Taks-ordenen (Taxales)

Taks-ordenen var tidligere regnet for en separat orden, med kun en familie – Taks-familien (Taxaceae). I dag regnes Taks-familien som en del af Gran-ordenen (Pinales).

Almindelig Taks (Taxus baccata)