikke er nogen skranke med adgang for patienter og kunder. Sygehusapotekerne hører til den sekundære sundhedssektor i det danske sundhedsvæsen.

Et sygehusapotek ledes overordnet af en sygehusapoteker, der er udpeget af Farmakonomforeningen, Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark i fællesskab og udnævnt af Sundhedsministeriet. Til dagligt styres sygehusapoteket af en ledende farmakonom eller ledende farmaceut. De enkelte hospitalsapoteker er typisk inddelt i en række afdelinger, som ledes af en afdelingsfarmakonom eller afdelingsfarmaceut.

På et hospitalsapotek kan der være defektricer, apoteksmedhjælpere, farmakonomer, farmaceuter, apoteksportører, laboranter, bioanalytikere, hospitalsmedhjælpere og ufaglærte apoteksmedarbejdere ansat.

Kliniske farmakonomer og farmaceuter på sygehusapotekerne rådgiver dagligt læger i forbindelse med lægemiddelordinationer samt sygeplejersker og andet sygeplejepersonale omkring håndtering, opbevaring og administration af lægemidler.

Hospitalsapotekernes sygehusapotekere er samlet i foreningen Dansk Selskab for Sygehusapoteker.

En sygehusapoteksenhed er en overordnet betegnelse, der i sygehusapotekssektoren bruges om følgende enheder:

  • Sygehusapotek
  • Sygehusapoteksfilial
  • Sygehusapoteksafdeling

Sygehusapoteker og sygehusapoteksfilaler i Danmark redigér

I Danmark findes der i alt 15 sygehusapoteker og 1 sygehusapoteksfilial, som er offentligt ejet af regionerne.

Region Hovedstaden redigér

Region Midtjylland redigér

Region Nordjylland redigér

Region Sjælland redigér

Region Syddanmark redigér

Eksterne kilder, links og henvisninger redigér