Et koncil (af latin concĭlĭum møde, sammenkomst, råd, engelsk Council) er en kirkelig forsamling, hvor emner af teologisk og kirkeretslig art diskuteres og bindende aftaler på disse områder indgås. Synode (af græsk sýnodos for "sammenkomst") er et lignende begreb, men hvor koncil som regel bruges om de økumeniske (fælleskirkelige) forsamlinger, bruges synode ofte om mere afgrænsede lokale diskussioner.

Allerede i kristendommens første århundreder samledes repræsentanter fra de forskellige menigheder ved forskellige anledninger for at diskutere emner af fælleskirkelig relevans, således første gang ved det såkaldte apostelmøde beskrevet i ApG 15.

De økumeniske konciler redigér

  Uddybende artikel: Økumenisk koncil

Det første økumeniske – dvs. fælleskirkelige – koncil blev afholdt i 325 på foranledning af kejser Konstantin den Store og beskæftigede sig væsentligst med arianismen og fastsættelse af datoen for påskens afholdelse.

Forskellige retninger indenfor kristendommen anerkender forskellige økumeniske konciler. Den romersk-katolske kirkes anerkender en del. De syv første af disse økumeniske konciler og deres vedtag godkendes tillige af de ortodokse kirker. Også Folkekirken bruger betegnelsen "økumeniske konciler" om de syv første, men anser dog ikke koncilernes vedtag for bindende.

Historiske synoder redigér

Se også redigér