Terapiassistentloven

dansk lov

Bekendtgørelse af lov om terapiassistenter (i daglig tale blot Terapiassistentloven) var indtil 1. januar 2007 den lov, hvori terapiassistenters – dvs. fysioterapeuters og ergoterapeuters – virke og autorisationsbestemmelser var beskrevet.

Betegnelsen terapiassistent samt betegnelserne ergoterapeut og fysioterapeut må ifølge Terapiassistentloven kun anvendes af personer, der af Sundhedsministeriet er autoriserede som henholdsvis ergoterapeuter eller fysioterapeuter.

Den nye autorisationslov redigér

1. januar 2007 blev Terapiassistentloven afløst af AutorisationslovenLov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed – hvor ergo- og fysioterapeuternes virke og autorisationsbestemmelser beskrives i henholdsvis § 58 og § 59.

I den nye autorisationslov bruges betegnelsen terapiassistent ikke længere om fysio- og ergoterapeuter.

Med indførelsen af den nye autorisationslov har fysioterapeuter og ergoterapeuter opnået tilladelse til frit at behandle alle. Før 1. januar 2007 måtte terapiassistenterne kun sygebehandle patienter, som forinden havde fået en skriftlig henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Færøerne redigér

Færøerne er terapiassistenternes (ergoterapeuternes og fysioterapeuternes) virke og autorisationsbestemmelser fastsat i den færøske terapiassistentlov – Kongelig anordning om ikrafttræden på Færøerne af lov om terapiassistenter – som stadig er gældende.

Eksterne kilder, links og henvisninger redigér