Tranekær Len blev oprettet 1358, efter Valdemar Atterdag havde erobret Langeland fra de slesvigske hertuger efter lang tids belejring.

Lenet omfattede begge øens to herreder: Langelands Nørre Herred og Langelands Sønder Herred og havde hjemsted på Tranekær slot.

I 1662 overgik lenet til det da oprettede Tranekær Amt og i 1672 oprettedes Grevskabet Langeland til Frederik Ahlefeldt, der havde det gamle len i pant.