Termodynamisk kondensator

For alternative betydninger, se kondensator.

En termodynamisk kondensator er en varmeveksler, hvor der kommer gas ind i den ene ende og væske ud i den anden ende. Fordi at fluiden kondenserer gennem veksleren, vil temperaturen være konstant hele vejen igennem. Hvis man eksempelvis ønsker at varme et lokale op til 21 °C, kan kondenseringstemperaturen igennem veksleren passende være 25 °C.

En principillustration af en termodynamisk kondensator som er beregnet til at kondensere vanddamp på vandkølede rør. Der er også en udgang til en vakuumpumpe som skal fjerne evt. ikke-vanddamp gas; såsom luft, som ellers vil hindre en effektiv vanddampkondensering.
Der er en mindre fejl på illustrationen; kondensatoren skal hælde lidt til højre så vandet kan løbe til højre – og den midterste baffle skal have en mindre åbning forneden så vand kan løbe ud til højre.

Varmen fra kondensatoren vil trænge ud i lokalet, og den energi der derved forsvinder fra kondensatoren, bevirker at fluiden vil kondensere.

Det modsatte sker i en fordamper, hvor varmen trænger fra lokalet/udetemperaturen ind i veksleren, således at fluiden starter som væske og ender som gas.

I et køle-/varmekredsløb skal der være både en kondensator og en fordamper, således at fluiden veksler mellem væske og gas. Typisk ved forskellig tryk og temperaturer. Dertil benyttes en gaskompressor på den ene side og en ekspansionsventil på den anden side.

Wikimedia Commons har medier relateret til: